TeDni(K) Občine Kamnik (3.1.2022)

0
393

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Nove opozorilne table na Ljubljanski cesti

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik je v sodelovanju z Občino Kamnik na območju Ljubljanske ceste izvedel namestitev novih opozorilnih tabel na prehodih za pešce. Opozorilne table s svetlobnimi elementi opozarjajo na hitrost vozila, ki se bliža prehodu za pešce.

Oddelek za družbene dejavnosti

Mekinjski samostan

V sklopu izvedbe sondažnih preiskav objekta Mekinjski samostan je samostan bogatejši za novo odkrito stensko poslikavo.

Zaključevanje proračunskega leta

Na oddelku smo imeli v preteklem tednu veliko dela z zaključevanjem proračunskega leta, in sicer smo pregledovali zadnje vložene zahtevke za refundacijo sredstev, dodeljenih preko razpisov, izvedle so se tudi vse potrebne aktivnosti, povezane z zaključevanjem nekaterih investicij, prav tako so potekala usklajevanja z javnimi zavodi glede odprtih zahtevkov.

Obisk Štacjona in Doma starejših občanov

Župan Matej Slapar je v zadnjih decembrskih dneh obiskal uporabnike v Dnevnem centru Štacjon ter varovance v Domu starejših občanov Kamnik. S košarico zdravja se jim je zaželel lepe praznike in vse dobro v letu 2022. Uporabnike in stanovalce je obiskal skupaj z višjo svetovalko za področje družbenih dejavnosti Katarino Vegel.

Oddelek za razvoj in investicije

Ogled dobrih praks za kakovostnejše življenje starejših na Portugalskem

V okviru projekta EU_SHAFE, ki naslavlja pametna, zdrava in kakovostna okolja za starejše, je bil 24. in 25. novembra organiziran študijski obisk dobrih praks na Portugalskem. Dobre prakse na temo zdravja in potreb po lokalnih storitvah, so si skupaj z Razvojnim centrom Srca Slovenije ogledale tudi Štefanija Lukič Zlobec (na pobudo Občine Kamnik), predsednica Združenja Spominčica, Irena Špela Cvetežar, direktorica doma Tisje in predstavnica občine Lukovica.

Občina Coimbra je predstavila šest dobrih praks, ogledali pa so si tudi prostore organizacije, ki je srečanje gostila, Caritas Coimbra. Zanimiva dobra praksa je “Prevoz na zahtevo” za območja, kjer je nizka poseljenost in kjer ni mogoče zagotoviti rednega prevoza s fiksnimi voznimi redi. Ogledali so si podobno dobro prakso “Blue Line”, kjer gre ravno tako za izboljšanje mobilnosti starejših in s tem boljšo socialno vključenost. Ta linija, ki vozi po starem delu mesta Coimbra, nima ustaljenih postankov, saj se avtobus ustavi na preprost signal vozniku, kjerkoli uporabniki želijo. Ti prevozi so odlična priložnost za spoznavanje zgodovinskega jedra mesta. Podobna dobra praksa v Sloveniji je Kavalir v Ljubljani.

Predstavljen je bil Katalog dobrih praks na področju aktivnega in zdravega staranja ter mobilni timiki so najbolj navdušili predstavnice iz Slovenije. Zdravstveno osebje namreč pride direktno na dom osebe, ki potrebuje pomoč. Zelo navdihujoča je bila tudi dobra praksa, kjer so organizirali različne dogodke v muzeju za ljudi z demenco.

Tekom obiska so si udeleženci ogledali tudi dobro prakso s področja bivanja “avtonomni domovi v Pinhalu”. Zgrajenih je osem hišk za starejše, ki so osamljeni, nimajo družinske podpore in ne želijo v dom za starejše, vendar lahko uporabljajo storitve v bližini (prehrana, pralnica, prostočasne dejavnosti, zdravstvena nega, itd.).

Kadar dobre prakse iz tujine navdihnejo organizacije, ki delujejo na področju starejših na nacionalni ali lokalni ravni, gre za dober rezultat. Vsako novo spoznanje in izkušnje lahko prinesejo napredek in razvoj. Bistveno je, da se o tem govori, predstavlja drugim in se trudi za spremembe. Noben trud namreč ni zaman.

Štefanija Lukič Zlobec, predsednica Združenja Spominčica, je ob tem dejala: »Najbolj zanimiva in aktualna dobra praksa za prenos v Slovenijo so mobilni timi, ki obiskujejo ljudi na njihovem domu, ne glede na vrsto bolezni. Ko potrebujejo pomoč, prispe ekipa z najnujnejšo osnovno pomočjo v sestavi zdravstvenega osebja, tudi socialne delavke ali patronažne sestre. Presodijo kaj oseba še potrebuje (nadaljnje zdravljenje ali pomoč na domu). Takšni obiski so nujno potrebni predvsem za osebe z demenco, saj mnogi ne želijo k zdravniku. Obisk na domu bi rešil marsikatero stisko in težavo. Na Portugalskem so takšni obiski pripomogli tudi k cepljenju proti Covid-19. Mobilni timi so tudi najcenejša in najbolj učinkovita metoda pomoči ljudem z najrazličnejšimi zdravstvenimi in drugimi težavami. Zelo zanimiva je tudi Strategija za socialno in zdravstveno področje celotne regije. V slovenskih regijah bi bilo to več kot potrebno. Povezovanje vseh služb bi bilo v veliko pomoč ljudem, ki živijo na domu.Ogledali smo si tudi video, kako osebe z demenco obiskujejo muzeje in kako dobro to deluje nanje. Spominčica namreč odlično sodeluje z Narodno galerijo v Ljubljani in ves čas Covida skupaj organiziramo spletne delavnice “Alzheimer caffe”. Obisk je presenetljivo visok, seveda pa vsi komaj čakamo, da bodo vse aktivnosti spet tudi v živo. Narodna galerija se je priključila tudi mreži Demenci prijaznih točk, ki jih je Spominčica začela odpirati pred tremi leti, sedaj pa se že bližamo številki 300. Takšni točki sta tudi v Litiji/Šmartnem pri Litiji in Kamniku.«

Oglasno sporočilo