CIRIUS Kamnik bogatejši za novo učno stanovanje

0
979

V četrtek, 10.10.2019 popoldan, se je na Usnjarski 9 odvijalo odprtje učnega stanovanja CIRIUS-a Kamnik. Dogodku je prisostvoval tudi župan Matej Slapar skupaj z direktorjem CIRIUS-a Kamnik Goranom Pavličem in vodjem projekta Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje CIRIUS-a Kamnik dr. Dušanom Rutarjem ter seveda uporabniki stanovanja, ki so že komaj čakali, da nam razkažejo njihovo novo pridobitev, na katero so vsi izredno ponosni.

Stanovanje se je uredilo v sklopu projekta Dodatno usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami za socialno vključenost in prehajanje na trg delaki ga je finančno podprlo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad. Projekt se izvaja pri treh konzorcijskih partnerjih Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik (CIRIUS Kamnik), Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka na Ptuju in Društvu Sožitje Ptuj, njegov namen pa je oblikovanje novih idej o inkluzivnosti oseb s posebnimi potrebami in njihovem usposabljanju ter ustvarjanje socialnih lokalnih mrež za samostojno življenje, skupnostno skrb in vključevanje mladih ljudi s posebnimi potrebami v realna delovna okolja.

Učno stanovanje na Usnjarski 9 je torej namenjeno dodatnemu usposabljanju gibalno oviranih dijakov, ki se šolajo in usposabljajo v CIRIUS Kamnik, njihovemu neodvisnemu življenju, razvijanju samostojnosti v vsakdanjem življenju in skrbi zase. Z njim tako CIRIUS Kamnik izpolnjuje tudi obvezo po deinstitucionalizaciji, ki so jo zapisali v prijavi projekta.

Ob odprtju je zbrane sprva pozdravil direktor CIRIUS-a Kamnik Goran Pavlič, ki je dejal: »Projekt se bo izvajal tri leta in to je čas, ko moramo našim dijakinjam in dijakom v čim večji meri omogočiti učenje samostojnega in neodvisnega življenja, ki ga institucija CIRIUS ne more zagotoviti v takšni meri, kot to učno stanovanje. Nanj smo zelo ponosni, saj bogati ponudbo storitev in dejavnosti, ki jih zagotavlja CIRIUS Kamnik, obenem pa predstavlja del mreže ljudi, društev in ostalih institucij, ki v Kamniku uresničujejo cilj opolnomočenja ranljivih skupin ljudi, pravičnosti, samostojnega in neodvisnega življenja ter približevanje trgu dela.«

Župan Matej Slapar je iskreno čestital vsem uporabnikom te nove pridobitve, ki jim bo vsekakor pomagala na poti do samostojnega življenja, ter poudaril, da to ni le velika pridobitev za njih in za CIRIUS Kamnik, temveč tudi velika pridobitev za Kamnik: »Občina Kamnik je ponosna na to, da imamo enega večjih centrov za otroke s posebnimi potrebami. To stanovanje, pred katerim danes stojimo, je čisto v centru našega mesta in ima okoli veliko prijetnih sosedov. Mislim, da je lokacija tega stanovanja naravnost idealna. Vsem uporabnikom želim obilo dobre volje, da se boste v njem tudi spočili po vseh naporih, ki jih doživljate v šoli in pri drugih obveznostih. Naj bo to prostor prijetnega druženja, ki ga boste, verjamem, delili tudi s sosedi in prijatelji tukaj okoli. Želim vam iskrene čestitke za novo pridobitev in še enkrat več se je izkazalo, da Evropska unija vlaga tudi v projekte, ki so za širši družbeni prostor potrebni za razvoj okolja. Mislim, da je to eden bolj pomembnih projektov, saj je njegov namen tudi vključitev stanovalcev v delovne procese in nadalje v njihovo iskanje zaposlitve. Iskrena hvala vsem, ki vodite ta projekt in iskrena hvala tudi CIRIUS-u Kamnik, ki je v naše mesto “pripeljajo” to čudovito stanovanje, v katerem se bodo pletle zgodbe uspehov.«

Vodja projekta Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje CIRIUS-a Kamnik dr. Dušan Rutar pa je povedal, kako se je projekt začel in, kako se bo izvajal: »Vsi stanovalci si v tem stanovanju med seboj delijo dogodke, vsakdanja življenja, ideje, spomine in emocije. Ob tej priložnosti bi se zahvalil svojim sodelavkam in sodelavcem, ki so opravili izjemno veliko ur dela, ravno tako tudi Evropski uniji, da ga denarno podpira, enako velja za Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in za množico ljudi, ki so partnerji našega projekta. Prisrčno vabljeni v naše učno stanovanje.«

Za kulturno popestritev dogodka so poskrbeli Anja Kužnik, Maja Zablačan in Urša Podboj, za preplet misli in besed pa Timotej Bučar.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo