dr. Milan Balažic, župan Moravč: »Borim se proti ekološkemu kriminalu!«

0
2410
Foto: Matej Pušnik

Dr. Milan Balažic, ki je moravški župan že skoraj dve leti, je bil letošnjega julija zgrožen nad trditvijo podjetja Termit, da sprejema le nenevarne odpadke. Od takrat se bori za prihodnost Moravške doline. Čisto prihodnost.

Zakaj hočete ustaviti obratovanje podjetja Termit?
Daleč od tega, da hočem ustaviti obratovanje podjetja Termit. Gre za to, da onemogočimo tisti del dejavnosti Termita, ki je vezan na odlaganje nevarnih in strupenih odpadkov. Podjetje naj nadaljuje z osnovno dejavnostjo, še več, za vodstvo podjetja imamo dobre predloge, kako se usmeriti na uspešne okoljsko čiste projekte.

Kako bi ocenili okoljsko škodo, ki je nastala zaradi obratovanja omenjenega podjetja?
Okoljska škoda je neprecenljiva, saj bodo morali prebivalci Moravške doline še stotine let živeti z odloženimi nevarnimi odpadki in skrbeti, da se ne bodo izcejali v okolje. Prav tako je bila ogromna škoda storjena okoliškemu prebivalstvu, ki je umiralo ali še živi z boleznimi kot so rak, astma in silikoza. Temu z eno besedo rečemo ekološki kriminal.

Katere so glavne zahteve, ki jih je moravška delegacija postavila okoljskemu ministru Simonu Zajcu?
Glavne zahteve ministru Zajcu so naslednje: prvič, resna sanacija deponije Drtija (sarkofag); drugič, trajni odvzem okoljevarstvenega dovoljenja; tretjič, vse bodoče dejavnosti morajo biti izvedene v partnerstvu med občino Moravče, državo in podjetjem Termit; in četrtič, od države terjamo pravično odškodnino za hudo ekološko onesnaženje doline in bolezni njenih prebivalcev.

Ali podjetje Termit nadaljuje s spornim odlaganjem odpadkov v občini Moravče?
Podjetje Termit trenutno ne more nadaljevati z odlaganjem odpadkov, ker mu je zaradi ekološke škode in nevarnosti za zdravje ljudi to prepovedala državna inšpekcija. Vendar ta prepoved še ni trajna, zato se bomo za to v bodoče prizadevali.

Katere vrste odpadkov se dovaža vsak dan?
Kot rečeno, zdaj tovornjaki z odpadki ne vozijo skozi Moravško dolino. Tako bo tudi ostalo.

Kako bo videti državljanska nepokorščina, ki jo obljubljate, v tem primeru?
Upam, da to ne bo potrebno, toda če kdo v Termitu ali na Ministrstvu za okolje meni, da se spet lahko začne vse po starem, potem bomo dovoz  nevarnih odpadkov preprečili z zaporo državne ceste skozi Moravško dolino.

Kaj kot župan zahtevate od države?
Od države zahtevam angažiran in resen pristop k ekološki sanaciji Moravške doline in vseh podobnih dolin ter ravnin v Sloveniji. Hočemo okoljsko prijazno državo. Hočemo državo za naše državljane, kakor smo si jo zamislili ob njeni ustanovitvi. Nočemo države v rokah neodgovorne politične elite, kapitala in kriminalnih lobijev.

Kdo je v prvi vrsti odgovoren za nastalo stanje?
Za nastalo stanje je najprej odgovorna država, saj je izdala okoljevarstvena dovoljenja, ki dopuščajo ekološki kriminal. Potem pa je odgovorno vodstvo podjetja Termit, ki je dobičkonosno izrabljalo nevednost občanov Moravč in jim podstavilo ekološko bombo. 

Občina je na pobudo civilne iniciative naročila tudi biološko raziskavo, kaj so pokazali rezultati?
Biološka raziskava je na ustreznih vzorcih pokazala poškodbe kromosomov rib in čebule, kar z drugimi besedami pomeni nevarnost raka za ljudi.

Omenjate tudi preprečevanje fotografiranja – zakrivanja dokazov.
Res je, zaposleni s strani Termita so celo v času, ko je država izvajala svoje izkope in sondaže, skušali preprečevati dokumentiranje dokaznega materiala. Enako se je ponovilo avgusta letos, ko so se brez obvestila okoliškim prebivalcem in občine lotili »eksperimenta«, ki je onesnažil vodo in zrak. Moj ogled razmer so označili za »vdor«, čeprav sem se ves čas nahajal na občinski cesti. Zdi se, kot da smo za vodstvo podjetja Termit manjvredna bitja, na katerih lahko izvajajo svoje poizkuse. Ne bo šlo.

Obenem pa menda v Termitu nastaja vsak dan močna gospodarska škoda?
Če nastaja gospodarska škoda zaradi nedovoza nevarnih in strupenih odpadkov, naj nastaja. Dobičkov na račun zdravja moravških ljudi ne bodo več kovali. Če je ves dobiček v strupeni svinjariji, potem smo dolžni to podjetje zapreti. Preživeli bodo namreč ali oni ali pa mi.

Vendarle pa lahko morebitno zaprtje podjetja Termit sproži tudi socialno katastrofo, saj je v podjetju zaposlenih okoli 200 ljudi. Kaj porečete na to?
Socialnih posledic zaprtja podjetja se ne bojim. Med več kot dvesto delavci Termita jih je po naših podatkih le okoli 40 iz Moravške doline. Večina zaposlenih je tujih delavcev, predvsem iz Romunije, Bolgarije, Albanije in tako naprej, ki so še edini pripravljeni delati v zdravju nevarnih delovnih okoljih za nizko plačo. Morebitno prenehanje delovanja Termita bi torej pomenilo izgubo nekaj deset ‘umazanih’ delovnih mest, prineslo pa nove možnosti razvoja občine Moravče.

Katere organizacije sodelujejo v projektu civilne iniciative?
V Ljudski iniciativi Moravče (LIM) se združujejo običajni ljudje iz Moravške doline. Kot župan sem njihove pobude vzel za svoje.

Je namen te iniciative razvoj novega, okolju primernega, načina obdelave mineralnih surovin?
Namen LIM-a je najprej ustaviti onesnaževanje. Ko bo vodstvo podjetja Termit pripravljeno na pogovor, smo mu vsi voljni pomagati, da iz njega skupaj naredimo okoljsko odgovorno podjetje. Dokler pa se z nami pogovarja preko ovadb in tožb, bo to nekoliko težje, če ne nemogoče.

Kakšna so vaša pričakovanja glede te problematike?
Zmagali bomo, to je vse, kar lahko rečem. Zmagati moramo. Ne bomo očistili samo Moravške doline, ampak se bomo povezali, da to storimo vsepovsod v Sloveniji. Zdaj je pravi čas. Če nam ne bo uspelo, nas na dolgi rok ne bo. Okoljske škode in klimatskih sprememb ne bomo preživeli.

Kako vidite prihodnost moravške občine?
Prihodnost občine Moravče je v eko-turizmu, kmetijah odprtih vrat, ekološki pridelavi zdrave hrane in v skrbi za starejše občane. Moravče bodo ostale ena najlepših predalpskih dolin in vredne ogleda zaradi svojih naravnih danosti, kulturnih znamenitosti in prijaznih ljudi. Nova strateška usmeritev občine bodo torej  ‘čista’ delovna mesta v turizmu, butični hoteli, gostinstvo, gradnja domov za starejše občane ter vse, kar je povezano z njihovo oskrbo.

Kako je županovati v tej občini?
Lepo je biti župan v občini Moravče. Ni mi žal nobenega napora za to, da v dolino prinesem nova čista delovna mesta in upanje mladim generacijam, da bodo lahko udobno živele na ognjiščih svojih moravških dedov in babic. Veliko dela je še pred nami, saj smo šele dobro začeli.

Ali razmišljate tudi o kazenski ovadbi zoper državo?
Da, zaradi nastalih razmer bodo sprožili kazenske ovadbe proti znanim in neznanim storilcem, ki so po kazenskem zakonu odgovorni za onesnaženje okolja, povzročitev splošne nevarnosti, nevestno delo v službi, zlorabo uradnega položaja in še kaj. »Znani storilci so vodstvo Termita in bivše vodstvo občine Moravče z nekdanjim županom Martinom Reboljem na čelu. Razmišljamo pa tudi o kazenskih ovadbah proti državi, se pravi proti okoljski in rudarski inšpekciji, ki sta bili leta slepi za ekološki kriminal.

Lotili naj bi se tudi reševanja problematike poplavljanja Moravške doline?
Letos imamo v proračunu planirano rekonstrukcijo triintrideset cestnih odsekov in dva mostova. Ključen most je v Serjučah, ki je bil do sedaj glavni krivec za poplave v Moravški dolini, saj sta most in struga prenizka, da bi pogoltnila večje količine vode. Z rekonstrukcijo bomo poglobili strugo in zvišali most. S tem bomo rešili poplavljanje, obenem pa se bodo močvirna zemljišča osušila.

 

Saša Bešter

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here