Občina Kamnik: 6. mesto. Ali je delovanje slovenskih občin na spletu odprto in transparentno?

0
1089

Čeprav se morda zdi, da igrajo v državi pomembno vlogo le odločitve vlade, tudi lokalna samouprava bistveno vpliva na naša vsakdanja življenja. Ker mora biti zato njihovo delovanje odprto in vključujoče, smo na inštitutu Danes je nov dan v sodelovanju z Organizacijo za participatorno družbo ter PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja pripravili raziskavo transparentnosti in odprtosti slovenskih občin. V njej smo z 80 kazalniki ocenili vseh 212 slovenskih občin, pri čemer smo pregledovali vsebine in podatke za leto 2020.
Zaključki raziskave kažejo zaskrbljujočo sliko. Večina občin pri odpiranju svojega delovanja ni proaktivna, temveč zgolj sledi zastarelim praksam in nizkim zakonskim standardom. Tudi kadar so podatki na spletnih mestih objavljeni, so pogosto skriti v zapletene labirinte hiperpovezav ali pa na voljo le v več sto strani dolgih in zapletenih dokumentih. Kar 95 % občin pri pregledu vsebin ni doseglo niti polovice od 100 možnih točk, tudi najvišje ocenjena občina pa je dosegla le 67,2 točke. Občine tako v veliki meri ne omogočajo ustrezne participacije ali informiranja občank in občanov.
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati analize, kjer je mogoče najti podatke za posamezno občino, hkrati pa te primerjati tudi z vsemi občinami ali pa tistimi, ki imajo podobno število prebivalcev oziroma višino proračuna. Poleg tega pa smo pripravili tudi pogled na širšo sliko stanja odprtosti in transparentnosti na področju lokalne samouprave v Sloveniji.

Da bodo morale občine na tem področju napredovati, meni tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, ki je napovedal, da bo rezultate obravnavala komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj državnega zbora. »Če želimo ustanoviti pokrajine, se mora transparentnost absolutno in tudi relativno povečati. Težko si predstavljam, da bi ob majhni participativnosti in transparentnosti ljudje lahko pozdravili še eno vmesno raven oblasti,« je dejal Kovšca. (Vir: Dnevnik)

Skupni rezultati analize odprtosti in transparentnosti okoliških občin.

6.     Kamnik    53,25 točk
28.   Komenda 45,00 točk
61.   Trzin       38,00 točk
81.   Lukovica 36,30 točk
116. Mengeš   33,00 točk
153. Domžale 29,50 točk
174. Moravče 27,50 točk
_______________________________________________________________________

Pet priporočil za Občino Kamnik

Glede na rezultate, ki jih je v raziskavi dosegla tvoja občina, smo podali pet predlogov, ki jih lahko upošteva za bolj odprto in transparentno delovanje. Spodbujamo te, da občinskim funkcionarjem posreduješ spodnje predpripravljeno elektronsko sporočilo in jih pozoveš, da priporočila tudi upoštevajo.

Ker to niso edine spremembe, ki jih lahko tvoja občina sprejme za izboljšanje števila točk, predlagamo, da občinski funkcionarji podrobno preučijo rezultate celotne analize ter izvedejo ukrepe, ki bodo koristili občankam in občanom.

1.
OBČINA NAJ OBJAVLJA PODATKE O DELU OBČINSKEGA SVETA V STROJNO BERLJIVIH FORMATIH.
Samo strojno berljivi podatki raziskovalcem in novinarjem omogočajo poglobljeno analizo dela občine.

2.
OBČINA NAJ SPLETNE OBJAVE O DELOVANJU OBČINSKEGA SVETA DOSLEDNO OPREMLJA Z DATUMOM OBJAVE.
Le na tak način lahko občina dokaže, da so bili dokumenti objavljeni v časovnem obdobju, ki ga določa zakonodaja oziroma občinski poslovnik.

3.
OBČINA NAJ ZAGOTOVI, DA JE DO VSEH VSEBIN NA SPLETNEM MESTU MOŽNO DOSTOPATI S TIPKOVNICO IN POMOŽNIMI TEHNOLOGIJAMI, VKLJUČNO Z LUPAMI, BRALNIKI ZASLONA IN ORODJI ZA PREPOZNAVANJE GOVORA.
Na ta način lahko občina dostop do vsebin zagotovi tudi osebam z oviranostmi.

4.
OBČINA NAJ ZAGOTOVI VEČJO TRANSPARENTNOST DELA DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA.
Delovna telesa so sestavni deli lokalne samouprave in pogosto močno vplivajo na odločitve, ki jih svetniki sprejemajo na sejah občinskega sveta.

5.
OBČINA NAJ PRIPRAVI IN OBJAVI IZJAVO O DOSTOPNOSTI SPLETNEGA MESTA.
Občine z izjavo, ki so jo dolžne objaviti po zakonu, pojasnijo, katere vsebine niso dostopne osebam z oviranostmi, razloge za takšno nedostopnost ter navedbe nadomestnih možnosti dostopa.

________________________________________________________________________

Ali so seje občinskega sveta na spletnem mestu občine najavljene vnaprej?
1 / 2
Da, vendar manj kot 7 dni pred sejo / Datum ni razviden, vendar poslovnik narekuje objavo vabila na spletnem mestu pred sejo

Ali so gradiva za seje občinskega sveta objavljena vnaprej?
1 / 2
Da, vendar manj kot 7 dni pred sejo / Datum ni razviden, vendar poslovnik narekuje objavo vabila na spletnem mestu pred sejo

Ali se občinski sveti sestajajo na rednih sejah tako pogosto kot zahteva zakon?
0 / 0
Da

Ali se seje predvajajo v živo z video in / ali zvočnim prenosom?
0 / 1
Ne

Ali je zvočni posnetek javno objavljen / dostopen javnosti na zahtevo?
1 / 1
Da

Kako dolgo se zvočni posnetki hranijo?
1 / 1
Trajno / Več kot 10 let

Kako hitro je objavljen osnutek zapisnika seje?
1 / 2
Več kot 7 dni po seji, vendar pred naslednjo sejo občinskega sveta / Datum objave ni razviden, vendar poslovnik narekuje objavo sklepov pred naslednjo sejo občinskega sveta

Ali obstajajo transkripti sej občinskega sveta?
0 / 1
Ne

Ali obstajajo individualni (poimenski) rezultati glasovanja?
2 / 2
Da

Ali občinski svet redno objavlja pregled realizacije sklepov?
0 / 2
Ne

Ali so seje delovnih teles najavljene vnaprej na spletnem mestu občine?
0.5 / 1
Da, vendar manj kot 7 dni pred sejo / Datum ni razviden, vendar poslovnik narekuje objavo vabila na spletnem mestu pred sejo

Ali so gradiva za seje delovnih teles objavljene vnaprej?
0 / 1
Ni objavljeno / Objavljeno po seji / Datum objave ni razviden in poslovnik ne zapoveduje objave na spletnem mestu

Ali so sklepi / rezultati / zapisnik glasovanj odborov in komisij ločeno javno objavljeni?
1 / 1
Da

Kako hitro so objavljeni sklepi / rezultati / zapisniki sej delovnih teles?
0 / 1
Niso objavljeni / Datum objave ni razviden in poslovnik ne narekuje objave zapisnika pred sejo OS

Ali obstajajo transkripti sej delovnih teles?
0 / 1
Ne

Ali so rezultati glasovanj objavljeni poimensko za vsakega svetnika?
0 / 1
Ne

Ali je na spletnem mestu javno objavljeno, kdaj je bil kakšen dokument objavljen?
1 / 2
Včasih (najmanj 50 %)

Ali so zapisniki / transkripti / glasovanja objavljeni v strojno berljivem formatu?
1 / 2
Možno je iskati po predlogu (ctrl-f)

Ali so objave in dokumenti o isti seji povezani med seboj (na isti podstrani oz. povezani s hiperpovezavami)?
2 / 2
Da

Ali lahko iščem po sejah občinskega sveta?
0 / 1
Ne

Ali obstaja poskus kakršnega koli historičnega prikazovanja podatkov? (primeri: zgodovina glasovanj svetnika, vsa glasovanja skupaj, vsa glasovanja o okolju …)
0 / 1
Ne

Ali ima občina objavljeno prečiščeno verzijo poslovnika na svojem spletnem mestu?
2 / 2
Da

Ali so javno objavljeni kontaktni podatki članov občinskega sveta (elektronski naslov, telefonska številka …)?
2 / 2
Da

Ali je na podstrani mestnega sveta objavljena strankarska pripadnost članov občinskega sveta?
2 / 2
Da

Ali so na spletni strani občine objavljeni bolj podrobni osebni podatki o svetnikih (informacije o zaposlitvi, izobrazbi, mandatu ipd.)?
0 / 2
Ne

Ali so javno objavljeni podatki o članstvu v odborih in komisijah?
2 / 2
Da

Ali so javno in ločeno objavljeni odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnikov?
2 / 2
Da

Ali se proračun sprejema v zakonskem roku?
1 / 1
Da

Ali se proračun sprejema z enim ali dvema branjema?
1 / 1
Dve branji

Ali so predlogi proračunov pred prvim in drugim branjem javno objavljeni?
0.5 / 1
Da, vendar manj kot 7 dni pred sejo / Datum objave ni razviden, vendar morajo biti po poslovniku predlogi javno objavljeni

Ali je predlog proračuna objavljen v strojno berljivem formatu?
0.5 / 1
Možno je iskati po predlogu (ctrl-f)

Ali so javno objavljene izpisane spremembe, ki so nastale med prvim in drugim branjem predloga proračuna?
0.5 / 1
Da, vendar manj kot 7 dni pred sejo / Datum objave ni razviden, vendar poslovnik zapoveduje javno objavo sprememb na spletnem mestu

Ali se vsaj enkrat letno javno objavi poročilo o izvajanju proračuna?
1 / 1
Da

Ali so predlogi rebalansov proračuna javno objavljeni?
0.5 / 1
Da, vendar manj kot 7 dni pred sejo / Datum objave ni razviden, vendar poslovnik zapoveduje objavo predloga rebalansa proračuna na spletnem mestu

Ali se rebalansi proračuna sprejemajo po rednem postopku?
0 / 1
Ne, po skrajšanem

Ali je predlog rebalansa objavljen v strojno berljivem formatu?
0.5 / 1
Možno je iskati po predlogu (ctrl-f)

Ali je organizirana javna razprava glede predloga proračuna in ali je vabilo na javno razpravo objavljeno na spletnem mestu občine?
2 / 2
Da

Koliko časa traja javna razprava glede predloga proračuna?
1 / 2
Med 7 in 29 dni

Ali so rezultati javne razprave glede predloga proračuna javno objavljeni?
0 / 1
Ne

Ali je proračun javno in samostojno objavljen na spletnem mestu?
0.5 / 1
Možno je iskati po predlogu (ctrl-f)

Ali obstajajo kakšni poskusi narediti proračun bolj transparenten / razumljiv občanom?
0 / 2
Ne

Ali obstaja možnost iskanja po proračunu?
0 / 1
Ne

Ali obstaja kakšen poskus, da bi bila poraba javnega denarja prikazana bolj transparentno?
0 / 2
Ne

Ali ima občina objavljeno izjavo o dostopnosti spletnega mesta?
-1 / 0
Ne

Ali spletno mesto uporablja element H za označbo naslovov v HTML kodi?
2 / 2
Da

Ali imajo slike v HTML kodi dodano lastnost alt?
2 / 2
Da

Ali so nekateri teksti zakodirani v slike?
2 / 2
Ne

Ali je barvni kontrast med tekstom in ozadjem spletne strani vsaj 4,5:1?
2 / 2
Da

Ali je barvni kontrast med povezavami in ozadjem spletne strani vsaj 3:1?
2 / 2
Da

Ali je spletno mesto berljivo, če ga povečamo na 200 %?
2 / 2
Da

Ali spletno mesto omogoča navigacijo zgolj s tipkovnico?
0 / 2
Ne

Ali naslov strani opisuje njeno vsebino?
1 / 1
Da

Ali ima naslov povezave jasno in opisno ime?
1 / 1
Da

Ali ima dokument poimensko jasno ime?
1 / 1
Da

Ali se spustni meniji odprejo s klikom (in odklikom) oziroma ali spletno mesto nima spustnega menija?
0 / 1
Ne

Ali je vabilo / informacija o seji občinskega ali mestnega sveta razen na spletu objavljena tudi na / v: oglasni deski, lokalnem časopisu, občinskem glasilu, kje drugje?
0.25 / 1
1 izmed navedenih virov

Ali je oglasna deska dostopna motorično oviranim osebam?
1 / 1
Da

Ali občina izvaja participativni proračun?
0 / 3
Ne

Ali občina izvaja participativni proračun na spletu?
0 / 1
Ne

Ali občina izvaja participativni proračun tudi v fizični obliki?
0 / 1
Ne

Kdaj so občani obveščeni o posvetovanjih?
0.5 / 1
Občani so obveščeni z letnim planom ALI vsaj 7 dni pred začetkom javne razprave

S katerim izmed navedenih virov so občani obveščeni o posvetovanjih: objava na spletnem mestu, objava na oglasni deski, objava v lokalnih medijih, objava v obvestilih, ki so poslani občanom (novičnik, RSS)?
0.6 / 0.8
Občani so obveščeni z 3 izmed navedenih virov

Kakšne vrste posvetovanj izvaja občina?
0 / 1
Občina izvaja samo zakonsko določene javne razprave

Ali je v lanskem letu občina uporabila katero od posvetovalnih metod pred pripravo odloka (anketa, pisno posvetovanje, fokusna skupina, spletni forum, javni posvet, sestanek z različnimi deležniki)?
0.4 / 1.2
Občina je uporabila 2 izmed navedenih metod

Ali občina objavi vse prejete predloge in komentarje na spletu?
0 / 1
Ne

Ali občina objavi rezultate posvetovanj na spletu?
0 / 1
Ne

Ali ima občina odprt spletni kanal za oddajo predlogov občanov (spletni obrazec, forum, aplikacija)?
1 / 1
Da

Ali je predloge možno oddati fizično?
1 / 1
Da

Ali občani prejmejo odgovor?
1 / 1
Da

Ali občina javno (na spletu) objavlja predloge in odgovore?
0 / 1
Ne

Ali občina v posvetovanja vključuje mlajše od 18 let?
0.5 / 0.5
Da

Ali občina v posvetovanja vključuje vse, ki prebivajo in/ali delajo v občini, ne le tiste s stalnim prebivališčem?
0.5 / 0.5
Da

Ali občina v participativni proračun vključuje mlajše od 18 let?
0 / 0.5
Ne

Ali občina v participativni proračun vključuje vse, ki prebivajo in/ali delajo v občini, ne le tiste s stalnim prebivališčem?
0 / 0.5
Ne

Ali ima občina aktivna družbena omrežja, ki jih uporablja za obveščanje o participativnih procesih?
0 / 0.5
Občina nima družbenih omrežij

Ali občina objavlja obvestila o participativnih procesih na spletnem mestu?
0 / 0.5
Občina ne objavlja obvestil o participativnih procesih na spletnem mestu

Ali občina objavlja obvestila o participativnih procesih na oglasni deski?
0.5 / 0.5
Občina objavlja obvestila o participativnih procesih na oglasni deski

Ali občina objavlja obvestila o participativnih procesih v lokalnem časopisu ali občinskem glasilu?
0.5 / 0.5
Občina objavlja obvestila o participativnih procesih v lokalnem časopisu ali občinskem glasilu

Ali občina pošlje občanom tiskana obvestila o participativnih procesih?
0 / 0.5
Občina občanom ne pošlje tiskanih obvestil o participativnih procesih

Ali občina objavlja obvestila o participativnih procesih v novičniku?
0 / 0.5
Občina nima email novičnika / RSS

Vir: https://danesjenovdan.si/

Oglasno sporočilo