Upravni razvoj domžalske občine od sredine 19. stoletja do leta 2020 – 4. del

0
853

V Slamnikarskem muzeju v Domžalah je na ogled pregledna razstava upravnega razvoja domžalske občine z značilnostmi občinskih prizadevanj za gospodarsko-socialni in prosvetno-kulturni napredek, ki je nastala v sodelovanju Kulturnega doma Franca Bernika Domžale in Občine Domžale. Priporočamo ogled razstave v odpiralnem času muzeja, medtem ko se bodo v naslednjih člankih zvrstile kratke predstavitve vsebinskih sklopov z najpomembnejšimi prelomnicami v zgodovinskem razvoju našega kraja.

Razstava je sestavljena iz štirih tematskih sklopov v časovnem sosledju. V predhodnih člankih so bila predstavljena tri obdobja delovanja domžalske občine: od leta 1925 dalje, ko so Domžale postale trg, do 50-tih let prejšnjega stoletja, ko so Domžale postale mestna občina in oblikovanje velike občine in njen upravni razvoj do leta 1995. Nadaljujemo z zadnjim obdobjem, ki se je pričelo s osamosvojitvijo Republike Slovenije in je bilo najpomembnejše urejanje lokalne samouprave po evropskem zgledu, kateri je dala temelj ustava iz leta 1991. Po sprejetju Zakona o ustanovitvi občin leta 1994 se je območje dotedanje domžalske občine razdelilo na štiri občine Domžale, Mengeš, Lukovica in Moravče. Ozemeljski obseg zdajšnje Občine Domžale je bil dokončno določen z referendumi 1998, ko se je iz nje izločila nova občina Trzin. Domžale so še naprej ostale upravno središče, sedež Okrajnega sodišča in izpostav drugih državnih organov. Zaradi nepopolnosti zakonodaje pa so nove občine izgubile pristojnosti na področju gospodarstva in davčne politike, kar je bilo za občino z izrazito industrijsko-obrtno usmeritvijo velika sprememba v njenem delovanju, kot tudi izguba finančne samostojnosti. V tem času je občina največ sredstev namenila za delovanje in objekte v vseh družbenih dejavnostih, od otroškega varstva, šolstva, sociale, zdravstva do kulture, športa, rekreacije in delovanje društev. Dosežki občine so rezultat skupnih prizadevanj Občinskega sveta, občinske uprave, javnih zavodov in podjetij ter krajevnih skupnosti in društev. Ob zadnjem 25-letnem jubileju delovanja so strokovnjaki ugotovili, da je leta 1995 zaživela lokalna samouprava v novi podobi. Novih 212 občin, med katerimi ima Občina Domžale po razvitosti in številu prebivalstva visoko mesto, je v poltretjem desetletju pomembno prispevalo k razvoju Slovenije in bi zaslužilo večjo gmotno podporo države.

Delo priznanega raziskovalca slovenske in krajevne zgodovine prof. dr. Miroslava Stiplovška je vsekakor eden najprimernejših načinov, kako ovekovečiti spomin na tako pomembne dogodke iz zgodovine Domžal in njihovega širšega območja vse do danes. Vsekakor je razstava vredna ogleda, sploh za vse navdušence nad fotografsko podobo Domžal skozi čas, saj je zbranih preko 400 fotografij in dokumentov iz zadnjih 170 let domžalske zgodovine, ilustrira pa tudi oblikovanje sedanje Občine Domžale s težišči na različnih področjih delovanja za izboljšanje življenjskih razmer in kulture bivanja občanov. Njegovo delo je tudi vir tokratnih člankov, ki smo vam jih pripravili v štirih sklopih.

K. R. K.

Domžalski kulturni dom pred prenovo, ki se je končala leta 1998. V tem upravnem obdobju po osamosvojitvi Slovenije je občina največ sredstev namenila za delovanje in objekte v vseh družbenih dejavnostih. (Foto: Foto Studio Majhenič, iz arhiva GŠ Domžale)

 

Oglasno sporočilo