Na otvoritvi ceste v Topolah zaigrala Mengeška godba

0
446

V drugi polovici avgusta se je začela modernizacija ceste od avtobusne postaje ob glavni cesti Moste – Mengeš do naselja Topole. Dela so bila zaključena v začetku septembra in v soboto, 11. septembra 2021, ob 15.00, je bila v dogovoru z vaškim odborom Topole organizirana otvoritvena slovesnost. Za kulturni program je poskrbela Mengeška godba. Franc Jerič, župan občine Mengeš, je povedal: »Odpiramo eno od zaključenih investicij v ceste v občini Mengeš, tokrat odpiramo cesto v Topole.«

Otvoritvena slovesnost je potekala na odseku ceste v bližini naselja Topole. Krajane, ki so se udeležili otvoritve sta nagovorila Franc Jerič, župan občine Mengeš in Peter Jemec, predsednik Vaškega odbora Topole, ki je poudaril: »Cesta, ki jo danes odpiramo, je cesta, ki vodi do avtobusne postaje, torej cesta po kateri mladi Topolci odhajajo v srednje šole in na študij v Ljubljano. To je cesta za mlade, ki danes gradijo svojo in našo prihodnost.«

Občina Mengeš je v juniju z javnim naročilom izbrala najugodnejšega izvajalca del za rekonstrukcijo ceste na odseku od avtobusne postaje ob glavni cesti Moste – Mengeš do naselja Topole. Omenjeno cestišče je bila dotrajana in na nekaterih delih ožje od 3 metrov, zato so se pogosto uničevale bankine in je bilo cesto potrebno prekomerno vzdrževati. Izvajalec je z delom začel v drugi polovici avgusta in je dela na cestišču v ocenjeni dolžini 350 metrov zaključil v začetku septembra. V dolžini obnovljenega cestišča so bile urejene tudi bankine in javna razsvetljava.

Franc Jerič, župan občine Mengeš, je svoj nagovor zaključil z besedami: »V občini Mengeš poteka še obnova cesto oziroma investicija od rondoja proti Leku. V tem delu se gradi hodnik za pešce in kolesarska steza. V letu 2021 načrtujemo še dve investicije, rekonstrukcijo odseka ceste na Dobeno in na Slomškovi ulici v naselju Mengeš. Upamo, da bomo obe investiciji lahko izvedli v letu 2021. V primeru slabega vremena ali drugih omejitev se bosta zaključili spomladi 2022.«

Občina Mengeš

Oglasno sporočilo