Vprašanje za občinske svetnice in svetnike Občine Domžale; NOV!CE 13 2019

0
1528

Ali bi kot občinska svetnica ali svetnik dali pobudo sprožitve akcije s strani Občine Domžale, za organiziranje javne tribune glede problematike bazena v Domžalah?

O sami investiciji – obnovi kopališča v Domžalah je bilo že veliko napisanega. Prepričan sem, da bi z večjim trudom in posluhom do potreb občanov po pokritem bazenu, občinska uprava lahko umestila in izvedla ta projekt, ki bi zapolnil vrzeli plavalnega društva, šol in vseh, ki se rekreiramo na takšen način.
Bojan Arh, občinski svetnik
SAB

______________________________________________________________________

V Stranki Zeleni Slovenije in občinskem odboru Zeleni Slovenije občine Domžale smo veseli in hvaležni, da ste nam postavili vprašanje glede prenove KOPALIŠČA DOMŽALE.
Po izvolitvi v občinski svet Občine Domžale smo Zeleni Slovenije aktivno pristopili k reševanju številnih problematik v naši občini in ena izmed teh je tudi ne-prenova domžalskega Kopališča, kar nas seveda žalosti, več, kot očitno pa je, da si je občinska uprava Občine Domžale zastavila bodisi pretežko nalogo, bodisi pa so bile to »le« predvolilne obljube nekaterih »velikih« političnih opcij.
Pred nami je ta hip sprejem proračunov 2020 in 2021 in v njih ni rezerviranih finančnih sredstev za prenovo bazena, zato se Zeleni Slovenije upravičeno sprašujemo, ali morda ne bo enaka usoda doletela Zdravstvenega Doma Domžale, ki je prav tako nujno potreben popolne prenove, v predlogih pa so za njegovo prenovo namenili 11 milijonov evrov, prenovljen na voljo uporabnikom pa na bi bil že leta 2022!?
Vsekakor se Zeleni Slovenije strinjamo z vložitvijo svetniške pobude Občini Domžale, da naj le-ta na to temo organizira okroglo mizo za strokovno javnost ali širšo javno tribuno z vključeno strokovno javnostjo in sicer najkasneje spomladi, saj se bo le tako lahko prišlo do ključnih rešitev problema prenove in realnih načrtov le-te.
Prenova Kopališča Domžale bi se, v kolikor bodo v proračunih 2022 in 2023 za to seveda zagotovljena sredstva, pričela v letu 2023.
Gregor Horvatič, občinski svetnik
Zeleni Slovenije

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here