Danes obeležujemo mednarodni dan prostovoljstva

0
319

Vsako leto 5. decembra obeležujemo mednarodni dan prostovoljstva, praznik vseh prostovoljcev in prostovoljk, ki opozarja na njihov prispevek k družbeni blaginji. Z razglasitvijo dneva prostovoljstva leta 1985 so Združeni narodi želeli poudariti pomen solidarnosti za preživetje in socialni napredek naše družbe. Tudi v občini Kamnik imamo veliko število prostovoljcev, ki jim ob tej priložnosti iskreno čestitamo za njihov praznik in se jim zahvaljujemo za doprinos k boljši in prijaznejši lokalni skupnosti.

Letošnji mednarodni dan prostovoljstva poteka pod naslovom Prostovolji zdaj za našo skupno prihodnost, s čimer želi navdušiti posameznike, ne glede na to, ali so odločevalci ali prebivalci tega sveta, da za ljudi in planet ukrepajo ZDAJ ter se vključijo v reševanje problemov in iskanje trajnih in izvedljivih rešitev. Opominja nas tudi na to, da moramo za bodoče generacije JUTRI prevzeti odgovornost za spremembe, potrebne za izgradnjo boljše prihodnosti ZDAJ. Prepoznavanje in spodbujanje prostovoljstva je pomemben del ustvarjanja enakovredne in vključujoče skupnosti po vsem svetu. Prostovoljci namreč vsak dan namenjajo čas in trud, da zagotovijo vključevanje ranljivih, prispevajo k doseganju ciljev trajnostnega razvoja, se borijo proti spornim okoljskim praksam, pripomorejo, da so lokalne skupnosti prijetnejše za bivanje in s tem pomagajo graditi boljšo in varnejšo prihodnost za vse nas.

V Sloveniji ima prostovoljstvo dolgo tradicijo, je pomemben socialni korektiv družbe ter prispeva k povezovanju organizacij in ljudi v lokalnih skupnostih. Da je prostovoljstvo nepogrešljivo in pomembno nam je ponovno pokazala tudi epidemija. Iz Skupnega poročila o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2020 je razvidno, da se je kljub omejitvam številnih skupinskih aktivnosti kar 188.803 posameznikov prostovoljcev borilo za spremembe, opravili pa so skoraj 7,4 milijonov ur prostovoljskega dela, kar nedvomno kaže na velik prispevek prostovoljskega dela k splošni družbeni blaginji v naši družbi. Glede na ocenjene vrednosti prostovoljskih ur po Pravilniku prostovoljskega dela in vpisniku je bilo tako v letu 2020 skupaj opravljenega za več kot 74,6 milijonov EUR prostovoljskega dela; največ prostovoljskega dela je bilo opravljenega na področju socialne dejavnosti (skoraj 58,8 odstotka vseh prostovoljskih ur), sledili pa sta področji vzgoje in izobraževanja ter področje kulture in umetnosti.

Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije, je v letošnji poslanici namenila naslednje misli: »Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva se vsem prostovoljkam in prostovoljcem zahvaljujemo za izraz solidarnosti, ki ga izkazujejo s svojim delom. Življenje nam vedno znova na pot postavi nepredvidljive okoliščine, od naravnih nesreč do tistih, ki so posledica človekovega načina življenja. Je pa vedno na ljudeh, kako se bodo na takšne okoliščine odzvali. Naj gre za socialni, okoljski in drugi aktivizem, pomoč ali opolnomočenje sočloveka, predajo znanja, zavzemanje in izboljšava tistih področij, ki nas zanimajo, … je prostovoljstvo res raznobarvna paleta, ki jo povezuje skupni imenovalec: solidarnost. Prostovoljke in prostovoljce, posameznike, ki se zavedajo svoje moči in vloge v družbi, je treba vzgajati od malega in negovati. V družini, v šoli, v skupnosti. Država in lokalne skupnosti na način, da prostovoljske aktivnosti, prostovoljske organizacije in aktivne posameznike podpirajo, družba na način, da jih spoštuje. Kajti napreduje le skupnost, ki jo povezuje solidarnost.« 

Slovenska filantropija kot koordinatorica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij ob tej priložnosti organizira že 13. Slovenski kongres prostovoljstva, ki bo letos prek spleta (Zoom) potekal 2. in 3. decembra 2021. Letošnji kongres z naslovom Prostovoljstvo in solidarnost: potencial 21. stoletja bomo namenili vlogi prostovoljstva pri reševanju družbenih in okoljskih izzivov, ki se pojavljajo v današnjem času. Več o kongresu najdete na naši spletni strani.

Sicer pa je Občina Kamnik v mesecu maju že pridobila naziv Prostovoljstvu prijazna Občina. V letošnji obrazložitvi za pridobljeni naziv je bilo zapisano, da je Občina prejela priznanje, ker je tudi v lanskem latu finančno podprla delovanje dveh dnevnih centrov, in sicer Dnevnega centra Štacjon za osebe s težavami v duševnem zdravju, ki ga strokovno vodi CSD Osrednja Slovenija-Vzhod, enota Kamnik, in Dnevnega centra za mlajše invalidne osebe, ki ga strokovno vodi Društvo staršev otrok s posebnimi potrebami. Z Zavodom Oreli Občina Kamnik že nekaj let uspešno vodi projekt Razvoj občinskega modela varstva starejših občanov občine Kamnik, kjer je med drugim občanom trikrat tedensko na razpolago brezplačna svetovalna pisarna (glavne teme občanov so nepremičnine, dedovanje, zdravje, priprava na odhod v dom ipd). Naša občina ima že vse od lanskega leta odprto humanitarno linijo, ki je na razpolago starejšim in osamljenim vse dni v tednu od 8. do 21. ure. Na tej številki si lahko starejši naročijo prostovoljca, ki mu na dom dostavi hrano iz trgovine, zdravila iz lekarne, topel obrok ipd. Za občane z nizkimi dohodki je vsak delovni dan na voljo brezplačni topli obrok, kjer za razdelitev obrokov in čiščenje prostora poskrbijo prostovoljci Društva upokojencev Kamnik. Občina Kamnik krije tudi stroške nastanitve za brezdomce, sofinancira dejavnost neprofitnih izvajalec z različnih področij (mladinske organizacije, šport, kultura, sociala, prostovoljna gasilska društva, kmetijstvo, turizem, krajevne skupnosti…). Aktivno pa je pristopila k izvajanju vseslovenskega projekta Prostofer (brezplačni prevozi starejših do zdravstvenih ustanov, uradov, trgovin ipd.) in v ta namen tudi zagotavlja sredstva.

Besedilo delno povzeto po: Slovenska filantropija

Oglasno sporočilo