S košnjo razbremenilnika Pšate do višje poplavne varnosti v občini Mengeš

1
491

V letu 2021 se je Občina Mengeš odločila za košnjo razbremenilnika Pšate tudi v jesenskih mesecih. Razbremenilnik je bil pokošen od mostu na Kolodvorski cesti pa do mostu na Jarški cesti. Ureditev razbremenilnika je eden od ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti v občini.

Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je pojasnil: »Občina se vsako leto odloči za košnjo razbremenilnika. Navadno sta na leto dve košnji, prva pozno pomladi, druga pa jeseni in tako je bilo tudi v letu 2021.«


Razbremenilni kanal Pšate, ki je bil zgrajen za izboljšanje poplavne varnosti naselij Mengeš, Topole in Loka, omogoča, da se v primeru povišanega vodostaja, povečana količina vode usmeri stran od najožjih delov struge, kjer je nevarnost za poplave največja.

Občina Mengeš

Oglasno sporočilo

1 KOMENTAR