T e D n i (K) Občine Kamnik 30.1.2023

0
377

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in financeOddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja kanalizacije v Bistričici – II. faza

Izbrani izvajalec LAVACO podjetje za gradbeništvo in trgovino d.o.o., je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije v naselju Bistričica. Trenutno se izvaja kanal B, katerega je predvidena skupna dolžina 307 metrov. Celoten projekt obsega novogradnjo gravitacijskega kanalizacijskega sistema v dolžini skoraj 800 metrov117 metrov tlačnega kanalizacijskega sistema, izgradnjo črpališča za odpadne vode, obnovil pa se bo tudi obstoječi javni vodovod v dolžini 370 metrov ter javna razsvetljava v dolžini 75 metrov.

Zimska služba

V preteklem tednu je območje višjih ležečih krajev zajelo močno sneženje, zimska služba koncesionarj pa je s kooperanti kvalitetno opravljala svoje delo, da so bile ceste normalno prevozne.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta

V preteklem tednu so se na območju lamele A vgrajevali elementi strojnih inštalacij ter stavbno pohištvo, prav tako so se izvajala elektroinštalacijska dela.

Na območju lamele B so se izvajala groba elektroinštalacijska dela.

Na območju lamele C je izvajalec v pritličju vgrajeval horizontalno hidroizolacijo, izvajala se so se strojne inštalacije, prezračevanje, ogrevanje, hlajenje, tako kot na ostalih dveh lamelah pa so tudi tukaj potekala elektroinštalacijska dela.

V tem tednu se bodo navedena dela nadaljevala.

Zimsko počitniško varstvo 

Društvo Počitniško varstvo Kamnik bo skladno z javnim razpisom tudi letos s pomočjo Občine Kamnik organiziralo zimsko počitniško varstvo v času zimskih počitnic od 6. do 10. 2. 2023. Delež sofinanciranja občine na otroka znaša 3 evre.

Varstvo bo potekalo na Osnovni šoli 27. julij v središču Kamnika, od 7. do 16. ure. Prijave so dostopne na spletni strani društva, in sicer TUKAJ.

Javni razpis za (so)financiranje projekta »Razvoj občinskega modela za reševanje potreb starejših v občini Kamnik«

Objavljen je Javni razpis za (so)financiranje projekta »Razvoj občinskega modela za reševanje potreb starejših v občini Kamnik«, ki si ga lahko ogledate TUKAJ.

Preventivna akcija dan Dan brez cigarete

Vsako leto 31. januarja obeležujemo dan brez cigarete, ob katerem želimo kadilce spodbuditi k opustitvi kajenja. Opustitev kajenja prinese številne koristi za zdravje v vsakem starostnem obdobju. Mnogi posamezniki težko prenehajo s kajenjem, še posebej, če poskušajo nehati sami, brez pomoči. Vsem kadilcem, ki želijo opustiti kajenje in pri tem potrebujejo pomoč, svetujemo, da se vključijo v številne programe za opuščanje kajenja, ki so v Sloveniji brezplačno na voljo vsem. Za opuščanje kajenja priporočamo preizkušene, učinkovite in varne vrste pomoči kot so svetovanje, nikotinsko nadomestno zdravljenje ali zdravila na recept, ne priporočamo pa elektronskih cigaret ali drugih novih tobačnih in nikotinskih izdelkov, ki niso registrirani v te namene.

Več informacij o akciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje si lahko preberete TUKAJ.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo izdali lokacijske informacije za promet z nepremičninami, komunalna soglasja za potrebe gradnje, projektne pogoje za gradnjo in lokacijske informacije za projektiranje objektov. Prav tako smo izdali nekaj mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in odločb o komunalnem prispevku. Dejavnosti na oddelku so usmerjene v izvajanje postopkov po novi zakonodaji.

Pripravljali smo stališča do pripomb za Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta št. 2.

Na Oddelku za urejanje prostora smo pripravljali gradivo za Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območji urejanja MO-01 in MO-02 v Kamniku – prva obravnavaPredlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Kamnik – prva obravnava ter dve lokacijski preveritvi: Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za območje SN-03 – Terme Snovik za določitev začasne rabe zemljišča, del EUP SN-03 in Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (KE-26/153), za del parc. št. 298/1, 299 v k.o. 1919 – Zgornji Tuhinj,  za del prostorske enote – EUP KE-26/153.

Oddelek za razvoj in investicije

Na poslovno pot z inovativnimi idejami stopajo udeleženci 6. skupine PONI LUR

Z zaključkom leta 2022 je s podjetniškim usposabljanjem končala že šesta skupina enajstih udeležencev, ki se je usposabljala v okviru projekta Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR).

Med idejami so vse od malce drugačne obnove retro pohištva, unikatnih oblačil in modnih dodatkov, praženja vrhunske brazilske kave do izdelave digitalnih personaliziranih voščilnic s QR kodo ter družabnih namiznih in video iger. Tudi tokrat pa je bila skupina močna v storitvenih dejavnostih, namenjenih predvsem ohranjanju duševnega in telesnega zdravja.

Projekt PONI se letos izteka, zelo spodbudno pa je, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prepoznalo perspektivnost projekta tudi v obdobju 2021–2027 in tudi že zagotovilo sredstva izvajanje projekta.

Podrobnejše predstavitve vseh udeleženk in udeležencev in njihovih poslovnih idej si lahko ogledate TUKAJ.

Vabljeni na okroglo mizo “MOBILNOSTNI ZAJTRK: SKUPAJ DO UČINKOVITIH ALTERNATIV OSEBNEMU AVTOMOBILU”, 31. januar 2023

Vse, ki se ukvarjate s področjem trajnostne mobilnosti ali vas to področje zanima, vljudno vabimo na debato o možnostih povezovanja in učinkovitega sodelovanja med javnim potniškim prometom in novimi oblikami prevozov, ki bo potekala ob prijetem druženju ob zajtrku.

Dogodek bo potekal v torek, 31. januarja 2023, ob 9. uri v kongresni dvorani Kristalne palače v BTC-ju.

Skozi debato bodo strokovnjaki za trajnostno mobilnost, predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, Ljubljanskega potniškega prometa in Slovenskih železnic-PP kot dveh osnovnih stebrov javnega potniškega prometa ter ponudniki novih oblik mobilnosti, kot so dinamični skupinski prevozi (GoOpti) in souporaba električnih vozil (Avantcar), iskali možnosti medsebojnih povezav v sistem, ki bi lahko omogočil, da bi vsakdanje poti lažje in bolj učinkovito opravljali brez osebnega avtomobila.

Brezplačen dostop do interneta v občini Kamnik (Shema WiFi4EU)

Občina Kamnik je že pred časom uspela s prijavo na razpis Evropske komisije WiFi4EU, s katerim je želela slednja spodbuditi vzpostavitev brezplačnih hitrih internetnih povezav v središčih javnega življenja v lokalnih skupnostih v vsej regiji (na primer na javnih trgih, v mestnih hišah, parkih, knjižnicah, javni športni infrastrukturi itd.).

Shema Wi-Fi 4 EU je prebivalcem in obiskovalcem omogočila kakovosten brezplačen dostop do interneta visoke hitrosti na izbranih javnih površinah. 

Občane in obiskovalce občine ponovno obveščamo, da lahko brezplačno dostopate do internetnega omrežja na sledečih lokacijah:

  • Avtobusna postaja Kamnik,
  • Samostan Mekinje,
  • Dom kulture Kamnik,
  • Kopališče Pod Skalco,
  • Stadion prijateljstva Mekinje,
  • ZD dr. Julija Polca Kamnik,
  • Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik. 

Povezava v omrežje je preprosta. S svojimi mobilnimi napravami poiščite omrežja v vašem dometu. Izberite omrežje WiFi4EU. Ime je povsod enako, kar pomeni, da so točke dostopa WiFi4EU prepoznavne tudi drugod po Sloveniji in Evropi. Pri prvi povezavi na brezplačno omrežje WiFi4EU boste preusmerjeni na varno spletno stran (prestrezni portal). Ko potrdite prijavo, ne potrebujete nobenega gesla ali uporabniškega imena, lahko pričnete z brezplačno uporabo.

Evropska unija je financirala stroške opreme in namestitve dostopnih točk Wi-Fi, Občina Kamnik pa bo najmanj tri leta zagotavljala povezljivost (internetno naročnino) in vzdrževanje opreme.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo