Vprašanje za predsednika Nadzornega odbora Občine Domžale

0
1400

Vedno znova ugotavljamo, da so projekti, ki se izvajajo v Občini Domžale, veliko dražji od enakih ali podobnih, ki jih izvajajo druge slovenske občine. Kot ugotavljamo, pride do tako visokih cen že pri projektni dokumentaciji, ki je osnova za postavljanje proračuna za posamezen projekt, na podlagi katerega se pridobiva izvajalce. Ali se je v Občini Domžale izvajala kdaj revizija pregleda projektne dokumentacije? Po naših informacijah naj bi se vedno znova vrteli okoli istih projektantov, ki postavljajo te visoke cene. Kako se le ti izbirajo in kako se nadzoruje njihovo delo, če ga je sploh mogoče nadzorovati?
Kakšno je vaše mnenje o (pre)dragih projektih v naši občini nasploh?

Nadzorni odbor občine se ne more o posamičnih situacijah opredeljevati le s parcialnim mnenjem in le tega tudi izpostavljati, temveč lahko naše ugotovitve temeljijo zgolj na podlagi opravljenih nadzornih pregledov, zakonodaje ter prepisov. Za podajanje ugotovitev organa kot je Nadzorni odbor, so potrebne ugotovitve in dejstva.
Samo formiranje projektov in projektna dokumentacija, se po mojem vedenju ni pregledovala. Strinjam se, da bi bilo morda potrebno investicijo pregledati na njegovem izvoru torej projektu ampak organ nadzora javne porabe v Občini Domžale ni pristojen, da bi presojal ali so investicije “morebiti” predrage, ampak je njegova naloga, da ugotavlja ali je bila investicija izvedena v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi. To pomeni, da NO ob izvedbi nadzora nad investicijo le ugotavlja ali je bil proračunski denar smotrno in gospodarno porabljen. Za mikro pregled projekta in njegovih postavk pa se bojim, da NO nima kompetenc niti zadosti znanj, da bi lahko presojal in ovrednotil posamične faze projekta.
mag. Borut Kurmanšek,
predsednik Nadzornega odbora Občine Domžale

________________________________________________________________________

https://www.domzalske-novice.si/wp-admin/post.php?post=33402&action=edit

 

Oglasno sporočilo