Javno povabilo k oddaji predlogov za izdelavo idejne rešitve ureditve krožišča v Domžalah

0
909

Na območju semaforiziranega križišča Ljubljanske, Kamniške in Masljeve ceste poteka gradnja enopasovnega krožnega križišča, z namenom umirjanja motornega prometa, povečanja prometne varnosti ter pridobitve dodatnih zelenih površin ob vozišču. Investitor ter nosilec gradnje je Ministrstvo za infrastrukturo – DRSI ter Občina Domžale kot soinvestitor.

Ob tej priložnosti želimo v krožišče postaviti obeležje oziroma krožišče urediti tako, da bo občane in obiskovalce pozdravljalo ob prihodu v mesto in kot tako predstavljalo občino. V ta namen Občina Domžale objavlja Javno povabilo k oddaji predlogov za izdelavo idejne rešitve zasnove obeležja na krožišču.

Idejna zasnova naj predstavlja ureditev krožišča tako, da naj vključuje simbole, ki v največji meri predstavljajo značilnosti občine Domžale. Vsebuje naj tekstualno predstavitev, zato vas vljudno prosimo, da v nekaj stavkih predstavite svoj predlog, kako bi uredili površino v krožišču. Gre lahko tudi za osnutek idejne rešitve – kiparske ali arhitekturne kompozicije – premer krožišča je 14 metrov. Pri idejni zasnovi je potrebno upoštevati zasnovo krožišča (skica ureditve oziroma arhitekturna zasnova krožišča je lahko tudi priloga k idejni rešitvi). Prilagamo zasnovo krožišča.

O prispelih idejnih predlogih bo odločala komisija, ki jo bo imenoval župan. Komisija bo prispele predloge ocenjevala na podlagi:

  • izvirnosti predloga,
  • simbolnim pomenom predloga,
  • jasnostjo sporočila, ki jo ima predlog,
  • skladnosti predloga z novo cestno ureditvijo,
  • trajnostjo obeležja.

Po odločitvi komisije bo izbrani predlog tudi javno objavljen na občinski spletni strani, https://www.domzale.si/. Poslani predlogi niso zavezujoči. Morebitne dodatne informacije dobite na piar@domzale.si ali na tel. št. 01 721 07 13.

Predloge zbiramo do 17. junija 2022 na elektronski naslov vlozisce@domzale.si ali po pošti na naslov Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale s pripisom »Idejna zasnova za krožišče« in kontakti avtorja.

Občina Domžale
Župan Toni Dragar

Oglasno sporočilo