Ko nas obkrožajo novice COVID-19, nekateri pišejo drugačne, bolj spodbudne in pozitivne zgodbe

0
1699

V časih, ko nas obkrožajo predvsem novice, povezane z obolelimi za COVID-19, pa so se nekateri odločili, da bodo pisali drugačne, bolj spodbudne in pozitivne zgodbe. Objavljamo tiste novice, ki smo jih prejeli na Občino Kamnik, verjamemo pa, da je marsikdo kakorkoli na različne načine pomagal po svojih močeh. Zato vsem iskrena hvala za solidarnost!

Donacije podjetij

Z veseljem sporočimo, da se nam je pridružilo kar nekaj donatorjev. Vrtcu Antona Medveda Kamnik, Qlandi-i Kamnik, DOM-TITAN-uHumanitarnemu društvu Lions klub Kamnik in Avtoličarstvu Papež se je pridružil še VBcustoms, ki je Zdravstvenemu domu dr. Julija Polca Kamnik doniral zaščitne vezirje, podjetje Agromilk d. o. o. iz Markovega je doniralo zaščitne maske Občinskemu štabu Civilne zaščite, podjetje Prima plast pa je, ravno tako Občinskemu štabu Civilne zaščite, doniralo plastične vrečke. BMC d. o. o. je več krajevnim skupnostim in fizičnim osebam doniralo zaščitno opremo. Do sedaj je bilo izvedenih preko 20 donacij, nekatere donacije so donatorji uredili direktno, ne preko Občine Kamnik in Občinskega štaba Civilne zaščite, zato smo veseli in ponosni, da njihova solidarnost ne pozna meja.

Donacija podjetja Svilanit Svila d. o. o.

Izpostaviti moramo enega večjih donatorjev Svilanit Svila d. o. o, ki je 15. aprila z donacijo 10.000 kirurških mask Občinskemu štabu Civilne zaščite pomagal pri lažjemu premagovanju ob pandemiji COVID-19. Sicer pa so pri omenjeni slovenski blagovni znamki zagotovili večjo količino zaščitnih mask za enkratno uporabo in so kirurške maske za prodajo na voljo tudi v nekaterih trgovinah v ožjem delu mesta in tudi širšem območju občine Kamnik.

Donacija podjetja Zarja Elektronika

V sredo, 29, aprila 2020, je Zarja Elektronika donirala 20 tabličnih računalnikov Domu starejših občanov Kamnik. Donacijo s strani direktorja Zarje Elektronika Thomasa Tomsicha je prevzela direktorica Doma starejših občanov Kamnik Maja Gradišek. Verjamemo, da bo stanovakam in stanovalcem donacija prišla še kako prav, saj bodo tako, sicer le preko videovsebine, ohranjali stike s svojimi najbližnjimi.

Donacija podjetja Mercator

Območnemu združenju Rdečega križa Kamnik je podjetje Mercator doniral simbolična darila za kamniške prostovoljce.

Ker se je v teh dveh mesecih pokazalo, da je v slogi moč, je Območno združenje Rdečega križa Kamnik k predaji donacije povabilo tudi Študentski klub Kamnik, ki s svojimi prostovoljci vsakodnevno aktivno sodeluje v boju proti nalezljivi bolezni in pomaga tudi službam zaščite in reševanja. Donacijo je v imenu Območnega združenja Rdečega križa Kamnik predal sekretar Viktor Mikek.

Tudi občinski svetniki stopili skupaj v času koronavirusa

Donacija kamniških občinskih svetnikov Skupaj zmoremo več

Slovenci smo znani po individualni miselnosti, a tudi po tem, da znamo v pomembnih trenutkih, za dosego skupnega cilja, stopiti skupaj. Z mislijo na to, da se bliža čas sproščanja ukrepov in ne smemo pozabiti, da bo to čas, ki bo za nami pustil tudi ekonomske posledice, ki jih bodo čutili tudi tisti socialno najbolj šibki, so v nekaterih svetniških skupinah (Lista Toneta Smolnikarja, NSi, Lista Sandija Uršiča, Lista Dušana Papeža, SLS in SDS), ki so zastopane v Občinskem svetu Občine Kamnik, prisluhnili pobudi svetnika Toneta Smolnikarja in simbolično stopili skupaj za dober namen.

Povezali so se z geslom Skupaj zmoremo več in za socialno šibke zbrali 5.480 evrov, ki so jih nakazali kamniškim izpostavam humanitarnih organizacij, in sicer Območnemu združenju Rdečega križa Kamnik ter Župnijskemu Karitasu Kamnik.

Brezplačno tiskanje učnega gradiva Lokalnega odbora LMŠ Kamnik

Spoštovani,
starši, učenci, dijaki in študenti Občine Kamnik, ki nimate možnosti tiskanja učnega gradiva za potrebe izobraževanja, vas obveščamo, da lahko le to, ob predhodni najavi, uredite v pisarni Lokalnega odbora LMŠ Kamnik, na naslovu Ljubljanska cesta 45, Duplica, bivša upravna stavba Stol. Za predhodno najavo pokličite v času uradnih ur na telefonsko številko 0816 01 106 ali pišite na elektronski naslov kamnik@strankalms.si.

V času šolanja na daljavo bodo uradne ure vsak dan od ponedeljka do petka med 16. in 18. uro. Predlagamo, da gradivo za tiskanje, pošljete preko elektronske pošte na elektronski naslov kamnik@strankalms.si in pripišete vašo telefonsko številko, da se lahko dogovorimo za čas prevzema gradiva. Gradivo za tiskanje, pa lahko ob predhodni najavi, prinesete tudi na prenosnem disku ali USB ključku.
V času pandemije koronavirusa je storitev tiskanja učnega gradiva za vse učence, dijake in študente Občine Kamnik, BREZPLAČNA. Prosimo vas, da ste ob obisku naše pisarne previdni pri upoštevanju varnostne razdalje (vsaj 2 metra) in da nosite osebna zaščitna sredstva (zaščitna maska in rokavice).
Stopimo skupaj, ko moramo biti narazen, da ostanemo zdravi.
Besedilo in fotografija: Lokalni odbor LMŠ Kamnik

Aktivnosti Liste Dušana Papeža

V stranki Lista Dušana Papeža bomo v času epidemije s svojim prispevkom skušali vsaj malo olajšati delovanje različnim organizacijam in pomagati socialno ogroženim družinam. LDP bo prispevala sredstva v višini 2.000 evrov in jih donirala Območnemu združenju Rdečega križa Kamnik, Društvu Makadam, Društvu staršev otrok s posebnimi potrebami, socialno ogroženim družinam in Projektu Botrstvo v Sloveniji.
Svetniki in člani LDP pri tem izražamo hvaležnost in zahvalo za vse opravljeno delo organizacijam in posameznikom, ki so v času epidemije najbolj izpostavljeni in obremenjeni, in ki se trudijo olajšati stisko ljudem, ki jih je kriza najbolj prizadela.
Besedilo: Mateja Poljanšek, za Listo Dušana Papeža

Aktivnosti članov stranke DeSUS v času pandemije

V stranki DeSUS je glede okužbe s covid 19 veliko članov v zdravstveno najbolj ogroženi skupini državljanov. Ti člani največ pripomorejo k znižanju širjenja okužb z virusom tako, da se dosledno držijo ukrepov vlade, ostajajo doma in se izogibajo stikov z drugimi osebami.
Ker je v stranki DeSUS tudi precej mlajših članov in tistih, ki se kljub visoki starosti počutijo dovolj zdravi, da lahko pomagajo drugim, se ti udeležujejo različnih dobrodelnih aktivnosti. Naj jih naštejem le nekaj:

  • nekateri naši člani šivajo maske zase ali za sorodnike ali pa jih darujejo ogroženim skupinam in drugim občanom,
  • nekateri člani pomagajo v enotah civilne zaščite ali pa so prostovoljci,
  • nekateri člani pomagajo s tem, da po telefonu ali preko spleta komunicirajo z osamljenimi osebami,  
  • nekateri člani nudijo pomoč sorodnikom pri varstvu otrok ali pomagajo pri domačih opravilih,
  • nekateri člani nudijo pomoč sosedom, tako nekateri naši člani kljub visoki starosti prinašajo hrano iz trgovin sosedom, ki tega ne zmorejo več,
  • nekateri člani delujejo politično aktivno ali v civilni družbi z namenom preprečevanja širitve okužb in preprečevanja posledic zlohotnega korona virusa,
  • nekateri člani po svojih zmožnostih darujejo denarna sredstva Rdečemu križu, Karitasu ipd.

V stranki DeSUS nismo naklonjeni zbiranju denarja za ohlapno definirane cilje in tudi ne promociji donatorjev, posebej še, če gre za promocijo političnih strank ali funkcionarjev v luči sedanje krizne situacije, v kateri trpi in umira ogromno ljudi.
Glede na vprašanja o aktivnostih stranke DeSUS v času pandemije pa zaradi korektnosti in popolnosti informacij navajamo še, da je Občinski odbor DeSUS OO Kamnik med velikonočnimi prazniki sprejel sklep, da bo po pogovoru z vodstvom Doma za starejše občane Kamnik namensko nakazal Domu starejših občanov Kamnik 150 evrov za najnujnejše potrebe preprečevanja okužbe z virusom. Podobno individualno in strogo namensko bo DeSUS pri darovanju denarnih sredstev ravnal tudi v prihodnje. Še naprej bomo nadaljevali tudi z drugimi aktivnostmi, ki bodo pripomogle k preprečevanju širjenja okužb in k zmanjšanju posledic zlohotnega virusa. Veseli smo, da je krizni čas naplavil tudi veliko nesebičnih in empatičnih ljudi. Zato se zahvaljujemo številnim tistim, tudi članom stranke DeSUS, ki nesebično pomagate pomoči potrebnim.
Besedilo: mag. Julijana Bizjak Mlakar, predsednica DeSUS OO Kamnik

Aktivnosti Liste Sandija Uršiča

V času pandemije korona virusa smo tudi v svetniški skupini Lista Sandija Uršiča prisluhnili pobudi kolega svetnika Toneta Smolnikarja. Ker kot lista nismo prejemnik proračunskih sredstev, smo se odločili, da se odpovemo sejninam izredne seje. Sejnine bomo v okviru donacije Skupaj zmoremo več nakazali humanitarnim organizacijam Območnemu združenju Rdečega križa Kamnik in Župnijskemu Karitasu Kamnik.
Besedilo: Sandi Uršič, Lista Sandija Uršiča

Pomoč potrebujejo številni okoli nas. Ne spreglejmo jih!

Občina Kamnik se je skupaj z Občinskim štabom Civilne zaščite in Območnim združenjem Rdečega križa Kamnik odločila za odprtje posebnega računa za zbiranje donacij, katerega namen je blažitev posledic epidemije koronavirusa in pomoči potrebnim. V zadnjih dneh smo prejeli kar nekaj telefonskih klicev posameznikov, o tem, kako lahko donirajo finančna sredstva tistim, ki to potrebujejo. Iz teh razlogov smo se torej odločili, da odpremo donacijski račun.
Izredno velika zahvala pa gre prav tako vsakemu, ki je del svojih sredstev namenil pomoči potrebnim v občini Kamnik. Ta sredstva se zbirajo na računu Rdečega križa, Območnega združenja Rdečega križa Kamnik, Ljubljanska cesta 1, 1240 Kamnik, in sicer na številko TRR: SI56 0231 2001 1158 889 ter z obveznim pripisom namena: KORONAVIRUS 2020.

Brezplačna kosila za šoloobvezne otroke

Tudi v Kamniku je korona kriza združila dobre pobude in zgodbe posameznikov in institucij, da pomagajo najbolj ranljivim skupinam naše družbe – otrokom in njihovim že tako socialno ogroženim družinam, ki med karanteno zaradi virusa še bolj občutijo izgubo dohodka ali pa zmanjšanje družinskih prihodkov zaradi izgube dela ali pa čakanja na delo. Zato je kamniški gostinec Primož Repnik, lastnik Gostilne Repnik, ponudil brezplačno pripravo toplih obrokov hrane za šolarje in otroke, ki so zaradi zaprtja šol in vrtcev ostali brez edinega toplega obroka hrane, ki jim ga je prej nudila šolska ali vrtčevska prehrana. Tako so na njegovo pobudo Občina Kamnik, Občinski štab Civilne zaščite, Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Center za socialno delo Osrednja Slovenija – Vzhod Enota Kamnik, Območno združenje Rdečega križa Kamnik, kamniške šole ter kamniška živilska podjetja ter trgovec združili svoje moči in izpeljali dobrodelno akcijo priprave ter razvoza toplih obrokov tistim, ki to ta hip najbolj potrebujejo.
Trenutno je na seznamu za dnevno razdeljevanje toplih obrokov 49 otrok, ki bodo prejeli obrok na dom, in sicer med 12. in 13. uri (od ponedeljka do petka), upoštevana pa bodo vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Seznam otrok še ni dokončen, saj se z vsakim dnem karantene lahko v socialni stiski znajde še več družin, ki se lahko obrnejo po takšno pomoč, za dodatne informacije pa vam je na voljo Katja Vegel (051/374 207).
Okusne in tople obroke bo do nadaljnjega kuhal Primož Repnik, veseli pa smo, da so kvalitetne sestavine za raznolike obroke donirala tudi kamniška živilska podjetja in trgovec (Jata d. d., Meso Kamnik, Eta Kamnik in Mercator Kamnik).

Anina zvezdica Kamnik

Tudi Anina zvezdica Kamnik je dokazala, da jim je pomoč ljudem pomembna. Občinskemu štabu Civilne zaščite je v ponedeljek, 27. aprila 2020, solidarno predala kar 40 paketov hrane z daljšim rokom uporabe, ki jih bomo, še pred prvomajskimi prazniki, na podlagi seznama Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – Vzhod Enota Kamnik, Zavoda Oreli, Društva upokojencev Kamnik ter Občine Kamnik razdelili socialno ogroženim skupinam, med katerimi so predvsem starostniki.

Otroci, ki prejemajo brezplačna kosila, nekaj pa tudi starostniki Doma starejših občanov Kamnik, so tekom tega tedna prejeli mlečne izdelke, ki jih je ravno tako donirala Anina zvezdica Kamnik. Pri prevozi paketov so nam tudi tokrat na pomoč priskočili gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik. 

Prostovoljno gasilsko društvo Šmarca Osnovni šoli Marije Vere doniralo prenosni računalnik

Da bi vsem učencem osnovne šole zagotovili možnosti za izobraževanje na daljavo v času karantene je med drugimi tudi PGD Šmarca z veseljem priskočila na pomoč osnovni šoli Marije Vere na Duplici in sicer je kupila in dostavila prenosni računalnik, pripravljen za delo od doma.
Osnovna šola je na svoji spletni strani objavila prošnjo za donacijo računalniške opreme, ker so hitro ugotovili, da imajo nekateri učenci doma premalo zmogljive računalnike ali pa jih nekateri sploh nimajo ali pa si jih delijo z ostalimi družinskimi člani. Vodstvo PGD Šmarca je bilo zelo hitro enotno, da je potrebno šoli pomagati saj je to šola, ki jo obiskuje tudi vsa mladina iz Šmarce. Gasilci iz Šmarce se namreč zavedamo, da ne gre samo za to kaj in kje boš kaj dobil ampak tudi kje in kako lahko pomagaš in doprineseš k skupnosti. To smo dokazali tudi že v preteklosti še posebej v izrednih situacijah podobnih, kot je trenutna.
Prepričani smo, da so poleg PGD Šmarca, ki je prostovoljno gasilsko društvo tudi drugi posamezniki, podjetja ali organizacije, ki lahko v svojem okolju pomagajo šolam in njihovim učencem, kljub temu, da mnogi že pomagate in stojite ob strani mnogim na različnih področjih.
Besedilo in fotografija o donaciji PGD Šmarca: Mitja Šarec, poveljnik PGD Šmarca  

Društvo Utrip-Motnik

Brez težav delimo, ustvarjamo lepši svet

Z rokami, z mislimi, z duhom in umom, skratka z dejanji. Zavedali smo se situacije, v kateri smo se naenkrat znašli vsi. Z odgovornostjo smo se poslužili sočutju in solidarnosti.
Obdobje in ukrep, ki je začel veljati-za uporabo zaščitnih mask za nujne opravke, smo seveda ukrepal in naša zvesta članica Malči Pirc je za ta namen zaščite prostovoljno zašila 450 pralnih mask in jih poslala krajanom in krajankam. Sreča, da je imela tudi material na razpolago kar doma. Deležniki so nam zelo hvaležni,ker namreč v krizi, ki je nastala-je bila v Motniku zares to nujna prva pomoč. Ostanite zdravi vam želimo iz društva Utrip.
Besedilo in fotografija: društvo Utrip-Motnik

Skupaj zmoremo!

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here