V okviru vzdrževalnih del na Osnovni šoli Mengeš zamenjan zahodni del strehe in obnovljene zunanje stopnice

0
2531
Na Osnovni šoli Mengeš so v času poletnih počitnic potekala redna vzdrževalna dela, v okviru katerih se je v skladu z dogovorom med predstavniki šole in občine ter sredstvi v Proračunu občine Mengeš zamenja streha na zahodnem delu Osnovne šole Mengeš in obnovile zunanje stopnice v kuhinjo.
V času energetske sanacije Osnovne šole Mengeš, v letu 2014, je bila poleg drugih ukrepov zamenjana tudi streha šole, razen v zahodnem delu šole. Pri pregledu energetskih izgub v času ogrevanja je bilo ugotovljeno, da zahodni, neobnovljeni del strehe predstavlja območje velikih energetskih izgub. Kasneje je bilo pri samem ogledu zahodnega dela strehe ugotovljeno tudi, da je streha na zahodnem delu zgradbe izredno dotrajana in potrebna zamenjave. Skladno z dogovorom med predstavniki šole in občine je bila pripravljena projektna dokumentacija in zagotovljena sredstva za zamenjavo. Del strehe v zahodnem delu šole je bil zamenjan v času poletnih počitnic, v mesecu juliju. V avgustu so sledila še zaključna dela v učilnici pod streho.
Med pomembna vzdrževalna dela za leto 2018 je bila vključena tudi obnova zunanjih stopnic do prehoda v kuhinjo. Stopnice so bile pred obnove prilagojene za lažji in hitrejši transport plinskih jeklenk, ki so se v preteklosti uporabljale pri kuhanju. Ker so bile stopnice dotrajane in se ne uporabljajo več za prvotni namen, so se zgradile nove stopnice z novim podpornim zidom. Sedaj je zunanji dostop do prehoda v kuhinjo in kurilnico varnejši. Gradnja novih stopnic je bila zaključena v času poletnih počitnic, v mesecu avgustu.
Vir: Občina Mengeš
Oglasno sporočilo