Odgovor na vprašanje v rubriki Bilo je nekoč… (NOVICE 9 2016)

0
4222

Občanka iz Preserij nam je poslala naslednje podatke.

Fotografija je nastala ob obisku predstavnikov Kartuzije Pleterje. Z njimi je Alko oz. Fructal sodeloval od leta 1972. Odkupili smo celotno njihovo proizvodnjo destilatov in jih prodajali pod blagovno znamko Pleterska slivovka, Pleterski sadjevec in Pleterski brinjevec.

Nov obrat na Duplici – nadomestilo za obrat v Domžalah – se je gradil med leti 1983 in 1986, najkasneje do tedaj je nastala ta fotografija.
Vse lepo ročno obdelane sode – delo Jožeta Rojca – so prestavili v nov obrat na Duplici, kjer so še danes. Res pa je, da na Duplici niso prišli tako do izraza, ker tam še zdaleč ni tak ambient, kot je bil v Domžalah. Ker je sedaj Fructal – vključno z obratom na Duplici – last srbskega podjetja Nektar je vprašanje, koliko časa bodo sodi še ostali tam.
Na fotografiji so predstavniki Fructala – obrat Ljubljana, vodja obrata Domžale, prior in prokurator Kartuzije Pleterje in njihov šofer.

Bilo je nekoč 9 2016_1
Osebe na sliki z leve proti desni so:

– šofer iz Pleterij (imena ne vem)
– ing. Marn Janez – vodja proizvodnje v Ljubljani
– Bezek Anton (v rjavem plašču) – direktor obrata v Ljubljani
– Rojc Jože – vodja obrata v Domžalah
– g. Drolc – prior samostana Pleterje, doma iz Zagorja
– g. Zver – prokurator samostana Pleterje (po smrti g. Drolca, je postal prior)
– Lojze Drenik (v ozadju ) – vodja splošnega sektorja v obratu Ljubljana
– ing. Metka Morela – vodja kontrole v obratu Ljubljana
– Pavli Viljem – vodja nabave v obratu Ljubljana
Vsi, razen ing. Marna in ing. Morelove, so že pokojni.

Vso delovno dobo sem bila zaposlena v Alku oz. Fructalu in nekaj spominov je še ostalo.

Lep pozdrav.
Marinšek Nija

Preserje, 11.7.2016

Oglasno sporočilo