Pismo Civilne iniciative Zaboršt

0
243

V uredništvo smo prejeli pismo Civilne iniciative Zaboršt in ga objavljamo v celoti. Menimo, da je prav, da je javnost seznanjena z okoljskim madežem, ki ga je povzročila prejšnja občinska oblast ne oziraje se na upor prizadetih krajanov. Nekaj malega so o tem poročali večji mediji, medtem ko so lokalna sredstva informiranja o problemu molčala. V našem časopisu smo sicer spremljali dogajanje, tudi potek referenduma, ki je zaradi premajhne angažiranosti prebivalcev žalostno propadel, vendar odziva odgovornih za ta poseg v prostor nismo dosegli. Zato pismo Civilne iniciative objavljamo tako kot je, nelektorirano in ne skrajšano.


ZABORŠT PONOVNO IN ŠE VEDNO… NATEG DOMŽALČANOV…

V času prejšnjega občinskega vodstva in bivšega župana Dragarja, so se sprejemali odloki,  potrjevalo spremembe OPPN za Zaboršt s preglasovanjem. Nihče od krajanov Zaboršta, pa tudi svetnikov NIKOLI ni videl nobenih načrtov, kako in kaj naj bi se gradilo v Zaborštu. Vedno se je vse skrivalo in delalo v dobro investitorja, nikoli občanov. Bivši župan je pozabil da je župan občanov in ne investitorja. Nikoli se ni želel niti pogovarjati s krajani, kaj šele slišati argumente. Razloge si lahko samo mislimo…. Bodo pa to ugotovili ustrezni organi. Ko se je začela gradnja pod krinko »Dela v javno dobro« in se nikoli del ni prijavilo na UE, se je pokazalo zakaj so bile potrebne skrivalnice. Posegalo se je v zaščiteno območje Šumberka. Kdo lahko sploh posega v zaščiteno območje in zakaj potem zaščita? Gradi se krožišče, ki je odrezalo severni del Zaboršta od pristopa v krožišče in s tem dostopa do avtoceste in ceste proti Viru, Dobu. Projektant in zaposleni na občini Domžale, se sedaj izgovarjajo drug na drugega. Kdo bo odgovarjal, glede na vse težave, ki so povzročene prebivalcem v Zaborštu in glede na predvidene stroške, jih bomo plačali vsi Domžalčani.
Prav tako se je zaprl dostop do kinološkega parka. Cesta je postala slepa in ni več možen dostop iz Zaboršta. Dostop je samo z glavne ceste proti Viru, kjer pa so hitrosti precej višje, pasu za zavijanje pa ni. Mora res priti do nesreč zaradi nesposobnosti projektantov in občinskih uradnikov, ki pozabljajo, da so v službi občanov ali pa prevagajo drugi interesi…. Kinološki tečaji potekajo stalno, prav tako tudi mednarodna tekmovanja. Dostop, pa je postal sedaj smrtno nevaren.
Da je projekt neustrezen in nevaren se je pokazalo že med samo gradnjo krožišča, ko se niso upoštevali osnovni standardi, ni se poskrbelo za varnost prebivalcev, niti šoloobveznih otrok. Nikjer ni bilo nobenih varnih poti, vse je bilo po gradbišču, med težkimi gradbenimi stroji. Tudi nekaj nesreč, ki so se zgodile na gradbišču so očitno zanemarljive. Čeprav so bili o vsem dogajanju obveščeni gradbena inšpekcija (do danes še nobenega odgovora – pol leta), policija in osnovna šola ter oddelek za komunalo na občini Domžale (Andrej Bokan), nihče ni nič naredil za varnost.
Odpovedali so ali pa so bili tako usmerjeni projektanti, ki jim je povsem tuja skrb za Domžalčane.
Zasledili smo tudi izjavo nove županje, da naj bi se pogovarjala s prebivalci Zaboršta. Naj verjamemo?
Vsekakor bomo zahtevali odgovornost vseh vpletenih in osebno odgovornost občinske uprave ter ustreznih nadzornih organov, saj gre za pomanjkljivo prometno varnost s takim krožiščem in nevarno izpostavljanje udeležencev  v prometu ter veliko možnost hudih prometnih nesreč. Prav tako zahtevamo od novih svetnikov v novem občinskem svetu, da končno prisluhnejo krajanom in občanom. Še vprašanje tako novi županji, uredništvu Slamnika, Domžalcu in ostalim vpletenim – Zakaj nikjer nikoli ni bilo objavljeno ničesar o tem za Zaboršt in Domžalčane katastrofalnem gradbenem posegu, ki bo korenito spremenil življenje vsem, ki živimo v Zaborštu. Vedno se je bivši župan hvalil z vsem in z vsako lopatko, o Zaborštu pa nikoli niti besede ali zapisa, nobene samohvale.

Pomnite račun še pride. Tudi osebna odgovornost.

Za Civilno iniciativo Zaboršt Domžale
Ivan Pšag


… pismo zaskrbljenega občana:

“Glede na to da se je sedaj naredil krožni otok pri Zaborštu, me sedaj zanima, zakaj smo že skoraj celi teden brez javne razsvetljave pod Šumberkom? Ker so stranske ulice in so slabo vidne upam, da se bo stvar kmalu uredila da ne pride do nesreče. Ali se gremo šparanje na elektriki in naj bo pravljični Šumberk v temi?”
B.O.
Oglasno sporočilo