Vprašanja za Urad župana Občine Domžale

0
1265

Bralce zanima, za kakšen namen sta v mesecu novembru 2018 župniji Ihan in Domžale prejeli denarna sredstva in sicer, prva v višini 70.380,00 EUR in druga 26.000,00 EUR.

V primeru Župnije Ihan gre za plačilo kupnine v višini 70.380,00 evrov za zemljišče 146/22 k. o. Ihan, ki se nahaja na območju športnega parka Ihan, Župniji Domžale pa so bila dodeljena sredstva v višini 26.000,00 evrov na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov ohranjanja kulturne dediščine na območju občine Domžale za leto 2018.
Toni Dragar, župan

_______________________________________________________________________

Občane zanima, koliko dobitnikov lota je bilo zadnjih 12 let v Domžalah in v kakšne namene je bil porabljen ta, izredni davčni prihodek.

v obdobju zadnjih 10 let (1.1.2008 do 31.12.2018) v katerem razpolagamo s podatki o prihodkih iz naslova Davka na dobitke od iger na srečo, smo v proračun Občine Domžale prejeli 1.019.124,76 EUR.
Posamezni davek na dobitek, ki pripada občini (v višini 15% dobitka) je evidentiran v trenutku prejema s strani prireditelja klasičnih iger na srečo. S podatki o dobitnikih ne razpolagamo.
Davek na dobitke od iger na srečo je bil porabljen za namene, ki so vsako leto posebej opredeljeni v proračunskih postavkah proračuna občine Domžale na odhodkovni strani proračuna.
Toni Dragar, župan

Zaprosili smo za bolj natančno pojasnilo, za katere konkretne namene in v kakšnem obsegu so bila porabljena sredstva iz naslova iger na srečo v zadnjih 12 letih?

Na odgovor še čakamo!

_______________________________________________________________________

Farma Ihan
Na prodaj je 140 tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče v Ihanu. Na njem bi lahko po besedah župana Domžal Tonija Dragarja avtoprevozniki zgradili skupno parkirišče za več sto kamionov.
Si občani to res želimo?

Iz tiskane izdaje NOV!CE 1 2019

Oglasno sporočilo