Poslovilni objekt Blagovica – Šentožbolt

0
2580

Projekt Izgradnja poslovilnega objekta v Blagovici je predviden, da se izvede še v tekočem letu. Lokacija za izvedbo projekta je določena v ureditvenem načrtu B1/B2 Blagovica. Občina Lukovica je že v lanskem letu pristopila k zbiranju ponudb za izvedbo projektne dokumentacije. Izbran izvajalec je pripravil PGD projektno dokumentacijo, konec preteklega leta pa je bila tudi izvedena seznanitev krajevne skupnosti z idejno zasnovo predmetnega projekta. V mesecu januarju  je bil s projektom seznanjen tudi Občinski svet.

Okvirna ocenjena vrednost projekta po PGD je okoli 150.000 eur, brez zemljišča, ki pa ga je občina Lukovica že v lanskem letu pridobila od Župnije Blagovica.

Poslovilni objekt je zasnovan kot enovit prostor večjih dimenzij, kar omogoča tudi v slabih vremenskih pogojih nemoteno uporabo objekta. Projekt poleg enega večjega prostora zajema še manjše sanitarije, manjšo čajno kuhinjo in še servisni prostor. Okolica objekta bo urejena, delno tlakovana, dovoz asfaltiran, zagotovljena pa bo tudi minimalna holtikulturna ureditev okolice.

V tem trenutku je že oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja, v kratkem bo objavljen razpis za izbor izvajalca del, spomladi pa že pričakujemo prva gradbena dela. Sam terminski plan zaključka projekta je do konca leta 2018.

 

Vir: Občina Lukovica

Oglasno sporočilo