Zakaj nekatere hiše umirajo, druge pa ne?

0
816

Ob tej obnovi stavbe ne obstaja niti sled dvoma, da bi se posvetovali s strokovnjaki za statiko. Kaj pa, če stavba iz 19. stoletja skriva presenečenja, ki bi jih morali obravnavati? No, občina ni videla potrebe po tem. Stropi so leseni, in zemljišča okoli zgradbe skoraj ni, vendar kdo bi se obremenjeval z detajli, ko pa z javnim denarjem lahko narediš sanacijo fasade in jo nasploh kozmetično obnavljaš v nedogled. Podobno, kot pred nekaj leti za zgradbo na avtobusni postaji, v katero obnovo so zmetali že na sto tisoče evrov. Brez statične obnove, seveda.
In zdaj, dragi občani, pridemo do najbolj zanimivega dela – nizke najemnine. Da, točno tako, v Domžalskem domu lahko najamete (samo nekateri) prostor za ceno, ki je primerljiva s ceno preproste kavice višini 2,42 EUR/m² za čudežno staro stavbo z lesenimi stropi.
In ne nazadnje, županja nas očitno vabi v svet nove gradnje na Savski cesti, kjer so porušili nekdanji vrtec. Graditi nameravajo za stare in za mlade. A v tem trenutku se sprašujemo, če niso spet samo obljube.
Sklepamo, da so odgovori sprožili več vprašanj, kot smo jih prejeli, med drugim tudi, če najemniki plačujejo najemnino. Odgovore bomo objavili v naslednji številki časopisa.
______________________________________________________________________

Na Urad županje smo naslovili naslednja vprašanja:

Kolikšen bo strošek sanacije fasade Domžalskega doma? Ali ob teh delih potekajo še kakšna vzporedna, našim očem nevidna?
Ali je bil narejen statični izračun zgradbe, glede na gradnjo v 19. stoletju?

Odgovor:
Strošek sanacije fasade Domžalskega doma bo znašal 66.135,53 EUR. Na objektu druga dela ne potekajo. Statični izračun stavbe za namen obnove fasade ni bil izdelan.

Prosimo za seznam (vseh pravnih oseb) zasedenosti Domžalskega doma, koliko prostora zasedajo in če plačujejo najemnino in v kolikšnem znesku.

Odgovor:
V Domžalskem domu so zasedene vse prostorske kapacitete. Skupna kvadratura uporabne površine v objektu znaša 729,90 m2. Od tega obsegajo 167,7 m2 skupni prostori, kot so hodniki, stopnišča in WC. V uporabi Občinskih služb Oddelka za investicije in Oddelka za evropske projekte je 204,24 m2. Ostali uporabniki so razvidni iz priložene tabele. Najemnina se plačuje v skladu z Odredbo o uporabi Domžalskega doma, in sicer po enotni ceni 2,42 EUR/m².

št.        Kvadratura (m2)       NAJEMNIK
1          225,60                    Center za mlade
2            21,10                    OO SD Domžale
3            19,40                    Medgeneracijsko Društvo  Jesenski cvet
4            20,70                    Zveza Društev za  Socialno Gerontologijo Slovenije
5            12,60                    Društvo Skupina Glas Slovenije
6            20,46                    NSi
7            19,20                    OO SDS Domžale
8            18,90                    LTD
9          204,24                    Občina Domžale (Oddelek za investicije)
10        167,70                    Skupni prostori

Skupaj: 729,90 kv.m
.

_______________________________________________________________________

Pa še kratek povzetek zgodovine po Zborniku ob 150-letnici ustanovitve OŠ Domžale:
Novo šolsko poslopje so v začetku junija 1887 začeli zidati ob državni cesti med Domžalami in Stobom, takrat tam še ni bilo drugih hiš. Stroški so po zapisih znašali 12000 goldinarjev, kar je bilo za takratne razmere veliko. Leta 1888 so novo šolo slovesno odprli in blagoslovili.
V velikem potresu leta 1895 je bilo tudi šolsko poslopje precej poškodovano, kasneje, leta 1901 pa je stavbo prizadela tudi poplava.
Šolski prostori so sčasoma postali pretesni, zato so prizidali tri učilnice in upraviteljevo pisarno na vzhodni strani. Tudi ta prizidek so leta 1910 so navzočnosti številne mladine in odraslih slavnostno odprli in pospremili z blagoslovom. Slavnostni govor je imel krajevni šolski nadzornik, župnik Franc Bernik. Šola se je razširila v štirirazrednico, v njej je bilo 328 učencev in sicer 72 v prvem razredu, 88 v drugem, 72 v tretjem in 64 v četrtem razredu ter 33 v ponavljalni šoli, ki je bila za tiste čase nekakšen nadstandard, saj ni bila obvezna in so jo bili deležni le otroci, ki jih doma na kmetijah niso potrebovali pri kmečkem delu.
.

________________________________________________________________________

Je bilo potrebno porušiti eno izmed najlepših hiš v Domžalah?

 

Oglasno sporočilo