Odziv na imenovanje Marjana Ravnikarja na podžupansko mesto občine Domžale

0
870

Po občinskih volitvah 2018 je župan Toni Dragar povabil SD Domžale na sestanek o sklenitvi morebitne koalicije v občinskem svetu. V povezavi s tem smo sestavili pogajalsko skupino, ki jo je vodil Marjan Ravnikar. Pogoj za kakršnokoli povezovanje z županom Tonijem Dragarjem je bil za SD podpis koalicijske pogodbe, ki bi jasno definirala cilje koalicije kot na primer: ureditev varnega železniškega prehoda pri železniški postaji Domžale, ureditve prometa v Domžalah, subvencioniranje mesečnih vozovnic dijakom in študentom brez dohodkovnega cenzusa, ureditev problematike SPB in drugo. Koalicijska pogodba je zajemala tudi časovnico doseganja teh ciljev in obe strani enako zavezovala k spoštovanju podpisane koalicijske pogodbe. Do danes župan te pogodbe ni podpisal.

Dne 7. maja 2019, dva meseca po prekinitvi pogajanj med županom in pogajalsko skupino SD Domžale, je na sestanku SD Domžale Marjan Ravnikar naznanil, da mu je župan ponudil podžupansko mesto, ki ga je tudi sprejel in imenovanje podpisal. Ker je Marjan Ravnikar ponujeno mesto sprejel, ne da bi se o tem vprašanju uskladil z lokalnim odborom SD Domžale, ki vztraja, da ne vstopa v koalicijo z županom Tonijem Dragarjem brez prej podpisane koalicijske pogodbe, oznanjamo, da je Marjan Ravnikar deloval povsem samovoljno in v nasprotju z interesi SD Domžale. Prav tako želimo jasno izpostaviti in poudariti, da SD Domžale niso v koaliciji z županom Tonijem Dragarjem, pač pa gre v tem primeru le za sprego med županom in Marjanom Ravnikarjem. Slednji je več kot očitno zlorabil funkcijo vodje pogajalske skupine SD Domžale izključno v svojo korist. Ob tem želimo izpostaviti, da motivov za takšno zavržno ravnanje Marjana Ravnikarja ne moremo razumeti drugače kot z vidika njegove osebne materialne koristi in seveda osebnega ugleda v občini Domžale, ki bi mu ga zagotovil pridobljeni podžupanski status. Zaradi vseh naštetih kršitev Marjan Ravnikar ni več vodja svetniške skupine SD Domžale.

SD Domžale 
Vir: Slamnik, št. 5, 31. maj 2019

Oglasno sporočilo