Spodbuda podjetništvu v občini Lukovica

0
2273

V časih, ko nova vlada govori o višjih davkih, o obdavčitvi kapitala oziroma zaslužkov podjetij, je Občina Lukovica znižala davke in s tem naredila odločen korak k razvoju podjetništva. Ena redkih občin, kjer dejansko lahko rečemo, da spodbujajmo podjetništvo.

Kako to izgleda v praksi? Delno smo znižali nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, torej davek, kar se bo podjetniškemu sektorju poznalo v naslednjem letu. Kaj to pomeni: novi Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lukovica, ki je bil sprejet 26.9.2018, na Občinskem svetu določa nižje število točk za celotni segment podjetništva, in sicer le na segmentu zunanjih poslovnih površin. Te točke so bile po obstoječem odloku korigirane s faktorjem 0,80 (80 %). Po novem odloku, ki se bo uporabljal od 1.1.2019 dalje, pa se ne uporablja korekcijskega faktorja, temveč so za obdavčitev zunanjih poslovnih površin na celotnem segmentu podjetništva določene točke, ki predstavljajo 60 % točk osnovne dejavnosti. Na primer: če je bila do sedaj neka stavba po svojem namenu oz. dejavnosti obdavčena s 100 točkami, se je za zunanje površine odmerilo 80 točk, po novem odloku pa se bo odmerilo le 60 točk.

Občina Lukovica

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here