Na otvoritvi na Grobeljski cesti zahvala občanom in županu

0
2927
V petek, 1. septembra 2017, je na Grobeljski cesti potekala slavnostna otvoritev izvedenega komunalnega opremljanja in rekonstrukcij cest, ki je bila v preteklih letih izvedena na območju omenjenih ulic.
Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je na otvoritvi povedal: »V gradnjo nove in obnovo komunalne opreme in rekonstrukcije cest je bilo iz kohezijskih sredstev in kasneje še iz sredstev Občine Mengeš v vaše območje vloženih 263.000 EUR. Zavedamo se, da smo s tem zagotovili boljše bivalne pogoje, da pa je potrebno v tem delu Mengša urediti še problem tranzitnega tovornega prometa. Nekaj smo ga iz Mengša odpeljali z novo prometno signalizacijo v krožiščih. S Policijsko upravo Domžale ter Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom smo dogovorjeni za redno kontrolo nove prometne ureditve in upam, da so spremembe že opazne. Seveda pa bomo največ naredili z gradnjo manjkajočega dela obvoznice, pričakujemo da se bo začelo in zaključilo z gradnjo v letu 2018.«

Vse prebivalce je v uvodnem delu na slavnostno otvoritev z glasbo povabila Veteranska godba Mengeš. Nato jih je kratko pozdravil župan Občine Mengeš, Franc Jerič, se vsem na območju zahvalil za sodelovanje in potrpljenje ter jim zaželel prijetno bivanje. Sledilo je slavnostno rezanje traku, pri tem sta županu kot najstarejša občana pomagala gospa in gospod Lukan. Rezanje traku je z glasbo pospremila tudi Veteranska godba Mengeš. Pred pogostitvijo, ki je čakala vse udeležence slavnostne otvoritve, pa se je predstavnik prebivalcev zahvali tudi županu in občinski upravi za korektno sodelovanje in pomoč pri zmanjšanju tranzitnega tovornega prometa. Med pogostitvijo so občani v pogovoru z županom posredovali kar nekaj novih idej za dodatno izboljšanje bivanja v tem delu Mengša. Slavnostna otvoritev se je zaključila z obljubo, da jih bodo na občini pregledali in ustrezno vključili v prihodnje projekte.
Občina Mengeš
Oglasno sporočilo