Informacije Občine Domžale o novem koronavirusu na dan 20.3.2020

0
1654

Odredba o prepovedi kurjenja v naravnem okolju

Delovanje sistema zaščite in reševanja Občine Domžale – informacija

Župan, Toni Dragar je sprejel odredbo o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju občine Domžale. Z odredbo se prepove uporaba odprtega ognja v naravnem okolju, z namenom zagotavljanja pripravljenosti Prostovoljnih gasilskih društev za morebitno pomoč pri upočasnitvi širjenja virusa.

Podajamo vam informacijo o trenutni vključenosti sestavov zaščite in reševanja in drugih organov ter služb Občine Domžale v aktivnosti za zaustavitev epidemije COVID-19.

Trenutno je aktiviranih 110 pripadnikov enot in služb Sistema zaščite in reševanja Občine Domžale. Štab civilne zaščite Občine Domžale usmerja in koordinira njihovo delo, v skladu s strokovnimi navodili in priporočili Zdravstvenega doma Domžale.

Aktivirani so: Štab civilne zaščite Občine Domžale za koordinacijo vseh aktivnosti vseh organov in služb; ZD Domžale za izvajanje medicinske pomoči; Center za zaščito in reševanje Domžale za izvajanje javne gasilske službe; Ekipa civilne zaščite za podporo delovanja Štabu in drugih sestavov sistema zaščite in reševanja; Ekipa za prvo pomoč za podporo delovanja ZD Domžale; Območna organizacija Rdečega križa Domžale za oskrbo ogroženih; Rod skalnih taborov za oskrbo ogroženih; Domžalski skavti za oskrbo ogroženih; PGD Stob-Depala vas kot logistični center za oskrbo ogroženih in podporo Štabu civilne zaščite Občine Domžale; Mercator Domžale za oskrbo ogroženih; Gostišče Keber za intendantsko oskrbo aktiviranih enot in služb; Gradbeno podjetje Korošec Peter s.p. za postavitev vstopne ambulante pri ZD Domžale; HNG d.d. za postavitev vstopne ambulante pri ZD Domžale; Rod skalnih taborov za postavitev vstopne ambulante pri ZD Domžale; občinska uprava Občine Domžale; JKP Prodnik za izdajo navodil občanom za zravnanje z okuženimi odpadki.

Vse druge enote so v stalni pripravljenosti.

Vse ekipe in službe delujejo v skladu z Delnim občinskim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh.

Poveljnik CZ Domžale je v stalnem stiku s Policijsko postajo Domžale.

V občini Domžale ves čas spremljamo stanje in razmere glede epidemije COVID-19 in izvajamo ukrepe, v skladu z navodili pristojnih ministrstev in Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije.

Nadaljnje informacije o novem koronavirusu bomo podali predvidoma vsak dan.

Občane in občanke še naprej naprošamo, da dosledno upoštevajo navodila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega instituta za javno zdravje pri izvajanju samozaščitnih ukrepov, s čimer bodo na najboljši možni način prispevali k upočasnitvi širjenja virusa. Prav tako jih naprošamo, da ne prihajajo v Zdravstveni dom, če res ni nujno.

Brezplačna telefonska številka – 080/1404 

  • OO Rdeči križ Domžale – 031/699-224 od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro, za starejše občane, ki živijo sami in potrebujejo dostavo nujnih življenjskih potrebščin
  • ZD Domžale– 041/410-238, vsak dan od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure in od 18. do 19. ure, nudenje psihosocialne pomoči
Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here