Župan Matej Slapar in Občinski svet Občine Kamnik začela mandatno obdobje 2022 – 2026

0
679

Popoldan je v Sejni dvorani Občine Kamnik potekala 1. (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Kamnik za mandatno obdobje 2022 – 2026. Župan Matej Slapar je torej uradno drugič nastopil funkcijo župana, funkcijo pa je prevzelo tudi 29 svetnic in svetnikov. Med slednjimi je 12 svetnic in svetnikov iz mandatnega obdobja 2018 – 2022, 17 pa novih svetnic in svetnikov tega mandatnega obdobja Občinskega sveta Občine Kamnik. Današnjo sejo je kot najstarejši svetnik vodil Miroslav Bider.

Prisotnih 29 svetnic in svetnikov Občinskega sveta Občine Kamnik se je v prvi točki seznanilo s Poročiloma Občinske volilne komisije o izidu volitev članov Občinskega sveta in izidu volitev župana Občine Kamnik, ki ju je predstavila predsednica Občinske volilne komisije Stanislava Avbelj.

V nadaljevanju so sprejeli Sklep o imenovanju Komisije za potrditev mandatov članov Občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana. Seznanili so se s Poročilom o pregledu potrdil o izvolitvi članov Občinskega sveta Občine Kamnik in potrditev mandatov in s Poročilom o izvolitvi župana Občine Kamnik ter ugotovili izvolitev. 

Občinski svet Občine Kamnik za mandatno obdobje 2022 – 2026 je sestavljen iz 29 svetnic in svetnikov:

 • Uroš Pirc (Lista Mateja Slaparja),
 • Klavdija Hribar (Lista Mateja Slaparja),
 • Cene Lap (Socialni demokrati),
 • Natalija Berlec (Slovenska demokratska stranka),
 • Matija Podjed (Lista Mateja Slaparja),
 • mag. Ema Rode (Lista Mateja Slaparja),
 • Matija Sitar Močnik (Slovenska demokratska stranka),
 • Jožef Galičič (Lista Mateja Slaparja),
 • Dragica Požek (Lista Mateja Slaparja),
 • Miroslav Bider (Lista Mateja Slaparja),
 • Mihael Resnik (Lista Mateja Slaparja),
 • Romana Učakar (Lista Mateja Slaparja),
 • Dušan Zore (Lista Mateja Slaparja),
 • mag. Šemso Mujanović (Lista Sandija Uršiča),
 • Jože Korošec (Slovenska ljudska stranka),
 • Bojana Pančur (Nova Slovenija – krščanski demokrati),
 • Vojko Tonin (Nova Slovenija – krščanski demokrati),
 • Anton Iskra (Nova Slovenija – krščanski demokrati),
 • Matjaž Šporar (Nova Slovenija – krščanski demokrati),
 • Marko Šarec (Gibanje Svoboda),
 • Ivanka Učakar (Nova Slovenija – krščanski demokrati),
 • Karla Urh (Gibanje Svoboda),
 • Duško Papež (Lista Dušana Papeža),
 • Nina Semprimožnik (Lista Sandija Uršiča),
 • Aleksander Uršič (Lista Sandija Uršiča),
 • Aleš Lipičnik (Gibanje Svoboda),
 • Mojca Jončeska Malovrh (Gibanje Svoboda),
 • Robert Prosen (Lista Sandija Uršiča) in
 • Alenka Jevšnik (Lista Dušana Papeža).

Občinski svet Občine Kamnik se  je seznanil s Poročilom o izvolitvi župana Občine Kamnik in sprejel sklep o izvolitvi župana Občine Kamnik. Župan Matej Slapar pa je zbranim namenil naslednje misli: »Hvala za udeležbo in čestitke vam, spoštovane svetnice in svetniki, za izvolitev. Hvala občankam in občanom, da so meni, kot županu, podelili še en mandat in mi zaupali svoje glasove ter s tem potrdili zastavljeno pot, da lahko nadaljujemo z delom, ki smo si ga zastavili v preteklosti. Čestitke vsem svetnicam in svetnikom, s pridobljenimi preferenčnimi glasovi pa tudi sicer, so občanke in občani z izvolitvijo v vas prepoznali tiste potenciale, tiste ljudi, ki so jim zaupali, da odločate o prihodnosti občine Kamnik. To ni samoumevno, to je potrditev vašega dosedanjega dela, to je potrditev vaše aktivnosti na različnih področjih. Želim si, da bomo v tem mandatu skupaj ustvarjali, soustvarjali in razvijali občino Kamnik. V občini je ogromno izzivov, je stabilna in na dobri poti, da nadaljujemo z razvojem, ki smo ga začeli v preteklem mandatu. Številni izzivi bodo od nas terjali pogumne odločitve, tako moje kot tudi od vas svetnic in svetnikov, da bomo skupaj sestavljali tako proračune kot tudi razvojne dokumente, ki bodo v prihodnjih mesecih in letih botrovali k temu, da bomo lahko občino Kamnik razvijali naprej. Pred nami so številni projekti, nadaljevanje izgradnje nove Osnovne šole Frana Albrehta, vrsto je številnih drugih infrastrukturnih potreb na področju kanalizacije in vodooskrbe, na področju športne in kulturne infrastrukture. Vse to bomo delali in skupaj razvijali za naše občanke in občane, ker si to zaslužijo in ker to na nek način od nas tudi pričakujejo. Vse to bomo delali skupaj in odgovorno, pošteno ter predvsem tudi učinkovito. Da bomo z danimi sredstvi, ki so nam zaupana, ustvarili čim več. Turizem, gospodarstvo in kmetijstvo so panoge prihodnosti in samooskrba na kmetijskem in energetskem področju bosta ključni za razvoj naše občine v prihodnje. To bo od nas terjalo znanje in složnost. Ne glede na to, da ste v člani občinskega sveta predstavniki različnih strank, prepričanj in nazorov verjamem, da bomo lahko, tako kot smo v preteklosti, v ključnih stvareh stopili skupaj, ker to občanke in občani to potrebujejo in si to zaslužijo. Želim si sodelovanja v tem občinskem svetu in se bomo ne glede na to, da smo različni, znali slišati, se bomo poslušali ter naredili tisto, kar je prav in ne tisto, kar je politično pametno. Verjamem, da smo to sposobni narediti. Iskrena hvala za zaupanje, hvala občankam in občanom za glasove, ki ste nam jih namenili in sem prepričan, da bo to še en uspešen mandat.«

Občinski svet Občine Kamnik je ob koncu sprejel še Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, in sicer v sestavi: Ivanka Učakar, Duško Papež, Uroš Pirc, Mihael Resnik, Matija Sitar Močnik, Karla Urh in Aleksander Uršič.

S to točko smo tudi zaključili 1. (konstitutivno) sejo novega Občinskega sveta Občine Kamnik, ki tudi uradno začenja 4-letno mandatno obdobje.

Oglasno sporočilo