Rekonstrukcija cest v občini Mengeš se nadaljuje tudi v letu 2021

0
679

Občina Mengeš vsako leto nameni del proračuna za izgradnjo, prenovo in obnovo cest v občini. V letu 2021 je osrednji projekt, ki zahteva posebno pozornost, rekonstrukcija Slovenske ceste, za katero se recenzija projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste zaključi v mesecu avgustu. V drugi polovici avgusta se je začela modernizacija ceste od avtobusne postaje ob glavni cesti Moste – Mengeš do naselja Topole, v septembru pa še rekonstrukcija voziščne konstrukcije in izgradnja kolesarske steze in hodnika od Kolodvorske ceste do parkirišča Lek. V letu 2021 se bo izvedla tudi obnova vozišča dela glavne ceste na Dobeno. Z gradnjo, prenovo oziroma obnovo cest se zagotavlja večjo pretočnost prometa, nižje vzdrževalne stroške, predvsem pa varnost za vse udeležence v prometu.  

V Topolah od avtobusne postaje do naselja 3,5 metrov široka cesta
V juniju je bil na javnem naročilu izbran izvajalec za izvedbo gradbenih del na trasi ceste od avtobusne postaje ob glavni cesti Moste – Mengeš do naselja Topole. Omenjena cesta je dotrajana in na nekaterih delih ožja od 3 metrov, zaradi česar se uničujejo bankine in je cesto potrebno prekomerno vzdrževati.

Izvajalec je z delom začel v drugi polovici avgusta in sicer bo obnovil cesto v ocenjeni dolžini 350 metrov. Skladno z obnovo cestišča bodo v tem delu obnovljene tudi bankine in javna razsvetljava.

Od Kolodvorske ceste do parkirišča Lek bo zgrajena kolesarska steza in hodnik za pešce
Z željo po ureditvi prometa v okolici družbe Lek je občina pristopila k izgradnji kolesarske steze in hodnika za pešce, kar bo omogočalo prihod do delovnega obrata družbe Lek tudi kolesarjem in pešcem. S tem naj bi se na območju mirujočega prometa družbe Lek zmanjšala količina prometa z avtomobili ali motorji.
Izvajalec za gradbena dela, za gradnjo kolesarske steze, hodnika za pešce in ureditev cestišča, je bil izbran v postopku javnega naročila v mesecu juliju, dela se bodo pričela v začetku septembra. V delu, kjer se bo gradila kolesarska steza in hodnik za pešce, od Kolodvorske ceste do parkirišča Lek v skupni dolžini 128 metrov, bo urejena tudi javna razsvetljava.

V letu 2021 tudi obnova vozišča na Dobenu
Občina Mengeš bo tako kot vsako leto tudi v letu 2021 obnovila del cestišča na Dobenu in sicer na odseku ceste JP753021 Loka – Dobeno, od stanovanjske hiše s hišno številko Dobeno 4 proti stanovanjski hiši s hišno številko Dobeno 56A. Obnovljeno cestišče v skupni dolžini 570 metrov je del sistematične obnove obstoječih cest na Dobenu, ki so zaradi vse večje poseljenosti na Dobenu vse bolj obremenjene, njihova obnova pa je nujna za zagotavljanje pretočnosti in varnosti za vse udeležence v prometu.

Tina Drolc

Oglasno sporočilo