Vprašanja občanov županu Občine Domžale in odgovori na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

0
2914

Župana Občine Domžale smo vprašali zakaj dijakom in študentom ne nudi dodatnega popusta oziroma ne subvencionira nakupa vozovnic. To prakso imajo že nekaj časa v občinah Kamnik, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče (kjer imajo manjši proračun, pa kljub vsemu poleg države subvencionirajo nakup).
Sofinanciranje občin:
Občina Kamnik 5%
Občina Mengeš 10%
Občina Lukovica 10%
Občina Moravče 10%
Občina Trzin 4,00 € na vozovnico

V vprašanju, naslovljenim na g. Jureta Košutnika iz občinske uprave, našega bralca Marjana S. iz Radomelj zanima , če je na Cesti Radomeljske čete v načrtu sanacija pokrovov in namestitev proti hitrostnih ovir.

Kdaj se bo začelo z urejanjem prehodnosti Jarčeve ulice na Rodici v Domžalah? Že precej časa je ulica pregrajena(!?) z živo mejo in tako neprehodna.
P.G.

Kdaj se izteče pogodba med občino in Slovenskimi železnicami glede parkirišča med SPB-1 in železniško progo in ali načrtujete podaljšanje pogodbe? Kakšna je pravzaprav vsebina obstoječe pogodbe?

Na območju Srednjih Jarš (J3, J4 z razbre-menilnikom) si lastniki zemljišč že več let ne-uspešno prizadevamo za komunalno ureditev zemljišč, da bomo lahko gradili na svojih par-celah. Vsi solastniki zemljišč se strinjamo, da se zemljišča, ki so predvidena po zazidalnem načrtu LD 2000, brezplačno prenesejo v last Občine Domžale (koordinator g. Gerbec – g. Habat), vendar se že nekaj let vse skupaj nikamor ne premakne (odgovor: pogodbe so v podpisu). Na določenem delu zemljišč, katera so predvidena za gradnjo komunalne infra-strukture, je že bilo opravljeno nekaj del (položene betonske cevi v skladu z zazidalnim načrtom…). Za to območje so bila že predvi-dena določena finančna sredstva, ki so se potem prerazporedila. Povsem očitno je, da je za izgradnjo komunalne ureditve prisoten zasebni interes, ki ni v skladu z željami in potrebami lastnikov zemljišč. Prosim vas, da za nas, lastnike, skušate pridobiti kakršne koli informacije v zvezi s tem.
Nevenka Novak

odgovori_obcine-domzale

pogodba_zeleznica_parkirisce_1 pogodba_zeleznica_parkirisce_2 pogodba_zeleznica_parkirisce_3 pogodba_zeleznica_parkirisce_4

Oglasno sporočilo