Saga o izginuli skulpturi Vodnjak iz Slamnikarskega parka se nadaljuje.

1
618

Zadeva: Odgovor na novinarsko vprašanje – Skulptura iz Slamnikarskega parka

Spoštovani,
v nadaljevanju vam pošiljamo odgovor na vaše vprašanje, ki smo ga prejeli po elektronski pošti, 20. avgusta 2021:

Prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:

  1. Glede odstranjene skulpture se oglašajo številni bralci in sprašujejo, kako lahko skulptura ne služi svojemu namenu, če pa je njen namen ta, da krasi okolico in park, kamor so jo postavili.
  2. Nelogično je, da se tri tone težko skulpturo fizično odstrani, če se jo želi le obnoviti in očistiti?
  3. Prevladuje mnenje, da občani niso želeli odstranitve, pač pa le čiščenja in sanacije.
  4. Želimo natančen odgovor, kam točno je bila porušena fontana odpeljana in kje je shranjena!
  5. Od kod občini pravica, da je skulpturo odpeljala z lokacije, kamor je bila po izbiri stroke in s soglasjem avtorja postavljena?Urednik
    ____________________________________________________________________

Odgovor Občine Domžale:
Na zgornja vprašanja vam podajamo skupni odgovor. Vse v zvezi z omenjeno tematiko smo že pojasnili v Pojasnilu Občine Domžale o umiku vodnjaka s slamnikarskega parka, objavljenega na občinski spletni strani: https://www.domzale.si/objava/538289.

_____________________________________________________________________

Za pomoč smo zaprosili Informacijsko pooblaščenko.
_____________________________________________________________________
Občina Domžale
Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale

ZADEVA: Poziv v postopku dostopa do informacij po ZMed

Spoštovani,
Informacijski pooblaščenec (dalje IP) je dne 2. 9. 2021 prejel pritožbo Domžalsko-kamniških NOVIC, Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale po uredniku, (v nadaljevanju prosilec), v zadevi dostopa do informacij po Zakonu o medijih (Uradni list RS, št. 110/06; v nadaljevanju ZMed).
Kot izhaja iz njegove pritožbe in priloženih dokumentov, je prosilec na vas dne 20. 8. 2021 po elektronski pošti naslovil novinarska vprašanja glede odstranitve skulpture Vodnjak, ki je bila postavljena v Slamnikarskem parku ob občinski zgradbi, na katero ste odgovorili z dopisom št. 090-48/2021-4 z dne 31. 8. 2021, na način, da ste prosilca usmerili na pojasnilo občine, objavljeno na občinski spletni: https://www.domzale.si/objava/538289.
Po 45. členu ZMed je medij upravičen do odgovora na vprašanje, in sicer v roku 7 delovnih dni od prejema vprašanja v pisni obliki, kot to določa šesti odstavek 45. člena ZMed. To pomeni, da na več zastavljenih vprašanj organ ne more podati splošnega odgovora, temveč mora odgovoriti konkretno, na vsako od zastavljenih vprašanj.
IP ugotavlja, da v obravnavanem primeru prosilcu niste odgovorili v skladu s 45. čl. ZMed, zato vas pozivamo, da nam v roku 3 (treh) dni sporočite, zakaj odgovora niste pripravili pravočasno, na način, kot določa ZMed oz. da v tem roku prosilcu posredujete odgovore na zastavljena vprašanja oz. dostop do odgovora zavrnete, nam pa odgovor posredujete v vednost Ob tem IP poudarja, da lahko organ mediju zavrne ali delno zavrne odgovor na vprašanje, če so zahtevane informacije izvzete iz prostega dostopa po ZDIJZ (torej, če predstavljajo izjeme po 5.a členu in 1. odstavku 6. člena ZDIJZ ali ne izpolnjujejo kriterijev po prvem odstavku 4. člena ZDIJZ).
.
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.
Alenka Žaucer, univ.dipl.prav.,
samostojna svetovalka Pooblaščenca

Oglasno sporočilo

1 KOMENTAR

  1. Kultura v politiki je nezaželena. Bolj važna je novoletna jelka v centru Domžal in seveda lučke.