Odziv na izjave Župana Občine Moravče

0
2313

Župan občine Moravče Milan Balažic je v intervjuju, ki je bil 25.9.2019 objavljen na spletni strani Domžalskih novic izrekel vrsto neresničnih in zavajajočih izjav, ki zahtevajo odgovor in pojasnilo.

Že v prvem odgovoru o tem zakaj želi zaustaviti delovanje Termita, župan demantira svoje lastne besede izpred nekaj mesecev. Župan je namreč v preteklih mesecih večkrat javno izjavil, da želi popolnoma zaustaviti delovanje družbe Termit, češ da gre za umazana in slabo plačana delovna mesta, ki jih večinoma zasedajo tujci. Resnica je seveda popolnoma drugačna. V Termitu je zaposlenih 269 delavcev. Nihče od njih ni iz Albanije, Bolgarije ali Romunije, kakor trdi župan. V Termitu je zaposlenih kar 81 delavcev iz Moravške občine. 137 zaposlenih v Termitu prihaja iz nekdanje skupne občine Domžale.

Tudi navedba, da Termit sprejema nevarne odpadke je povsem neresnična. Termit je do prepovedi namreč vseskozi sprejemal zgolj nenevarne in inertne odpadke, za katera ima dovoljenje ARSO. Tudi analiza, ki jo je opravil MOP ni dokazala, da so v Termitu zakopani nevarni odpadki. Da nevarnih odpadkov niso našli je predstavnikom Termita na sestanku zatrdil tudi Minister za okolje in prostor Simon Zajc.

Če bi bila analiza ARSO narejena v skladu z mednarodnimi priznanimi standardi ter bi uporabili ustrezne mejne vrednosti, ki jih določa slovenska zakonodaja, bi ARSO ugotovil, da prekomernih vplivov na okolje ni. S tem bi ARSO potrdil vse dosedanje analize, ki okoljske škode niso zaznale. Družba Termit namreč vseskozi izvaja vse predpisane monitoringe. Tudi vsi inšpekcijski pregledi, ki so bili v zadnjih letih opravljeni niso odkrili nepravilnosti. Nenazadnje sta bili v zadnjih letih na področju kjer deluje Termit opravljeni dve obsežni analizi, ki prav tako nista ugotovili prekomernih vplivov na okolje. Da je bila analiza ARSO opravljena nestrokovno in pomanjkljivo, pa nenazadnje trdi tudi pretežen del slovenske okoljske, rudarske in geotehničine stroke.

V intervjuju je neresnična in zavajajoča tudi ocena župana Balažica o nastali okoljski škodi. V družbi Termit težko razumemo, kako lahko župan, ki ni strokovnjak na okoljskem področju tako samozavestno sodi o tem, kakšna okoljska škoda je nastala. Okoljska škoda uradno sploh še ni potrjena, saj o tem teče postopek pred ARSO. V Termitu smo prepričani, da okoljska škoda ni bila povzročena, kar bomo v nadaljnjih postopkih pred državnimi organi tudi dokazali.

O raziskavi biologa Petra Firbasa, ki jo je naročila in plačala Občina Moravče in jo v intervjuju omenja župan, verjetno ni potrebno izgubljati besed. Gospod Firbas ni zasebni raziskovalec, za kar se je predstavljal, saj njegovo ime ni navedeno na ustreznih seznamih Agencije RS za raziskovalno dejavnost. Poleg tega, pa izraza toksični udar, ki ga je gospod Firbas uporabil v svojem poročilu toksikološka stroka sploh ne pozna. In navsezadnje tovrstni testi sploh niso akreditirani in znanstveno potrjeni, zaradi česar ne vzdržijo resne strokovne presoje.

Tudi navedba župana Občine Moravče o nastajanju gospodarske škode družbi Termit kaže na nerazumevanje gospodarstva. Družbi Termit s prepovedjo sprejema in predelave odpadkov seveda nastaja gospodarska škoda, toda ta je veliko manjša kakor je gospodarska škoda, ki nastaja dobremu imenu družbe Termit. Termit ima namreč zaradi lažnih obtožb in blatenja dobrega imena precejšnje težave pri sodelovanju tako s tujimi, kot tudi s slovenskimi poslovnimi partnerji.

Termit je družbeno odgovorno podjetje, ki spoštuje vsa izdana okoljevarstvena dovoljenja ter vso relevantno zakonodajo, zato kategorično zavrača navedbe o kršitvah slovenske zakonodaje. Da bo Termit to dokazal bo uporabil vsa pravna sredstva, ki jih ima na voljo.

Vodstvo Termit d.d.

Oglasno sporočilo