Gradbeno dovoljenje za manjkajoči del obvoznice v občini Mengeš v januarju 2018

0
2163

V torek, 3. oktobra 2017, se je Franc Jerič, župan Občine Mengeš na sedežu družbe DRI upravljanje investicij d.o.o., v Ljubljani srečal z Bojanom Cerkovnikom, vodjo projekta gradnje obvoznice v občini Mengeš. Srečanje je bilo namenjeno pregledu zadnjih aktivnosti v zvezi z gradnjo manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš. Ugotovila sta, da se postopki za gradnjo obvoznice v občini Mengeš nadaljujejo in da je bilo v času od zadnjega sestanka pripravljen terminski plan, ki napoveduje pridobitev gradbenega dovoljenja v januarju 2018, samo gradnjo pa, ob terminsko ugodni izbiri izvajalca, v začetku gradbene sezone 2018.
Bojan Cerkovnik, vodja projekta gradnje obvoznice v občini Mengeš, je najprej opravičil Aleša Hojsa, direktorja za področje cest in razvojnih projektov, nato pa pojasnil: »Žal se je postopek za izbiro projektanta nekoliko zavlekel, vendar smo sedaj v zaključni fazi oziroma pred podpisom pogodbe. Pridobili smo tudi sklep Agencije RS za okolje, da ne potrebujemo novega okoljevarstvenega soglasja. Pripravili smo terminski plan izvedbe, pričakujemo, da bomo v januarju 2018 pridobili gradbeno dovoljenje, v začetku gradbene sezone pa začeli s samimi deli.«
Franc Jerič, župan Občine Mengeš, izrazil zadovoljstvo nad terminskim planom: »V zadnjem obdobju je z realizacijo posameznih korakov viden napredek in aktiven pristop glede gradnje manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš.«
Sestanek sta zaključila z obljubo, da se ponovno srečata v decembru 2017. Bojan Cerkovnik je tudi zagotovil, da so finančna sredstva za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš rezervirana in da se bo rezervacija prenesla tudi v prihodnje leto.
Občina Mengeš

Oglasno sporočilo