Dr. Marjetki Stražar priznanje ZKGS za življenjsko delo

0
466

V petek, 7. junija, so najvišji predstavniki Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki slovesno podelili priznanja in nagrade ZKGS za leto 2023 na področju komunalnega gospodarstva. Med njimi je priznanje ZKGS za življenjsko delo prejela tudi dr. Marjetka Stražar, nekdanja dolgoletna direktorica JP CČN Domžale-Kamnik, ki je podjetje uspešno vodila vse do svoje upokojitve v letu 2023.   

Na podelitvi priznanj v Kostanjevici na Krki so izpostavili tudi njeno ključno vlogo pri razvoju in nadgradnji CČN Domžale-Kamnik. Njeno vodenje je zaznamovala ne le odlična organizacija dela in nemoteno izvajanje obvezne gospodarske javne službe (OGJS), pač pa je v skrbi za ohranjanje narave dr. Stražarjeva uvedla tudi izvajanje posebnih storitev obdelave tekočih odpadkov, ki jih na CČN redno izvajajo. V dejavnost je skladno z velikim povpraševanjem in potrebami na trgu vključila še tržne storitve usposabljanja kadra na čistilnih napravah in svetovanja. Tako tudi usposabljanje za operaterje čistilnih naprav na CČN že skoraj dve desetletji predstavlja eno redkih možnosti za praktično in teoretično usposabljanje na tem področju v Sloveniji. Sočasno je vpeljala tudi strokovna izobraževanja pod blagovno znamko Dnevi znanja, kjer lahko dobavitelji tehnološke opreme operaterjem na čistilnih napravah predstavijo svoje najnovejše tehnološke rešitve.

Dr. Marjetka Stražar (četrta z leve) med prejemniki priznanj in nagrad ZKGS za leto 2023 na področju komunalnega gospodarstva. /foto: arhiv ZKGS/

V svoji bogati karieri je dr. Marjetka Stražar s svojimi dragocenimi izkušnjami uspešno nadgradila in obogatila strokovno znanje v dejavnosti čiščenja odpadne vode na območju celotne države. S svojim strokovnim delom je v slovenskem prostoru ključno prispevala k povečanju zavedanja o pomenu čiščenja odpadnih voda. Poklicno dejavnost, nadgrajeno s stalnim izobraževanjem, je postavila na višjo raven, nujnost dviga standardov pa zagovarjala tako pri sodelavcih kot zaposlenih na drugih čistilnih napravah. S svojo energijo, ki jo je vlagala v svoje delo, je upravičeno uživala spoštovanje ne le svojih sodelavcev in lastnikov, pač pa tudi širše strokovne in laične javnosti.

Priznanju se pridružujejo tudi vsi njeni bivši sodelavci na CČN Domžale-Kamnik.

Naslovna fotografija:
Dr. Marjetki Stražar sta priznanje ZKGS za življenjsko delo podelila predsednik ZKGS mag. Janko Širec (na levi) in direktor ZKGS Sebastijan Zupanc. /foto: arhiv ZKGS/

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here