Gasilska zveza Lukovica bogatejša za petnajst operativnih gasilcev

0
1473

Na prireditveni prostor v središču Lukovice so v četrtek, dne 13. septembra 2018 pod vodstvom Katje Pervinšek prikorakali praporščaki, ki so nato zasedli svoje mesto na prireditvenem prostoru. Prihod praporščakov so lahko občudovali gostje prireditve, med njimi je bilo tokrat mogoče opazili tako predsednike kot tudi poveljnike gasilskih društev, ki sodijo v okrilje GZ Lukovice.

Za prapori so nato na prireditveni prostor v formaciji pod vodstvom Igorja Trdina s strumnim korakom vstopili tudi novi operativni gasilci, skupaj z njihovimi predavatelji in inštruktorji.

Med tečajem, ki je potekal v dveh delih, so se namreč spopadli tudi z korakanjem, a ne le to, saj je bil tokratni tečaj prvi po prenovi temeljnega programa za usposabljanje prostovoljnih gasilcev. Tečaj je tako obsegal teoretični del, ki je potekal v dvorani gasilskega doma Krašnja in praktične vaje, ki so potekale na raznih poligonih v celotni občini, največji del pa je potekal v Blagovici.
Če so tečajniki pri teoretičnem delu spoznavali delovanje gasilske organizacije, delovanje posameznih področij gasilstva, od elektrotehnike, vozil in opreme, gradbeništva, preskrbe z gasilno vodo, taktike, metod tehničnega reševanja, do nevarnih snovi, so se pri praktičnih vajah naučili standardne postopke pri različnih vrstah intervencij, tehnike prihoda na kraj nesreče z obveščanjem in zavarovanjem kraja nesreče, osnove posredovanja v primeru nesreč z nevarnimi snovmi, rokovanja z gasilskimi armaturami in različnimi vrstami gasilskih cevovodov, rokovanja s hidranti, rokovanja in tehnike gibanja z različnimi vrstami ročnikov, rokovanja pri uporabi motorne brizgalne s trodelnim napadom, rokovanja z različnimi gasilskimi vozili in vso pripadajočo opremo, rokovanja z lestvami in tehnike dela na višini, rokovanja in tehnike z opremo za komuniciranje in radijskimi zvezami, rokovanja z opremo za gašenje notranjih požarov in tehnike gibanja in reševanja v objektih, tehnike prezračevanja prostorov, tehnike gašenja pri dimniških požarih, rokovanja in tehnike reševanja pri najrazličnejših tehničnih intervencijah in prometnih nesrečah in še in še bi lahko naštevali.

Ker ni nepomembno, pridobljeno znanje iz obeh delov so morali dokazati pred eksterno komisijo Gasilske zveze Slovenije. Vsi so dokazali, da znajo in zmorejo, saj so eksterni preizkus znanja uspešno opravili vsi.

Bistvo, kar so se tokrat naučili, je skrito očem in sicer tovarištva, medsebojne pomoči in sodelovanja, ki so predpogoj za uspešno intervencijo.

Zbranim tečajnikom je čestital tudi poveljnik GZ Lukovica Gašper Mav, ki je opisal potek tečaja po prenovljenem programu. Pohvalil je njihovo vztrajnost, saj jih je od prvotnih 28 članov, tečaj uspešno zaključilo današnjih 15. Razlog je v zahtevani prisotnosti, ki jo zahteva program. So dodana vrednost za javno gasilsko službo v občini Lukovica. Ob tem jih je spomnil, naj znanje utrjujejo in nadgrajujejo.

Zbranim gasilcem je spregovoril tudi predsednik GZ Lukovica Robert Maselj, ki se je osredotočil na nov program usposabljanja, ki ni bil sprejet z navdušenjem, vendar se danes ugotavlja, da je še kako pametna odločitev, da se ta tečaj izpelje po novem programu. Zbranim gasilkam in gasilcem je čestital za smelo odločitev, da postanejo operativni gasilke in gasilci in s tem okrepijo vrste posameznih gasilskih društev.

Kot najbolj odgovornemu za varstvo pred naravnimi nesrečami in požarno varnost je beseda pripadla tudi županu Mateju Kotniku, ki se je v svojem nagovoru vrnil v zgodovino, in sicer 130 let nazaj. Poudaril je, da so bili takrat tukajšnji ljudje drzni, korajžni, da so si upali stvari prijeti v svoje roke. Novim gasilcem in gasilkam je zaželel srečo in čim manj poškodb. Zaželel jim je tudi korajže, tudi v smislu, da nekoč prevzamejo odgovornost za prevzem vodenja kolegic in kolegov v akciji. Hvala vam, da ste se odločili postati gasilke in gasilci, je na koncu svojega nagovora zaželel novim operativnim gasilkam in gasilcem župan občine Lukovica.

In iz katerih društev prihajajo nove moči na področju naše varnosti? Trije gasilci prihajajo iz PGD Blagovica, trije prihajajo iz PGD Krašnja, štirje prihajajo iz PGD Lukovica, trije prihajajo iz PGD Prevoje, ter dva gasilca prihajata iz PGD Trojane.

Čestitke.

djd

Oglasno sporočilo