V Mengšu se pričenjajo dela za krepitev protipoplavne varnosti

0
336

Ena od prednostnih nalog Občine Mengeš v zadnjem letu je bila priprava ukrepov za krepitev protipoplavne varnosti naše občine. V teku so že prva sanacijska dela.

V izvajanju je sanacija zajede na Pšati med Topolami in Suhadolami. V mesecu juliju se bodo pričela izvajati dela na kanalu Pšate nad Gorenjsko cesto in odseku kanala nad obvoznico do Kolodvorske ceste. V načrtu je tudi izvedba sanacije zapornic na vtoku v staro strugo Pšate v Mengšu, ki se bo predvidoma začela izvajati v juliju.

Lansko poletje je bil v opozorilo, da nas podnebne spremembe in vse pogostejši ekstremni vremenski dogodki postavljajo pred nove izzive. Začetek izvajanja gradbenih del za krepitev protipoplavne varnosti predstavlja pomemben korak k večji varnosti in zaščiti naše občine pred morebitnimi prihodnjimi tovrstnimi izrednimi razmerami.

Občina Mengeš

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here