Slavnostna akademija ob 20-letnici Gasilske Zveze Lukovica

0
2372

Kar v dveh delih so tokrat obeležili 20 letnico Gasilske Zveze Lukovica in če je bil prvi delovni, saj so z veliko  gasilsko vajo na Prevojah počastili obletnico GZ Lukovica je bil drugi v dvorani kulturnega doma v Lukovici v petek 24. novembra veliko bolj slovesen. Gasilke in gasilci, ter gostje so s svojo prisotnostjo počastili  20. obletnico ustanovitve Gasilske Zveze Lukovica.
Za uvod  je moški pevski zbor Janko Kersnik z  zborovodjem Igorjem Velepičem zapel najprej državno in nato še gasilsko himno.
Prireditev je povezovala Andreja Čokl, ki je omenila, da praznovanje 20-letnice samostojnega delovanja Gasilske zveze Lukovica namreč ni kar tako, je pomemben dogodek, s katerim želijo na kratko predstaviti vpliv na razvoj gasilstva v občini Lukovica in se zahvaliti vsem sodelujočim za skupaj prehojeno pot.
O delu GZ Lukovica je spregovoril predsednik GZL Robert Maselj, ki je po pozdravu vseh gostov in ostalih zbranih v dvorani  dejal, da je za GZ Lukovica 20 let in ne samo danes celotno letošnje leto ima naše poslanstvo in zastavljeno delo poseben pomen, saj praznujemo vsi, ki nam je v naših srcih zapisana pomoč pomoči potrebnim in neomejena pripadnost prostovoljni gasilski organizaciji. Vsa priznanja in laskavi naslovi, ki nam jih pripisuje javnost so za nas velika čast, na drugi strani pa pomenijo prevzemanje vedno večje odgovornosti in utrjevanje zaupanja pri utrjevanju našega dela. Zgodovino in prihodnost   gasilstva na našem področju ustvarjamo vsi člani prostovoljnih gasilskih organizacij, funkcionarji in organi zvez in društev pa smo le izvajalci za lažje in hitrejše doseganje skupno zastavljenih ciljev….
Nato je zbranim spregovoril  župan občine Lukovica Matej Kotnik, ki je v svojem nagovoru spregovoril o pomenu gasilstva o  njegovem delu, ter o vključevanju mladih v to prostovoljno delo. Seveda ni pozabil niti starejših, ki svoja znanja prenašajo na mlajše rodove. Gasilska uniforma pri občankah in občanih vzbuja spoštovanje in občutek varnosti, nosite jo s ponosom je še naglasil župan Matej Kotnik. Zgodovino GZ Lukovica je zbranim podala Andreja Čokl začenši od l
eta 1997 in vse do danes.
V imenu Regije Ljubljana III je zbrane pozdravil tovariš Ivan Vidic, predsednik komisije za veterane Regije Ljubljana III. Slednji je v svojem kratkem nagovoru spregovoril o pomenu zvez in njihovega sodelovanja, saj se le to kljub številčnosti še poglablja.
V  imenu  krovne gasilske organizacije je spregovori  tovariš Jože Smole, član Upravnega odbora Gasilske Zveze Slovenije, ki je spregovoril o začetnik gasilske zveze začenši pri Kranjski gasilski zvezi, o mnogih težavah, ki jih je prinesla vojna, ter o povojnih okrajnih gasilskih zvezah. Slavljencu je besede spodbude in zahvale namenila tudi Olga Andrejek, predstavnica URSZR.
Kot se za jubilej spodobi so podelili priznanja številnim organizacijam z različnih področij, ki so zaslužne za dobro delo GZ Lukovica. Ob 20-letnici GZL sta predstavnikom teh organizacij zahvale podelila predsednik GZL Robert Maselj in namestnik poveljnika GZL Gašper Mav. Zahvale so prejeli: Uprava RS Slovenije za zaščito in reševanje, Gasilska zveza Slovenije, Gasilska regija Ljubljana III, Občina Lukovica, štab CZ občine Lukovica, PGD Blagovica, PGD Krašnja, PGD Lukovica, PGD Prevoje, PGD Trojane, Gasilska zveza Domžale,  GZ Kamnik,GZ Komenda, GZ Litija, GZ Mengeš, GZ Moravče, GZ Šmartno pri Litiji, GZ Zagorje, GZ Žalec- OGP Vransko, CZR Domžale, OŠ Janka Kersnika Brdo, podružnična šola Blagovica, podružnična šola Krašnja, VVE Medo, PP Domžale in ZD Domžale.
Sledila je inventura dela v  20-ih letih delovanja GZL.  In sicer je bilo letno  opravljenih med 70 in 115 posredovanji: od gašenja požarov, posredovanj ob prometnih nesrečah, različnih tehničnih intervencij, reševanj živali, do pomoči reševalcem, posredovanj ob naravnih nesrečah, prevozov pitne vode, izvajanj požarnih straž in druge pomoči občanom. Večina posredovanj je bila zelo uspešnih, kar gre pripisati dobri operativni pripravljenosti gasilcev. Gasilska zveza je uspešno izvedla veliko število tečajev in izobraževanj ter izšolala operativni kader, na katerega je lahko upravičeno ponosna, še posebej na posameznike, ki vse svoje znanje prenašajo na mlajše generacije. Zgledno sodelovanje GZ Lukovica in   Osnovne šole Janka Kersnika Brdo in vseh njenih enot za pomoč pri animaciji mladine za delo v gasilski organizaciji je obrodilo sadove in povečalo zanimanje za vključevanje mladih v nadaljevanje humanitarnega poslanstva. Še enkrat hvala tudi gasilskim zvezam v regiji Ljubljana III, Gasilski zvezi Slovenije in Upravi RS za zaščito in reševanje, podjetjem, posameznikom ter vsem ostalim društvom v Občini Lukovica za uspešno sodelovanje in pomoč.
Akademijo  na kateri smo prisluhnili zgodovini GZ Lukovica, ter številnim govornikom so zaključili  z tokrat malce bolj veselimi pesmimi, kajti moški pevski zbor Janko Kersnik je zapel dve veseli gasilski pesmi, ki sicer govorita o nekem čudnem gašenju, a to je bilo še pred nastankom naše GZ Lukovica.
Po uradnem delu se je druženje nadaljevalo ob manjši pogostitvi in prijetnem klepetu in tudi kakšna ideja kako naslednjih 20 let je padla. A o tem bomo izvedeli kaj več že čez deset let, ko bo GZ Lukovica praznovala 30 let delovanja.  

djd

 

 

Oglasno sporočilo