Pričetek del na Ljubljanski cesti v Domžalah

0
1837

Z današnjim dnem, 7. julija 2020 se pričenjajo dela na vodovodu in kanalizaciji na delu Ljubljanske ceste v Domžalah, od križišča s Slamnikarsko cesto do Rojske ceste. Javno komunalno podjetje Prodnik, d.o.o. je 26. junija 2020 pričelo z investicijo na tem delu Ljubljanske ceste, kjer bo v času del vzpostavljena popolna zapora ceste.

V času od 26.6. do 6.7. so se na lokaciji izvajala pripravljalna dela (zakoličbe komunalnih vodov, dovoz materiala, postavitev kontejnerja, postavitev zapore, obveščanje…), z današnjim dnem pa je vzpostavljena cestna zapora in so se dela na vodovodu tudi že pričela (odstranitev asfalta, izkopi, polaganje cevi…). Obvoz poteka po Ljubljanski cesti do križišča Majhenič, naprej po Kamniški cesti pod podvozom na priključek Šaranovičeve ceste do križišča z Ljubljansko cesto in v obratni smeri. Obvozi so ustrezno označeni, voznike pa prosimo za dosledno upoštevanje prometne signalizacije v času del. Dostop prebivalcem in obiskovalcem je omogočen po sosednjih ulicah oz. preko gradbišča.

Občina Domžale v sodelovanju z Javnim komunalnim podjetjem Prodnik v zadnjih letih sistematično pristopa k obnovi vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, saj je zaradi dotrajanosti cevovodov za zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo to nujno. Vodovod, ki poteka po Ljubljanski cesti, je izrednega pomena za vodooskrbo celotnih Domžal, zato je obnova tega dela cevovoda še toliko bolj nujna. Zavedamo se, da so takšna dela neprijetna za okoliške prebivalce, vendar so za zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo nujna, zato se tako voznikom kot okoliškim prebivalcem že v naprej zahvaljujemo za razumevanje v času del.

Občina Domžale in JKP Prodnik, d.o.o.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here