Krajevna skupnost Mekinje bogatejša za novo športno igrišče

0
3280

Župan Marjan Šarec je popoldan skupaj s predsednikom Krajevne skupnosti Mekinje Nacetom Konciljo in podžupanom Matejem Slaparjem s simboličnim prerezom traku v uporabo predal novo športno igrišče v Mekinjah. Dogodku je prisostvoval tudi predsednik Športno kulturnega društva Mekinje Brane Golob, poleg predstavnikov izvajalcev del in predstavnikov nadzora pa so se na novem športnem igrišču zbrale številne krajanke in krajani Mekinj.

V mesecu septembru 2016 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo športnega igrišča v Mekinjah, namenjenega rekreaciji prebivalcev Mekinj in širši skupnosti. V začetku oktobra so se pričela dela, izbrani izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d.d., je opravil izkop, zaradi neprepustnih tal (ilovica) je bilo dogovorjeno, da se izvede plato v nasipu. Ob igrišču je bilo izvedeno drenažno rebro iz materiala večjih frakcij, nad tem pa je bila izvedena travnata mulda, ki onemogoča odtekanje vode na igrišče.

Poleg ostalih spremljajočih del je bilo igrišče asfaltirano z grobim in finim asfaltom, zarisane so bile črte, urejena so bila parkirna mesta, zasajeno drevje in nameščena oprema. Vrednost gradbenih del, ki jih je v celoti financirala Občina Kamnik, je znašala 37.601,80 evrov brez DDV-ja, dodatni stroški pa so nastali še s projektno in ostalo, s predpisi zahtevano dokumentacijo, obveznimi prispevki, vključno z odškodnino za spremembo namembnosti zemljišča, gradbenim nadzorom in opremo. Uporabno dovoljenje za igrišče je bilo izdano v marcu 2017.

Pred pričetkom uradne predaje v uporabo je z udarnimi zvoki zbrane pozdravila Mestna godba Kamnik v družbi kamniških mažoretk Veronika.

Veselje ob novi pridobitvi je izrazil predsednik Športno kulturnega društva Mekinje Brane Golob, navdušenja pa ni skrival niti predsednik Krajevne skupnosti Mekinje Nace Koncilja:»Končno smo dobili svoje igrišče. Bodimo ponosni. To je prostor, ki smo ga zelo potrebovali in je manjkal v naši krajevni skupnosti, saj premoremo kar nekaj športnikov, od telovadcev do tekačev in sedaj bomo imeli še prostor za športnike in igre z žogo. Tudi s kulturnimi prireditvami, kot je današnja, krepimo medsebojne odnose, pripadnost. Na tem mestu bi se zahvalil Občini Kamnik, ki je projekt izpeljala, obenem pa gre zahvala tudi Mateju Slaparju, ki je bil moj predhodnik in je vso zgodbo tudi začel, in mislim, da si vsi zaslužijo velik aplavz.« 

Župan Marjan Šarec je iskreno čestital vsem krajankam in krajanom ter jim zaželel, da bi igrišče s pridom uporabljale vse generacije: »Prisrčno pozdravljeni ob tej veliki pridobitvi, ki smo jo s skupnimi močmi vendarle uspeli pripeljati do konca. Prvič sva o njej govorila z Matejem Slaparjem konec leta 2010 in takrat je vse, kar je vedel povedati, Mekinjsko igrišče. To je bila njegova dolgoletna želja. Njegove dolgoletne sanje. Njegova zaveza, ki jo je dal vašemu kraju. Ko so razmere postale ugodne in je investicija, pod vodstvom nekdanjega direktorja občinske uprave mag. Ivana Kende, končno stekla, je bilo potrebno odpraviti seveda polno ovir. Ni bilo lahko in ni bilo tako enostavno, kot se danes to vidi. Verjamem, da bo igrišče služilo svojemu namenu in boste v Mekinjah zadovoljni s to pridobitvijo. Da bi se mladi družili na za to primernem mestu in ne na cesti. Zdaj bo vse drugače. S športnim duhom, voljo in energijo bo zagotovo služilo svojemu namenu. Iskrene čestitke.«

Blagoslov novega športnega igrišča je opravil župnik mag. Pavel Pibernik.

Za kulturno popestritev so s petjem poskrbeli prav vsi učenci Podružnične šole Mekinje, z akrobatskimi točkami so navduševali učenci Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik pod mentorstvom Tamare Bračič, mladi harmonikarji Podružničnih šol Mekinje in Nevlje pod vodstvom Matjaža Poljanška so prostor napolnili z domačimi vižami, za glasbeno popestritev pa je poskrbel še Matic Smolnikar skupaj z Ines Kern. Vezna beseda je pripadala Tonetu Ftičarju.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo