Vprašanje za Urad župana Občine Domžale: “Zakaj je plezalna stena na garažni hiši slabo obiskana”?

0
744

Plezalna stena na Garažni hiši ne beleži nobenega obiska. Morda bi jo bilo smiselno prestaviti na bolj primerno lokacijo, npr. Martinov park. Morda bi bilo smiselno več oglaševanja v občinskih medijih ali za pomoč zaprositi Planinsko društvo Domžale, ki bi organiziralo plezalne tečaje. Tudi vsakoletno spreminjanje v poletni in zimski režim delovanja, je za davkoplačevalce v tem primeru nepotreben strošek.
Domžale, 6.9.2021

***

Odgovor Urada župana Občine Domžale

Planinsko društvo Domžale je skozi celo poletje nudilo brezplačno varovano plezanje za vse otroke, ki so to želeli. In tudi sicer je plezalna stena na voljo uporabnikom na lastno odgovornost. Plezalna stena ob garažni hiši je dobro sprejeta. In ni res kar navajate. Plezalni tečaji se v primeru ustreznih vremenskih razmer, občasno izvajajo tudi na plezalni steni na garažni hiši.

______________________________________________________________________

 

Večja izplačila Občine Domžale pravnim osebam v mesecu septembru 2021 (v EUR)

Druga plačila (plačila fizičnim osebam)           185.875,05
PLAČE Občina Domžale                                 107.404,14
LAVACO d.o.o.                                             589.630,95
VRTEC DOMŽALE                                         238.557,44
VRTEC URŠA                                               176.101,11
KPL d.o.o.                                                   137.649,87
KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA Domžale   125.625,22
KNJIŽNICA DOMŽALE                                  100.000,00
AGENCIJA ZA POSPEŠEVANJE LIKVIDNOSTI    93.792,38
CZR Domžale                                                83.898,37
EIS Skočaj d.o.o.                                          63.617,17
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.                58.169,87
HNG d.o.o.                                                   58.118,53
NOGOMETNI KLUB Domžale                           47.972,10
OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE                             44.622,23
GASILSKA ZVEZA DOMŽALE                           43.903,87
MESTNA OBČINA LJUBLJANA                          38.066,29
ARBORETUM VOLČJI POTOK                           32.699,42
DARS d.d.                                                    30.105,60
NOGOMETNI KLUB Radomlje                          28.301,92
I.S.P. d.o.o.                                                  24.075,04
PRODNIK d.o.o.                                            24.019,91
Javni zavod CENTER ZA MLADE                      23.911,01
Zdravstveni dom Domžale                             23.744,58
PZG d.o.o.                                                   20.466,03

Vir: erar.kpk-rs.si

Oznaka “druga plačila” pomeni zbirni znesek plačil, ki jih zaradi pomanjkanja podatkov o posameznih transakcijah ni bilo mogoče drugače uvrstiti. Običajno gre za plačila v tujino in plačila fizičnim osebam. Prejemnikov takšnih transakcij ni mogoče avtomatsko identificirati, zato so zbrane v eno skupno postavko. Podrobnejše podatke o transakcijah, ki so vključene v postavko “druga plačila”, lahko pridobite skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

 

Oglasno sporočilo