Jarčeva ulica po zapisih v zadnji številki Domžalsko-kamniških Novic

0
3975
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 7.oktober 2012

Dovoljeno je vse, kar ni z zakonom prepovedano, zato imam pravico zapisati, kar menim, da je prav. Na vzhodni strani ulice KS Slavka Šlandra, na zahodni KS Jarše Rodica – obe v občini Domžale. Kaj so storili in kaj si mislijo zdajšnji voljeni občani v svet teh dveh KS. Ker morda vsem prizadetim problem ni poznan, bom podal le nekaj dejstev, da o vsem presodite sami.

Leta 1968 je Franc Gostič po odločbi kupil od Občine Domžale zemljišče za pozidavo, po katerem še danes poteka še vedno sporna makadamska Jarčeva ulica (zdaj parc. št. 1905/3). Zaradi obstoječe ceste ni mogel graditi in so mu brez spremembe v ZK dodelili drugo parcelo, na kateri si je nato zgradil hišo. Da bi popravili »napako«, so pristojni v letu 1985 zadevo z odločbo uredili – medsebojno zamenjali. Prenesli so jo v celoti na Ano Čamer in Ano Medvešek z zapisom »prejšnji lastnici«. To je bila prva velika napaka! Prepisati bi jo morali nazaj v lastništvo Občine, saj jo je Gostič kupil od nje in ne od imenovanih dveh. Še podrobneje. Parcela je bila z nacionalizacijo sestavljena iz štirih prejšnjih zasebnih lastnikov odvzetega zemljišča ter iz dela takratne in tudi še danes javne poti Jarčeve ulice. Ob občinskem zemljišču javne poti je občina Domžale z odkupom v letu 1968 samo od nekaterih postala tudi lastnica sestavljene parcele v celoti. Z zakonom denacionalizacije ni hotela po drugih zakonih pridobiti nazaj v posest še vedno danes vozne poti, ki poteka po sporno pridobljenem zemljišču, kot tudi celotne parcele, ki ji je bila nepošteno odtujena. Po zakonu se tako zemljišče danes odvzame brez poplačila, zato je stvar oškodovanca – Občine Domžale, da to uredi. Pred to transakcijo je bila Občini podobno odtujena še ena parcela v bližini. Apetiti v nadaljevanju niso bili izključeni tudi za sosednje, zdaj ograjeno zemljišče sedanjih lastnikov, kar je leta 1990 z »menjalno pogodbo« in s stroški za vpis v ZK izvedla ob pomanjkljivem zapisu in z lažnimi izjavami sama Občina Domžale za uporabo takratnemu novemu lastniku. Vsakdo, ki ima pravni interes, si listino lahko ogleda – ogled je javen – na Okrajnem sodišču – ZK v Domžalah in vidi, kdo je pogodbo sestavljal in predvsem razbere vsebino. Občina oziroma takratni Sklad je odprodal – zamenjal del zemljišča brez kakršnihkoli pomislekov in zaznambe, da čez zemljišče že od nekdaj poteka javna vozna Jarčeva ulica. Glede slednjega je bila pred to že tudi razdrta pogodba Občine s Stanetom Zalogarjem za to isto parcelo. Ob zakonu ZDEN-a Občina znova ni bila pripravljena sodelovati, tudi po drugih zakonih ne. Leta 2002 smo krajani ob Jarčevi dobili predlog Občine za ureditev ulice. Odgovori in mnenja, tudi KS Slavko Šlander so bila poslana Občini, ki pa ni odgovorila. Vse mora biti dokumentirano, tudi posamezne in skupne izjave. Na vrat na nos, ker se je nekomu mudilo, so začeli graditi od juga – od jutra do noči – po znanih akterjih in nasprotju, za kar smo soglašali. Dela so izvajali kljub opozorilom, da kršijo zakon ZDEN-a in v smeri naklepa izsiljevanja brez PGD. Ob županovem zdaj zapisanem, da Ustava RS varuje zasebno lastnino kot temeljno človekovo pravico oziroma kategorijo, ni pomislil, da z njegovimi izjavami brani tiste, ki so občinsko zemljo kot tudi javno pot odtujili, in nikakor noče poseči po obstoječih zakonih, da to odtujeno pridobi nazaj brez poplačila v korist vseh državljanov. Kako brezsrčno in arogantno so se obnašali lastniki te »občinske ceste«, naj povedo ljudje z ulice. S svojo izjavo kategorizacije ceste je še bolj podkuril prizadete. Lahko zdaj kategorizirano cesto, obstoječo iz leta 1826 in še prej iz časa cesarice Marije Terezije, ki poteka iz leta 1990 po zasebnem zemljišču, lastnik zapre z ograjo? Se je župan, kot tudi prizadeti občani, pozanimal za skladnost gradenj, ustrezna lokacijska in gradbena dovoljenja, za katere je pristojna UE na ograjenem zasebnem zemljišču, prek katerega poteka zdaj »zaprta kategorizirana Jarčeva«? Občinarji, ste pogledali, kakšno soglasje ste izdali h kakršnemkoli gradbenemu dovoljenju? Poglejte! S kakšnim sklepom, ki spominja na dejanja prejšnje države tovariša Tita na ukrepe nasilnega odvzema lastnine, je predrzno brez besed in listine na novo zarisana kategorizirana javna Jarčeva po dovozni poti, ki je v zasebni lasti in prek katere v naravi ni nikoli potekala nobena javna vozna pot. Javno zahtevam, da se naklepno dejanje kraje nemudoma izbriše! Javno naj se zapiše imena tistih, ki so nasprotovali rekonstrukciji po predlogu inž. Severjeve. Kdo je takrat proučil pripombe, komu so bile posredovane, tudi kdo in zakaj je glede ceste tožil Občino in kakšen je bil izid sodbe? Kdo je bil predlagatelj takega projekta in kdo je bil pristojen, da je izdal nalog, podpisal pogodbo za izvedbo del? Kdo je predlagatelj in naročnik, odgovoren za takšne prometne znake, in kje naj se postavijo s severa, predvsem pa, zakaj je pozabil na hiše št. 18, 20, 22, 15a in tudi 13? Tudi oni so od nekdaj odvisni od tega dela ceste, ki »zdaj poteka po zasebnem zemljišču«. Med drugim pa je zapisano, da ima ulica južni dostop z Breznikove – seveda vsekakor tudi z »Ljubljanske«, neposredno pa z Dragarjeve in »sočni prometni znak« na koncu je postavljen za en izvoz zasebne poti predaleč.
Sicer pa sokrajani moje zapisano stališče glede ureditve zadev lahko preverite pri županu, ki sem mu 28. marca 2012 naslovil moje pisanje in mi do danes na to temo in še kaj drugega ni odgovoril. V pol leta – »občinska režija je pač zahtevna stvar« – za pisni odgovor še nisem prišel na vrsto. Podprl sem predvideno rekonstrukcijo v letu 2002, kot tudi takrat večina, za katero stojim še danes. Ker se ob vsem na Jarčevi tudi sam počutim prizadetega, sem le nekaj tega, kar vem, tudi zapisal, da boste laže javno obsojali in presojali na zasebni in občinski ravni. Otroci, tudi sam sem odraščal kot otrok ob takratni Rojski, Trdinovi in današnji Jarčevi, in tudi mi smo takrat vedeli, kje si utirati svoje poti tam okoli – takrat brez ograj –, bili srečni in veseli.

Iztok Vladimir Cajhen

Oglasno sporočilo