Občani sprašujejo, zakaj Nadzorni odbor Občine Domžale ne deluje učinkovito

1
755

V javnosti se pojavljajo vprašanja glede delovanja Nadzornega odbora Občine Domžale (NO). Nekateri občani izražajo zaskrbljenost nad domnevnim nedelovanjem odbora in pozivajo županjo k ukrepanju. Urad županje te obtožbe zavrača in poudarja, da NO nemoteno opravlja svoje delo.

Ključna vloga nadzornega odbora:
NO ima pomembno vlogo pri zagotavljanju transparentnosti in nadzora nad delovanjem občine. Odbor med drugim pregleduje porabo proračunskih sredstev, nadzira delo župana in občinske uprave ter preverja zakonitost poslovanja.

Občani iščejo odgovore:
Mnogi občani Domžal so zaskrbljeni zaradi pomanjkanja vidnih rezultatov dela NO. Sprašujejo se, zakaj odbor ne objavlja poročil o svojih nadzorih in opozarjajo na domnevno počasno delo. Želijo si več transparentnosti in odgovornosti s strani NO.

Urad županje zavrača očitke:
Urad županje zavrača očitke o nedelovanju NO. Poudarjajo, da odbor deluje nemoteno in v skladu s svojimi pooblastili. Dokončana poročila o nadzornih pregledih so javno dostopna na spletni strani občine. Poročila o še nezaključenih pregledih bodo objavljena po zaključku postopkov.
Poročila nadzornih pregledov – mandat 2022-24 (spletna stran Občine Domžale):
Poročilo o opravljenem nadzoru – Program kulturnih društev in Zveze kulturnih društev za leto 2021

Samostojnost nadzornega odbora:
Urad županje poudarja, da je NO samostojni organ in da županja nima možnosti vplivati na njegovo delo ali ga nadzirati. Spoštujejo avtonomnost NO in pričakujejo, da bo odbor svoje delo opravljal strokovno in odgovorno.

Odprtost za dialog:
V uradu županje so izrazili pripravljenost na dialog z občani o delovanju NO. Pozdravljajo pobude in vprašanja ter so odprti za konstruktivno kritiko. Verjamejo, da je odprt dialog ključen za krepitev zaupanja v delovanje lokalnih institucij.

Zaključek:
Vprašanja o delovanju NO Občine Domžale odpirajo pomembna vprašanja o transparentnosti, nadzoru in odgovornosti v lokalni skupnosti. Pomembno je, da se vsi deležniki – občani, županja in NO – zavzamejo za odprt in konstruktiven dialog ter skupaj najdejo rešitve za morebitne izzive. Le tako se bo zagotovilo, da bo NO lahko učinkovito opravljal svojo nalogo in prispeval k transparentnemu in odgovornemu delovanju občine.


Člani (mandatno obdobje 2022 – 2026)

 • predsednik, mag. Borut KURMANŠEK (že od leta 20..)
 • član, Robert RUTAR
 • članica, Bojana PETROVIĆ
 • članica, Alenka ČEBULJ
 • članica, Klementina VISENJAK PAVLI
 • članica, Mateja ZUPAN JOSIPOVIĆ
 • član, Janez GODLER
 • član, Klemen RUTAR
 • članica, Urška JAVORNIK
  Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki ima naslednje pristojnosti:
  – opravlja nadzor nad razpolaganjem in gospodarjenjem s premoženjem občine,
  – nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
  – nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Kdo nadzira Nadzorni odbor Občine Domžale?

»Nadzorni odbor spominja na brezzobega tigra: lahko renči in daje glasove od sebe, zares ugrizniti pa ne more!«

Oglasno sporočilo

1 KOMENTAR

 1. Kot je meni znano ima v NO večino članov gospa županja iz vrst svoje stranke. Odgovor na vprašanje zakaj NO ne deluje kot bi moral je na dlani. Sami sebe pa trenutni oblastniki res ne bodo preiskovali kajne. Še nikoli se ni zgodilo, da bi oblast imela v svojih rokah vse veje odločanja z nadzorom vred. Žal je pod trenutnim vodenjem županje v Domžalah vse možno.

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here