TeDni(K) Občine Kamnik (3.7.2018)

0
1878

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Levstikovi ulici

Izvajalec del, EURO GRAD d. o. o., je nadaljeval z deli na Levstikovi ulici, kjer se sanirata kanalizacija in vodovod. Sočasno Telekom Slovenije d. d. gradi optično omrežje. Dela potekajo ob popolni zapori ceste. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., je pričela z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

Oddelek za družbene dejavnosti

.

“>Dela na Podružnični šoli Sela so v teku, prav tako je izvajalec začel s pripravljalnimi deli na Podružnični šoli v Zgornjem Tuhinju.

Društvo počitniško varstvo Kamnik je izvedlo prvi termin varstva. Ker so v dolgo pričakovane počitnice skočili kot kakšni atleti, so se odločili, da bo tema prvega tedna druženja svetovni dan športa. Čez teden so 3 ekipe – Prvaki, Strele in Medalje bodrile svoj športni duh na različnih področjih. Športniki so se pomerili v namiznem nogometu, ki so ga naredili čisto sami: iz kartonastega nogometnega igrišča in igralcev iz sladolednih palčk, prilepljenih na leseno palico. V štafeti so vodili Medalje in Prvaki, manjkalo pa ni niti plesnega tekmovanja s čisto lastnimi koreografijami skupin. Obiskala jih je Ana Pestotnik, nekdanja tekmovalka standardnih in latinskoameriskih plesov, ki jim je predstavila svojo športno kariero. Od blizu so si lahko ogledali tudi čisto pravo, zelo bleščečo plesno obleko in se preizkusili v hoji v visokih plesnih čevljih.

Oddelek za razvoj in investicije

Vključevanje Občine Kamnik in Zavoda Mekinjski samostan v nova evropska partnerstva

V mesecu juniju je potekalo intenzivno delo na vključevanju Občine Kamnik in samostana Mekinje v nova evropska partnerstva, konkretno na transnacionalnem programu Interreg Adrion. Drugi razpis na omenjenem programu je odprt do 3. julija in v roku smo uspeli s prijavo štirih projektov v vlogi projektnega partnerja. Projekti z akronimi AIMS, EXPERIA in Innovative Adriatic Museum na prvem specifičnem cilju obravnavajo vsebine kot so doživljajski turizem v povezavi s kulturno dediščino in interakcijo z različnimi deležniki, razvoj skupnih transnacionalnih strategij s področja turizma v povezavi z dediščino, spodbujanje turizma na podeželju s pomočjo identitete znamk, kontrole kakovosti in destinacijskega managementa, pilotni inovativni inkubatorji za povezavo podjetništva s priložnostmi turizma, razvoj inovativnih orodij ter digitalizacija kulturne in naravne dediščine idr. Projekt z akronimom MU-HA na drugem specifičnem cilju pa obravnava cikel obvladovanja z vodo povezanih nesreč (poplave, suša, naključno onesnaženje ter odpoved kritične infrastrukture). Skupna vrednost vseh štirih prijavljenih projektov za Občino Kamnik znaša 866.994,5 evrov, od tega predstavljajo sredstva ERDF 85 odstotkov. Rezultati ocenjevanja prispelih vlog se pričakujejo konec leta oziroma v začetku prihodnjega leta, pričetek izvajanja odobrenih projektov pa konec prihodnjega leta.

Javna naročila

V  petek, 27. 6. 2018, je bila izdana Odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik Sklop II – DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE OPREME«. Naročilo se odda ponudniku ALFA-M d.o.o.

Oglasno sporočilo