Odprtje kolesarske povezave Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana

0
1040

Kamničanke in Kamničani se v mesecu marcu, ob prazniku naše lokalne skupnosti, na številnih mestih spominjamo dediščine kamniškega rojaka, kulturnika in generala Rudolfa Maistra-Vojanova. Ob praznovanju tako Občina Kamnik pripravlja pester program prireditev skupaj s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, kulturnimi društvi in številnimi drugimi posamezniki. Z raznovrstnimi dogodki in prireditvami pa se spominjamo Maistrovega rojstnega dne in dediščine, ki nam jo je zapustil kamniški rojak. Spominjamo se njegovega izjemnega prispevka k ohranitvi slovenskega ozemlja in severne meje.

5. 4. ob 16. uri
ODPRTJE KOLESARSKE POVEZAVE KAMNIK – MENGEŠ – TRZIN – LJUBLJANA
Kamnik, Korenova cesta

Občine Kamnik, Mengeš, Trzin in Ljubljana so uredile novo regionalno kolesarsko povezavo od Kamnika do Ljubljane v skupni dolžini 13.735 metrov. Kolesarska povezava deloma poteka po vozišču, deloma pa ločeno od ostalih udeležencev prometa. Na novo zgrajena je v dolžini 6.506 metrov. Začne se v občini Kamnik (v Podgorju/na Duplici) in poteka čez Mengeško polje vzporedno z regionalno cesto do krožnega križišča v Mengšu. Nadaljuje se skozi središče Mengša po Slovenski cesti do južnega krožnega križišča, kjer zavije proti zahodu ter v nadaljevanju poteka skozi naselje Loka pri Mengšu proti Trzinu. V občini Trzin poteka skozi industrijsko cono. Na koncu industrijske cone prečka Štajersko cesto na obstoječem semaforiziranem križišču in v nadaljevanju poteka po obstoječi kolesarski stezi. V Mestni občini Ljubljana se zaključi na križišču Dunajske in Štajerske ceste, od koder poteka naprej že obstoječa kolesarska povezava skozi Črnuče. Projekt prebivalcem vseh štirih občin omogoča varno, udobno in hitro potovanje s kolesom med kraji. Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana sta sofinancirali Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo