Stara telovadnica Osnovne šole Mengeš je bila porušena

0
465

V mesecu aprilu so se zaključila arheološka izkopavanja v notranjosti stare telovadnice sledila je rušitev stare telovadnice. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je pojasnil odločitev za rušenje telovadnice: »Pri pregledu projekta izgradnje nove šolske kuhinje in jedilnice ter drugih potrebnih prostorov, ki bodo ustrezali številu učenk in učencem na šoli, je bilo ugotavljeno, da je rušenje starega objekta in novogradnja cenovno in tehnično veliko bolj sprejemljiva kot preureditev oz. obnova stare telovadnice.« V projekt izgradnje kuhinje in jedilnice so vključeni tudi dodatne učilnice, kabineti, večja knjižnica in učilnica na prostem.

Osnovna šola Mengeš postaja ob različnih širitvah in dozidavah ena največjih osnovnih šol v Sloveniji. Pri vseh dozidavah so bile skrbno načrtovane nove, prepotrebne učilnice, delno tudi kabineti, manj pozornosti pa je bilo namenjeno drugim prostorom, ki jih šola prav tako potrebuje za normalno delovanje, med njimi so predvsem večja kuhinja in jedilnica ter večja knjižnica. V okviru celostne prenove se načrtujejo tudi drugi prostori, ki so se v zadnje obdobju pokazali kot nujno potrebni, to so med drugim učilnica na prostem in dodatni kabineti za naravoslovne predmete.

Vzporedno z izgradnjo novega prizidka se bo celostno obnovila tudi zunanjost in vstopi v šolo. Ob glavnem vhodu, ki bo iz parkirišča šole, bo kolesarnica, ločeno pa bosta še vhoda za prvo in drugo triado šole. S tem se bo razporedilo učence na različne vhode, kar bo zmanjšalo obremenitev na najbolj frekventnih lokacijah ob začetku pouka.

V mesecu maju se bodo na območju izgradnje nove kuhinje, jedilnice, knjižnice in drugih potrebnih prostorov nadaljevala arheološka izkopavanja, ki jih je pred začetkom gradnje v skladu s kulturno varstvenimi pogoji zahteval Zavod za varstvo kulturne dediščine, območna enota Kranj. S tem se sledi začrtanemu terminskemu planu, gradnja za preureditev Osnovne šole Mengeš se bo pričela predvidoma jeseni 2022.

Občina Mengeš

Oglasno sporočilo