Problematika onesnaževanja ekoloških otokov v občini Kamnik

0
1842

Na območju občine Kamnik zopet prihaja do pogostega onesnaženja zbiralnic ločenih frakcij oziroma ekoloških otokov, saj so poleg zabojnikov odloženi kosovni odpadki, mešani komunalni odpadki, gradbeni odpadki, oblačila in drugo.

Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov na območju Občine Kamnik (Ur. l. RS št. 83/2016) v 1. alineji 33. člena določa, da je prepovedano prepuščati odpadke v posodah za ločeno zbiranje frakcij, ki niso namenjeni tem odpadkom, 7. alineja 1. odstavka 33. člena drugim določa, da je imetnikom odpadkov prepovedano odlagati odpadke ob posodah ali zabojnikih. Predvidena globa za kršitev teh določil znaša za pravno osebo 300 do 500 evrov, njeno odgovorno osebo 100 evrov, samostojnega podjetnika posameznika 200 evrov in posameznika 100 evrov.

Inšpektorica Oddelka za premoženjsko – pravne in splošne zadeve Občine Kamnik, v skladu z 33. členom Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. l. RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo, 40/14) s ciljem preventivnega ukrepanja obvešča, da bo zadnji teden avgusta poostreno nadzirala ravnanje z odpadki in odlaganjem odpadkov poleg zabojnike in v primeru zaznanih kršitev ukrepala skladno z določili Odloka in Zakon o prekrških.

Zavedati pa se moramo, da kazni ne bodo rešile omenjene problematike in, da je dolžan vsak posameznik poskrbeti za čisto lokalno skupnost, v kateri živimo in jo ohranjati za naše zanamce. 

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo