Vprašanja za župana Občine Domžale; NOV!CE 13 2019

0
1018

Na naš naslov se je obrnil Domžalčan, ki ga zanima, če se za osvetljevanje Kolodvorske ulice uporablja led luči na solarno napajanje, glede na že obstoječo, solarno avtobusno postajo. Zanima ga tudi dobavitelj in cena posamezne svetilke. Postavljenih je 8 svetilk!

Osvetljevanje prenovljenega dela Kolodvorske ceste je neodvisno od obstoječega osvetljevanja na solarni avtobusni postaji Domžale. Napajanje se bo izvršilo iz električnega omrežja javne razsvetljave.
Svetilke in njihova postavitev so bile izbrane s strani arhitekta. Za osvetlitev poti za pešce so bile uporabljene kandelaberske zunanje svetilke LED (enakovredno kot Zumtobel group BE 84126) 44W LED, skupaj s kandelabrom. Cena posamezne luči je tržna. Po projektantskem predračunu je vrednost cca. 3.000 €/svetilko.

V Moravčah so plačali za primerljivo ulično svetilko 700 EUR.

Na ime dobavitelja svetilk še čakamo.

_______________________________________________________________________

»Kakšno je stanje glede tožbe Mercatorja v odnosu do Občine Domžale?«

Sporočamo vam, da je tožba v reševanju na sodišču in zadeva še ni zaključena.

_______________________________________________________________________

»Ali se strinjate, da bi morala biti na vseh javnih, električnih polnilnicah (trenutno imamo samo eno v garažni hiši) možnost plačevanja s plačilnimi karticami, zdaj že večino brezstičnih? Takšno delovanje bi bilo zagotovo najpreprostejše in fleksibilno. Ste morda že pomislili na tovrstno rešitev?«Trenutno imamo edino električno polnilnico v garažni hiši, kjer je možno plačati samo z mestno kartico. (NOV!CE)

Sporočamo vam, da je odločitev o načinu plačila odvisna od vsakega primera posebej, nanj pa vpliva predvsem ekonomičnost. Ker je vprašanje postavljeno hipotetično nanj ne moremo odgovoriti.

_______________________________________________________________________

»Na seznamu terjatev DUTB ni več Cone Želodnik. Kaj se dogaja na tem področju?«
Sporočamo vam, da Občina Domžale ne vodi seznama terjatev DUTB, zato nam ni znano kaj se dogaja na tem področju.

_______________________________________________________________________

Se bo, ob predvideni širitvi Zdravstvenega doma, morda zaprla povezava oz. pešpot med Univerzalami in centrom Domžal?
Ob predvideni širitvi Zdravstvenega doma se ne bo se zaprla pešpot med Univerzalami in centrom Domžal, ker je gradnja predvidena ob severni strani te pešpoti.

Urad župana Občine Domžale

Oglasno sporočilo