V naslednjih letih nov dom upokojencev na Rodici v Domžalah?

0
168

Predlog namere menjave zemljišč
Domžalske občinske svetnice in svetniki so se v četrtek, 17. marca 2022 sestali na 21. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale na kateri je prostorsko problematiko objekta Doma upokojencev Domžale in pobudo za izgradnjo novega doma upokojencev predstavila direktorica mag. Nataša Zalokar, ki je povedala, da je bil obstoječi objekt zgrajen leta 1977 in s svojo zasnovo več ne ustreza sodobnim standardom in normativom.


Adaptacija obstoječega doma je ocenjena na okrog 9,5 milijonov evrov in zahteva korenite posege v obstoječi objet in pripadajoči prostor, krčenje zelenih površin in kljub temu ne rešuje ključnih izzivov. V nadaljevanju je mag. Zalokarjeva povedala, da vodstvo domžalskega doma upokojencev vidi možnost novogradnje na lokaciji na Rodici, pri čemer se obstoječi objekt predvidoma poruši investitor novogradnje pa je Republika Slovenija.
Občinski svet je sprejel sklep o nameri menjave zemljišč:
1. Občinski svet Občine Domžale se je seznanil s prostorsko problematiko objekta Doma upokojencev Domžale.
2. Občina Domžale se strinja s preselitvijo dejavnosti Doma upokojencev Domžale v nov objekt na novo lokacijo na Rodici, na zemljišča, ki so trenutno v lasti Občine Domžale.
3. Občina Domžale izjavlja, da bo za to lokacijo sprejela OPPN z namenom realizacije novogradnje doma.
4. Občina Domžale izraža namero, da občinska zemljišča, ki so potrebna za gradnjo doma na Rodici (št. parcel: 1684, 1686, 1687, 1688, 1689, vse k.o. Domžale) pravno formalno zamenja za zemljišča, ki so sedaj v lasti Republike Slovenije, v upravljanju Doma upokojencev Domžale (št. parcele 3967/5, k.o. Domžale) prosta bremen, objektov in oseb. Ta namera velja kot ponudba 5 let od sprejema tega sklepa.

Vir: Občina Domžale 


Prostor zadovoljnih ljudi
Skoraj v centru Domžal, na elitni lokaciji ob športnem parku blizu Kamniške Bistrice, se gradi, na prvi pogled, industrijski objekt. Nam to omogoča nov Prostorski načrt ali imajo načrtovalci tega dokumenta drugačno vizijo? Na taki lokaciji si Domžalčani bolj predstavljamo, denimo, dodaten dom upokojencev, ki ga nujno potrebujemo ali kakšen objekt, ki zadovoljuje širše in nujnejše potrebe občanov.

https://www.domzalske-novice.si/2018/12/15/29045/

Oglasno sporočilo