TeDni(K) Občine Kamnik (11.6.2018)

0
1578

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Levstikovi ulici

Izvajalec del, EURO GRAD d.o.o., je  nadaljeval z deli na Levstikovi ulici, kjer se sanirata kanalizacija in vodovod. Sočasno Telekom Slovenije d.d. gradi optično omrežje. Dela potekajo ob popolni zapori ceste. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izpeljani so bili uvodni sestanek, uvedba v delo in 1. koordinacijski sestanek za projekt “Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini”. Izvajalec del bo Gorenjska gradbena družba d. d., ki bo predvidoma še v juniju 2018 pričela z deli, dela pa naj bi se zaključila do konca poletja 2019. Gradnja sekundarne kanalizacije bo potekala po odsekih, vse od Vrhpolja pri Kamniku do Šmartnega v Tuhinju. Zajemala bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč.

Ureditev Maistrove ulice in Glavnega trga

Izvajalec del Komunalno podjetje Kamnik d. d. je po planih Občine Kamnik v ponedeljek, 4. junija 2018, začel z gradnjo na Maistrovi ulici v Kamniku. V prvih dneh se je pod nadzorom arheologov odstranil asfalt in vzpostavilo območje gradbišča ter peš con. Pri izkopavanju za kanalizacijo je bil po predvidevanjih Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije na koncu Maistrove ulice odkrito mestno obzidje, ki bo pod nadzorom zavoda in arheologov ustrezno dokumentirano.

.

“>Dela na gradbišču potekajo po terminskem planu. Prometna ureditev z obvozom po Cankarjevi ulici in ulici Šutna se je izkazala za pozitivno rešitev, saj dvosmerni promet mimo Občine Kamnik omogoča dostope vsem uporabnikom. Občinsko redarstvo je v prvih dneh zapore poskrbelo za usmerjanje prometapredvsem v smeri obvoza po Cankarjevi ulici.

Vse voznice in voznike ponovno naprošamo, da so pri vožnji mimo gradbišča strpni ter upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo. 

Občina Kamnik ponovno pa ponovno opozarja voznice in voznike, da bo do zgostitev prometa na obvozih prihaja v času popolne zapore Kamniške obvoznice, zato prosimo, da pri načrtovanju poti upoštevate termine popolnih zapor in v kolikor je le mogoče, da se na pot odpravijo izven predvidenih zapor na obvoznici.

I. FAZA: JUNIJ 2018

  • POPOLNA ZAPORA OB SOBOTAH in NEDELJAH, od 6. do 7. ure in od 13. do 14. ure

II. FAZA: JULIJ in AVGUST 2018

  • POPOLNA ZAPORA OD PONEDELJKA DO NEDELJE (vsak dan), od 5. do 6. ure, od 9. do 10. ure, od 12. do 13. ure in od 18.30 do 19.30

III. FAZA: SEPTEMBER in OKTOBER 2018

  • POPOLNA ZAPORA OB SOBOTAH in NEDELJAH, od 6. do 7. ure in od 13. do 14. ure.

Izgradnja pločnika v kraju Mali Hrib v Tuhinju

Ob državni cesti Kamnik-Ločica se v kraju Mali Hrib izvaja III. faza izgradnje pločnika. Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. d., je v prvem tednu izvedel pripravljalna dela in položil granitne robnike za pločnik. Sočasno se polaga še cevna kanalizacija za odvodnjavanje, javno razsvetljavo in optično omrežje. Dela potekajo po terminskem planu in bodo predvidoma zaključena do konca meseca avgusta. Voznice in voznike prosimo, da pri vožnji mimo delne zapore na območju gradbišča zaradi varnosti delavcev upoštevajo postavljeno omejitev hitrosti na 50 km/h.

Oddelek za družbene dejavnosti

.

“>Župan je podelil knjižne nagrade najboljšim učenkam, učencem, dijakinjam in dijakomV torek, 5. junija 2018, je župan Marjan Šarec na gradu Zaprice podelil knjižne nagrade 31 najboljšim učenkam, učencem, dijakinjam in dijakom kamniških osnovnih in srednjih šol ter Glasbene šole Kamnik v šolskem letu 2017/2018. Dogodku sta prisostvovala tudi podžupana Igor Žavbi in Matej Slapar skupaj z vodjo Oddelka za družbene dejavnosti Tino Trček in direktorico Medobčinskega muzeja Kamnik mag. Zoro Torkar.

Za glasbo sta poskrbela Natalija Cerar in Blaž Grünfeld, za nadvse zabavno povezovanje in navdihujočo ventrilokvistično točko, ob kateri smo se vsi iz srca nasmejali, pa Lucija Ćirović.

.

“>S skokom v vodo v uporabo predali obnovljeni bazen Pod skalcoV petek, 8. junija 2018, se je na kamniškem bazenu Pod skalco popoldan odvijalo uradno odprtje obnovljenega bazenav katerega so z velikim užitkom skočili plavalci Plavalnega kluba Kamnik. Zbrane je ob tej priložnosti nagovoril župan Marjan Šarec skupaj z vodjo Oddelka za družbene dejavnosti Tino Trček, direktorico Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik Boženo Peterlin in predsednikom Sveta Fundacije za šport Alešem Remihom.

Kamniški bazen Pod skalco letos kopalce tako pričakuje z obnovljeno bazensko školjko. Kopališče je bilo že pretekla leta deležno nekaterih sprememb, ki so ga naredile še bolj prijaznega do obiskovalcev, letošnjo plavalno sezono plavalce pričakuje še več novosti, na katere bodo obiskovalci lahko ponosni.

.

“>V postopku prenove, ki jo je vodil Oddelek za družbene dejavnosti na Občini Kamnik, je bila namrečobnovljena bazenska školjka na velikem in malem bazenu, prenovljeni so bili bazeni za dezinfekcijo in tudi tuši, delno je bila obnovljena tudi obbazenska ploščad, postavljeni so bili novi štartni bloki ter zamenjane nekatere strojne inštalacije. Celotna vrednost investicije, skupaj s projekti in strokovnim nadzorom, je znašala 439.396 evrov, od tega je Občina Kamik za obnovo namenila 372.264 evrov, s strani Fundacije za šport pa je bilo dodeljenih 67.132 evrov.

.

“>Podžupan Matej Slapar se je v petek, 8. junija 2018, v imenu Občine Kamnik skupaj z vodjo Oddelka za družbene dejavnosti Tino Trček v Kulturnem domu Motnik udeležil odprtja 7. Križnikovega pravljičnega festivala Jenkret je biv … in festivala gozdnih pravljic. Tako kot vsako leto se je Festival začel s pripovedovanjem pravljic za odrasle, ki so jih v polni dvorani Kulturnega doma Motnik, pripovedovali Anja Štefan, Vroča župa, Katja Preša, Katarina Nahtigal in letošnji pokrovitelj festivala Boštjan Gorenc Pižama.

Oddelek za razvoj in investicije

Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

V četrtek, 7. 6. 2018, je na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo potekalteritorialni razvojni dialog med občinami Ljubljanske urbane regije in državo. Poleg predstavnikov občin in Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije so bili prisotni predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter predstavniki Ministrstva za infrastrukturo. Namen teritorialnega dialoga je bil pridobiti soglasje pristojnih ministrstev za umestitev projektov iz prednostne naložbe 4.4. Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti,  v dopolnitev dogovora za razvoj regije in s tem možnost njihovega financiranja preko mehanizma neposredne potrditve operacije.

Občina Kamnik je nosilka projekta »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Mestna občina Ljubljana«, ki je bil predhodno že uvrščen na prioritetno listo projektov LUR. Projekt so na Ministrstvu za infrastrukturo podrobno pregledali in ugotovili, da ustreza vsem zahtevanim pogojem ter ga potrdili. Občine smo tako dobile zeleno luč, za naročilo projektne dokumentacije. V kolikor bo šlo vse po načrtih, se bomo v letu 2021 lahko iz Kamnika v Ljubljano peljali po hitri kolesarski povezavi.

Javna naročila

V petek, 8. 6. 2018, je bilo na Portal javnih naročil in na evropski Portal TED v objavo poslano javno naročilo po odprtem postopku »Vzpostavitev avtomatiziranega sistema izposoje električnih koles v občini Kamnik«. Hkrati je bila na spletni strani pod rubriko Razpisi objavljena razpisna dokumentacija. Ponudniki so povabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do torka, 10. 7. 2018, do 9. ure.

Oglasno sporočilo