Odprto pismo reprezentativnega Sindikata JKP Prodnik in delavskega sveta Javnega komunalnega podjetja Prodnik

0
1547

Preteklo je več mesecev, od kar smo zaposleni v podjetju Prodnik, občine in splošna javnost tarča oziroma priča nenehnih napadov, obtoževanj ter natolcevanj s strani naših kolegov, terenskih vzdrževalcev g. Blaža Jazbeca in g. Tomaža Lična ter njihovih zunanjih podpornikov, domžalskega občinskega svetnika Zelenih g. Horvatiča, pisca vrste javnih pozivov, g. Jurija Žureja, ki se predstavlja za zastopnika zaposlenih in agencijskih delavcev ter v zadnjem času še Sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije.

Zaposleni v podjetju Prodnik smo razočarani nad nivojem, načinom in vsebino komunikacije, ki jo navedeni uporabljajo za dosego svojih ciljev, ki po našem mnenju niso tako plemeniti, kot jih želijo prikazati. Če g. Ličen v komunikaciji z g. Jazbecem za njune sodelavce, ki jih vsak dan srečujeta na delovnem mestu na svojem javnem profilu Facebook poziva »naj jih pes pofuka«, je vsak komentar odveč. Predsednik reprezentativnega sindikata v podjetju se je temu uprl in bil deležen javnega pogroma.

Umazane podrobnosti

Seveda imajo vse stvari tudi ozadja, umazane podrobnosti, ki šele osvetlijo celotno sliko. Vsi morda ne vedo, da je g. Ličen podjetnik, morda tako najprej podjetnik in ne toliko sindikalist. Od leta 2017 je lastnik in direktor podjetja ELEKTRO LIČEN d.o.o., ki je presenetljivo pridobilo dovoljenja za izkoriščanje vodotoka mlinščice v Srednjih Jaršah pri Domžalah in s tem poplavno ogrozilo več deset objektov v bližini. Iz javnih evidenc je razvidno, da se je g. Ličen tik pred pričetkom svojih aktivnosti, ki so videti kot »križarski pohod« za pravice agencijskih delavcev proti Sindikatu podjetja Prodnik in vodstvu podjetja odrekel direktorskem mestu v lastnem podjetju in na njega posadil kar svojega očeta. Seveda je še vedno ostal edini lastnik.

Nekako takrat, ko so v podjetje Prodnik prišle govorice, da si je g. Ličen v preteklosti celo prilastil sredstva podjetja Prodnik v korist svoje zasebne firme, odjemal vodo iz javnega vodovoda v nasprotju s predpisi in sta se z g. Jazbecem med službenim časom ukvarjala z zasebnimi posli, sta se z g. Jazbecem včlanila v sindikat Vzgoje in izobraževanja ter raziskovalne dejavnosti (na kratko VIR). Vse bolj se zdi, da sta z agresivnim pristopom želela prikriti njun pravi namen. Ta naj bi bil po izjavah sodelavcev, ki sta jih poskušala prepričati v svoj projekt, in njunih zapisih na družbenih omrežjih, zrušiti Nadzorni svet, vodstvo podjetja Prodnik in reprezentativnega sindikata, zamenjati nato še vso širšo vodilno strukturo strokovnjakov v podjetju ter na ta način podjetje skupaj z zunanjimi sodelavci, ki imajo prav tako zasebna podjetja, podrediti lastnim interesom ter interesom svojih podpornikov. Govorice o tem ne potihnejo. Kdo ve, kako daljnosežne so njune ideje?! Morda si potem g. Ličen in g. Jazbec želita postati dobavitelja vodovodnega materiala in gradbenih storitev. Govori se tudi, da sta že izvajala več poizvedb pri dobaviteljih. Razpravljala sta tudi o privatizaciji podjetja Prodnik. G. Jazbec je v zadnjih KLICIH NA POMOČ med drugim razlagal, kako je nujno takoj zamenjati Nadzorni svet, ki je sedaj sestavljen iz predstavnikov lastnikov, z neodvisnimi strokovnjaki, ob istem času pa se je g. Žurej ponujal, da je kot vrhunski strokovnjak pripravljen prevzeti to mesto, in to celo zastonj! So se v mislih in dejanjih ujeli? Se pogrom zoper podjetje dogaja, ker bi g. Žurej rad mesto v Nadzornem svetu? In zakaj bi ga g. Ličen in g. Jazbec v tej želji podpirala, če v ozadju ne bi imela lastnih interesov?

Tako se ne moremo znebiti občutka, da so vseskozi v aktivnosti rušenja in blatenja podjetja s strani g. Lična in g. Jazbeca vključene tudi osebe zunaj podjetja, žal tudi iz lokalne politike, ki delujejo sistematično in usklajeno in imajo najverjetneje za svoje početje tudi povsem sebične motive. Da ima ta skupina močan vpliv oziroma poznanstva je bilo jasno takoj, ko je bila čez noč vzpostavljena spletna stran www.sindikatprodnik.si oziroma drugi multimedijski kanali ter izvedena distribucija papirnega propagandnega materiala v poštne nabiralnike  in na vozila občanov navkljub pandemiji in omejitvi gibanja. Vse pa se zdi, da z namenom intenzivnega blatenja podjetja in reprezentativnega sindikata ter njihovih predstavnikov. Ustvarjen je vtis, da gre za nadaljevanje prakse iz preteklosti, najverjetneje iz izkušenj samih vpletenih. Kdo bi vedel, od kod in pri kom je vzniknila umazana taktika: najprej uničiš oziroma diskreditiraš obstoječi sindikat, se vpleteš v konflikt s svojimi delodajalcem in na koncu s svojim delovanjem prizadeneš še ostale zaposlene. Pri tem se vseskozi hkrati postavljaš v vlogo naznanilca nepravilnosti, tožnika in razsodnika, čeprav imamo za to ustrezne organe. No, če ti takoj ne skočijo, kot zahtevaš, pa diskreditiraš tudi njih.

Kaj pa občine, lastnice podjetja Prodnik?

Občino Lukovica izjemno skrbi, kaj se dogaja v podjetju Prodnik. Tako skrbi, da je Občinski svet celo sprejel nekaj sklepov na to temo, županja ga. Olga Vrankar pa je tudi večkrat javno izrazila svojo zaskrbljenost. V vsem tem času, od kar se dogaja pogrom na podjetje in reprezentativni sindikat, se gospa županja ni pozanimala o dejanskem stanju pri reprezentativnem sindikatu, ki zastopa 35 članov, ali svetu delavcev, ki zastopa vse zaposlene, čeprav je tako s strani Sindikata kot Sveta delavcev prejela dopis že dne 7. 4. 2020. Mogoče pa se vse to dogaja zaradi tega, ker je g. Jernej Žurej, brat g. Jurija Žureja, tistega, ki se javno ponuja v Nadzorni svet Prodnika, član nadzornega odbora Občine Lukovica, in je verjetno pomembno nadzorno funkcijo v Občini Lukovica dobil po politični plati (tako je vsaj običajno). Na volitvah v občini Lukovica je tudi kandidiral za župana, v drugem krogu pa javno podprl sedanjo županjo gospo Olgo Vrankar. Župan občine Moravče g. Milan Balažic (še eden zelo zaskrbljen župan, ki si v dveh mesecih ni vzel niti minute časa za pogovor z legitimnimi predstavniki delavcev v podjetju) pa že mesec dni blokira delovanje Nadzornega sveta podjetja Prodnik in predstavniku Občine Moravče v Nadzornem svetu, direktorju občinske uprave g. Ivanu Kendi, ne dovoli, da se udeležuje sej in s tem povzroča nesklepčnost, torej nemožnost delovanja nadzornega organa.

O nezakonitostih in nepravilnostih v podjetju Prodnik

Prodnik ni direktor, ne Nadzorni svet, ne Skupščina, ne občine, ne Sindikat in ne Svet delavcev. Niti ni šofer smetarskega vozila, smetar ali kanalar. Prodnik smo vsi! Vsi, ki opravljamo delo znotraj podjetja in imamo odgovorno in plemenito nalogo zagotavljati osnovne javne službe ljudem, brez katerih ni mogoče živeti. Samo z zavzetostjo, predanostjo in odgovornim delov vseh lahko ljudje uživajo sadove našega dela.

Že sredi leta 2018, ko so se politične stranke pripravljale na sodelovanje na lokalnih volitvah, smo bili deležni obtožb in očitkov, da so naše cene komunalnih storitev med najvišjimi v Sloveniji in še do danes niso ponehale. Še več, postale so ponarodelo dejstvo, s katerim se sooča monter, ko pride uporabniku zamenjati vodomer ali smetar, ki ga stranka pričaka ob zabojniku za odpadke in nanj zliva svoj gnev in nezadovoljstvo. In to ob dejstvu, da je  iz podatkov Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije razvidno, da:

  • povprečna cena oskrbe s pitno vodo v Sloveniji znaša 0,7336 eur/m3, v JKP Prodnik pa 0,6702 eur/m3, najvišja cena za oskrbo s pitno vodo v Sloveniji pa znaša 1,4948 eur/m3, kar je 2,23-krat več kot v JKP Prodnik.
  • povprečna cena odvoda odpadne vode v Sloveniji znaša 0,3141 eur/m3, v JKP Prodnik pa 0,2727 eur/m3. Najvišja cena v Sloveniji znaša 0,7095 eur/m3, kar je 2,6-krat več kot v JKP Prodnik.
  • povprečna cena zbiranja komunalnih odpadkov v Sloveniji znaša 0,1690 eur/kg, v JKP Prodnik pa 0,1699 eur/kg. Najvišja cena v Sloveniji znaša 0,3688 eur/kg, kar je 2,17-krat več kot v JKP Prodnik. Povprečna cena zbiranja bioloških odpadkov v Sloveniji znaša 0,1708 eur/kg, v JKP Prodnik pa 0,1560 eur/kg. Najvišja cena v Sloveniji znaša 0,4521 eur/kg, kar je 2,89-krat več kot v JKP Prodnik. Povprečna cena obdelave komunalnih odpadkov v Sloveniji znaša 0,1095 eur/kg, v JKP Prodnik pa 0,1307 eur/kg. Najvišja cena v Sloveniji znaša 0,1673 eur/kg, kar je  1,28-krat več kot v JKP Prodnik. Povprečna cena odlaganja preostanka komunalnih odpadkov v Sloveniji znaša 0,1908 eur/kg, v JKP Prodnik pa 0,2073 eur/kg. Najvišja cena v Sloveniji znaša 0,9461 eur/kg, kar je  4,56-krat več kot v JKP Prodnik.

Podobna zgodba o nepravilnostih in nezakonitostih v Prodniku se sedaj napleta okrog delavcev, ki opravljajo dela pomožnih komunalnih delavcev preko agencije in nasploh glede vseh zadev, v katere sta vpletena g. Jazbec in g. Ličen. Naj na tem mestu jasno povemo, da smo za zakonitost in pravilnost poslovanja podjetja odgovorni vsi zaposleni, vsak na svojem področju. Razumemo, da se tudi pri našem delu pojavljajo napake in se trudimo, da jih je čim manj. Ne pristajamo pa na obtožbe naših dveh sodelavcev ter njunih “podpornikov” o stalnih in sistematičnih kršitvah njunih pravic, mobingu ter domnevnih kršitvah pravic v podjetju Prodnik. Edine obtožbe prihajajo zgolj s strani dveh zaposlenih, pa še to ne direktno, temveč preko medijev, zato se upravičeno sprašujemo, kakšen je dejanski interes akterjev?

Še več! Zaposleni v Prodniku naj bi bili odgovorni tudi za domnevne kršitve, ki naj bi se dogajale v drugih pravnih subjektih, ki so poslovni partnerji Prodnika, kar je vsekakor višek zlonamernosti in kaže na slabe namene ljudi, ki takšne obtožbe izrekajo.

Za konec

Ljudje, ki pozivajo, naj sodelavce »pes pofuka«, v nobenem kolektivu ne morejo biti dobro sprejeti. Tudi zaposleni v Prodniku takšno komunikacijo ostro obsojamo in takšnih ljudi znotraj našega kolektiva nočemo. Sindikat in Svet delavcev sta se dolgo časa trudila, da bi z argumenti, izjavami in dokazi medijem in preko njih ljudem povedala svojo plat zgodbe, pa je bilo vse zaman. Vse zamolčano, izrezano in spreobrnjeno, da le ne bi zgodba dveh »borcev za pravice agencijskih delavcev« izgubila na zanimivosti. Župan Domžal g. Toni Dragar je v zadnji izjavi za Radio Slovenija izrekel preroške besede, da ga skrbi, da bo dogajanje v podjetju Prodnik vplivalo na izvajanje javnih služb. Nas tudi, ampak če bo potrebno, bomo storili tudi to in potem bomo vsekakor slišani!

Predsednik sindikata JKP Prodnik
Boštjan Novak

Predsednica Sveta delavcev podjetja Prodnik
Tadeja Jenčič

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here