Radomeljske čete: cesta prijazna žabicam in občanom

0
2781

Zaključena so bila gradbena dela na lokalni cesti Radomlje – Rova. Na odseku od konca naselja Trata do naselja Rova smo namreč avgusta pričeli z rekonstrukcijo lokalne ceste. Izvajalec gradnje je ELICOM d.o.o., Domžale, nadzornik projekta podjetje Biro Veritas d.o.o. in koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta podjetje ANTIRIZIKO.

Sanacija ceste, gradnja pločnika in javne razsvetljave, ureditev amfibijskih kanalov za dvoživke (žabe), urejanje križišče Rova – Kolovec in odvodnja viška vodnih količin zalednih voda iz območja Opekarna oz. glinokopa (območje obstoječega ribnika) na južno območje (grapo) je stalo okvirno 330.000 €. Naj spomnimo, da smo dva odseka te dolge lokalne ceste rekonstrurirali že v letu 2007 in 2012. Takrat smo izgradili meteorno kanalizacijo, izvedli celotno menjavo spodnjega ustroja voziščne konstrukcije, dograditev pločnika in javne razsvetljave z ustrezno prometno ureditvijo.
Velika nadgradnja del prejšnjih let je bila predvsem ureditev amfibijskih kanalov za dvoživke (žabe). Cesta Radomeljske čete se namreč nahaja na območju Češeniške gmajne z Rovščico. Celoten gozdni prostor na območju je življenjski prostor kvalifikacijske vrste hrbski urh, na območju pa se nahajajo tudi druge zavarovane vrste dvoživk iz skupine zelenih žab, rjavih žab ter navadna krastača in alpski pupek. Križišče Ceste Radomeljske čete, Rovska cesta, Kolovška cesta in dostopna cesta do tovarne Plastenka so v spomladanskem in jesenskem času črna točka množičnega povoza dvoživk. Prav zato že vrsto let krajani Radomelj in Rove v jesenskih in spomladanskih mesecih organizira akcije, kjer prostovoljci lastnoročno nosijo ogrožene vrste živali z enega na drug konec cestišča. Ta ukrep je sicer pomagal, vendar je bil narave začasnih ukrepov. Z željo po celoviti rešitvi, smo se tako na Občini Domžale odločili za trajen ukrep – izvedbo amfibijskega tunela z vzhodno/ izhodnimi portali. Druga trajna rešitev, izgradnja podhoda za dvoživke 100 cm, zaradi obstoječe in komunalne vode v koridorju ceste ter predvidenega meteornega kanala ta izvedba ni mogoča. Novi podhod za dvoživke tako obsega amfibijski tunel, varovalne oziroma uvajalne ograje, ki so odporne na temperaturne spremembe in sol ter nimajo ostrih robov, da ne bi poškodovale živali, in zaključki ograj v črki L. Varovalne ograje preprečujejo prehod dvoživk čez cesto in se nahajajo na levi in desni strani ceste. Na območje, kjer je luknja v ograji, zaradi stranske ceste, pa smo uredili prečni prehod z rešetkami.
Občina Domžale je in si želi biti v prihodnosti prostor zadovoljnih ljudi. Množičen povoz dvoživk na našem območju ne vpliva zgolj negativno na ohranjanje populacije teh zavarovanih vrst dvoživk, temveč tudi negativno vpliva na varnost naših občanov. V prvi vrsti je cesta s povoženimi žabami spolzka in nevarna, v drugi vrsti pa prostovoljno reševanje dvoživk v deževnem vremenu oz., na splošno poveča tveganje posameznika za nesrečo na cesti. Prav zato smo se odločili, da poiščemo trajno rešitev za naše žabice in naše občane. Pa da ne bomo zgolj čebelam prijazna občina, temveč prav vsem vrstam živali.

Ob tej priložnosti pa se želimo še zahvaliti vsem občankam in občanom za strpnost in razumevanje, ki so jo izkazali v času gradbenih del in cestne zapore.

Urad župana
Oglasno sporočilo