Pred vsakimi volitvami dobimo nov projekt o prenovi SPB-ja. S tem denarjem bi že lahko osvetlili hodnike in še kaj.

1
2174

Na spletni strani Občine Domžale lahko preberemo:

Občina Domžale je po več neuspelih poskusih prenove SPB-1 v preteklosti ponovno pristopila k aktivnostim za prenovo stanovanjsko-poslovnega objekta, saj je objekt nujno potreben celovite prenove.

Z javnim razpisom je Občina Domžale naročila projekt celovite energetske sanacije za celotni objekt v skladu z razpisnimi pogoji EKO sklada RS. Projekt je izdelan do faze PZI (Projekt za izvedbo z vsemi potrebnimi detajli in popisi). Včeraj, 25. oktobra 2018, je bil projekt PZI, v skladu s pogodbenimi določili, prevzet in predan upravniku objekta SPB-1, Aktiva upravljanje, ki se je v imenu lastnikov prijavil na javno povabilo za financiranje dokumentacije. Dokumentacijo je v celoti financirala Občina Domžale.

Projekt obsega prenovo vseh streh, vseh fasad, tlakov v pritličju in uravnoteženje ogrevalnega sistema na podlagi zahtev in standardov EKO sklada RS, kar bo omogočilo pridobitev nepovratnih sredstev sklada, kakor tudi ugodne kredite za prenovo.

Projekti so pripravljeni tako, da se bo sanacije mogoče lotiti po fazah (objektih). Občina Domžale si prizadeva, da se bodo lastniki odločili za sistemski pristop k prenovi objekta v skladu z izdelanimi načrti. Še naprej bo Občina Domžale aktivno sodelovala z upravnikom objekta oz. predstavniki etažnih lastnikov z namenom, da se realizira že večletni cilj – ureditev objekta SPB-1.

Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo

1 KOMENTAR

  1. … Aktiva upravljanje, ki se je v imenu lastnikov prijavil na javno povabilo za financiranje dokumentacije. Dokumentacijo je v celoti financirala Občina Domžale.