Glavni trg v Kamniku pridobiva varnejšo in urejeno podobo

0
2079

V teh dneh Glavni trg v Kamniku pridobiva varnejšo in urejeno podobo, kar je eden izmed ključnih strateških projektov pri razvoju mestnega središča. Občanke in občani ter obiskovalci bodo s tem še nekoliko bolj varni v cestnem prometu.  

S postavitvijo betonskih kock na površinah za pešce dajemo prostor pešcem in invalidom, s čimer jih deloma predelimo od prostora avtomobilov. Hkrati pa bodo v končni izvedbi omogočale tudi sedenje in drugo multifunkcionalno uporabo. Betonske kocke in klopi, ki bodo še postavljene v prihodnje, ne bodo predstavljale monotonega ritma, temveč posamezne naključne sklope. Izvedene so iz granulata pohorskega tonalita, s čimer smo želeli v prostor dodati lokalno noto.

Pri urejanju oblikovanja trga smo se navezovali na tri osnovna izhodišča. Prvo je povzemanje identitete srednjeveškega mesta in njegove zanimive geometrije, drugo je funkcionalnost, saj moramo mestu in mestnemu življenju zagotoviti čim boljše delovanje ter razvoj, tretji pa je ustvarjanje nove kamniške identitete, pri čemer smo uporabili umetniške elemente v javnem prostoru.

Oblikovanje Glavnega trga tako sledi ideji, da ta prostor ponovno postane trg in ne zgolj ulica ali cesta. S tem sledi globalnim smernicam trajnostnega razvoja mestnih središč. Pločevino umikamo prostoru za dogodke, umetnost, igro, pešcem, invalidom, obiskovalcem, turistom, lokalom in vsakodnevno življenje prebivalcev, kar se je že v več slovenskih mestih pokazalo kot dobra praksa. Naš cilj je, da bo Glavni trg našega mesta namenjen Kamničankam in Kamničanom in ne parkiranim avtomobilom.

Drugi razlog za tako odločitev pa je, da mesto Kamnik in predvsem njegovo srednjeveško jedro postavimo na zemljevid Slovenije, kot pomembno turistično destinacijo. Po mnenju stroke, avtomobili in parkirišča na tak trg ne sodijo. Že več različnih projektov in raziskav je pokazalo, zadnja med njimi je bila letošnja Celostna prometna strategija Občine Kamnik, da je v neposredni bližini mestnega središča dovolj parkirnih prostorov za dnevne potrebe obiskovalcev in stanovalcev.

Mestno središče v območju Glavnega trga je s tem projektom šele začelo svojo celostno prenovo, ki se bo odvijala v naslednjih obdobjih (Maistrova ulica, območje pred banko in Kavarno Veronika, Samčev prehod,…).

Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo