Prvi nagovor ob prejemu »sklepa o razrešitvi podžupanje Občine Domžale«

0
2263
Foto: spletna stran Občine Domžale

Spoštovane in spoštovani,
včeraj, 30.3.2022 sem prejela sklep o moji razrešitvi z mesta podžupanje Občine Domžale s 1.4.2022. V čast in veselje mi je bilo 7 let opravljati to delo. Hvala vsem sodelavkam in sodelavcem, da so s svojim znanjem in delom podprli moje projekte, hvala vsem v javnih zavodih, organizacijah in društvih ter hvala vsem v krajevnih skupnostih, da smo lahko skupaj realizirali projekte in s tem dokazali, da je občina Domžale mesto prijaznih ljudi. Hvala tudi medijem, tako občinskim, regionalnim kot nacionalnim, za korektno poročanje o aktivnostih občine in dogajanja v njej.
V času, sedaj lahko rečem, skoraj dveh mandatov podžupanje Občine Domžale, smo skupaj realizirali veliko projektov, od obnove in modernizacije vrtcev in osnovnih šol, obnove in gradnje domov krajanov, gasilskih domov in drugih objektov do projektov, ki so prinesli nove priložnosti za občanke in občanke, in projektov, ki so naši občini ponudili vsebino. Posebno pozornost sem namenjala vsem ranljivim skupinam. Ponosna sem na fazno urejanje centra Domžal, ki se je začelo s Kolodvorsko cesto in nadaljevalo z ureditvijo ploščadi. Upam, da se bo čimprej začela tudi gradnja prizidka k Zdravstvenem domu Domžale.
Poleg že realiziranih in začetih projektov smo za skrben in tehten razvoj področij pripravili Strategijo za mlade in Strategijo za turizem, v zaključni fazi pa je Strategija za starejše. Sprejete strategije so oziroma bodo podlage za nadaljnje in bolj usmerjene aktivnosti občine na teh področjih. Naloga politike je, da uredi pogoje za razvoj, za priložnosti, skladne z željami in pričakovanji občank in občanov.
Poleg vseh prijetnih projektov in dogodkov pa smo bili v občini v zadnjih letih soočeni tudi s težjimi izzivi, primeri naravnih in drugih nesreč, od velikega požara na stolpnici Matije Tomca 2 v Domžalah, neurja s točo ter nenazadnje epidemijo Covid-19, kjer sem delovala kot članica štaba Civilne zaščite občine Domžale, ter skupaj z ostalimi ekipami iz sistema zaščite in reševanja uspešno zaključili mnoge intervencije.
Pri svojem delu sem večkrat pokazala, da imam posluh za posameznika, da znam poslušati in slišati skupine občank in občanov ter hkrati delati v javnem interesu, načelno slediti poštenosti in pravičnosti.
Verjamem, da bom na podlagi zaupanja občank in občanov s trenutno prekinjenim delom lahko nadaljevala v naslednjem mandatu. Odločila sem se, da na lokalnih volitvah nastopim kot kandidatka za županjo skupaj s podporniki in somišljeniki. S tem namenom smo ustanovili stranko Lista Renate Kosec – lista sodelovanja in povezovanja. Hvala vsem, ki ste nas podprli pri ustanovitvi stranke, saj ste s tem podprli idejo, da potrebuje občina Domžale novo energijo in nove prioritete.
Ne glede na razrešitev se bom z veseljem srečala z vami na mnogih prireditvah in dogodkih, si izmenjala mnenja, pobude in predloge. V mesecu aprilu je pred nami meni osebno zelo ljub dogodek v Češminovem parku – Spoznajmo se, praznujemo skupaj, ki bo potekal 20. aprila 2022 od 16. ure dalje. Vedno sem si namreč prizadevala, da rojstni dan Občine Domžale praznujemo vsi skupaj, drug z drugim, saj se le tako lahko spoznamo, povežemo in sodelujemo.
»Pogum je najpomembnejša človeška lastnost, saj je podlaga za vse druge vrline.«

mag. Renata Kosec

Oglasno sporočilo